771 Shares 5292 views

System alarmowy dla domu: charakterystyka, dobór, instalacja

Prywatni właściciele nieruchomości są często do czynienia z potrzebą ochrony mienia przed intruzami. Dla doświadczonego włamywacza bariera nie będzie ani drzwi, ani okien, a niektóre hakerów nawet ściany. W tym ostatnim przypadku może zostać utracone na zawsze, a nie tylko cenne, ale także nieodwracalne uszkodzenie struktury projektu. Uniknąć takich problemów pozwalają nowoczesne systemy alarmowe do domu.

typ

Czym są systemy alarmowe dla domu i ogrodu? Obecnie systemy zabezpieczeń są podzielone na kategorie przewodowych i bezprzewodowych. Główną różnicą jest to, w zasadzie, dostarczyć urządzenia odbiorcze i kontrolne sygnał alarmowy.

Główną zaletą systemów bezprzewodowych – łatwy montaż i przepływu poszczególnych składników do nowej lokalizacji, a także brak konieczności układania zawiłości wielu kabli i przewodów. Ile jest bezprzewodowy Sygnalizacja GSM dla domu? Cena takich systemów bezpieczeństwa na rynku krajowym rozpocznie się od 9000 rubli, a może wzrosnąć w zależności od konfiguracji.

Montaż sygnalizacji przewodowej wygląda racjonalne rozwiązanie dla właścicieli domów, którzy wykonują instalację w końcowej fazie budowy lub obudowy podczas czynności konserwacyjnych. W przeciwnym razie, instalacja okablowania doprowadzi do zakłócenia struktury potrzebują zewnętrznej dekoracji. To wpływa na wybór tutaj, i zmniejszone koszty, które różni się sygnalizacja przewodowy GSM dla domu. Cena tych systemów, około półtora razy niższe w porównaniu z rozwiązaniami bezprzewodowymi.

elementy sygnalizacyjne

W skład systemów zabezpieczeń obejmuje następujące składniki:

 1. Panel sterowania – Alarm działa serce. Środki do odbierania powiadomienia są odbierane z urządzeń peryferyjnych. To pozwala na kontrolowanie funkcji systemowych.
 2. Czujniki – wyzwalane na rozwój pewnych bodźców, które utrwalenie zaostrzonych podobne elementy.
 3. Urządzenia sygnalizacyjne – są odpowiedzialne za ostrzeżenia i zaalarmować właściciel domu o niebezpieczeństwie. Mogą one być przedstawione w formie komponentów audio i wizualne.
 4. Zdalne sterowanie – pozwala na włączanie i wyłączanie alarmu, zmiana ustawień systemowych zdalnie. Najbardziej zaawansowane zestawy alarmowe dla funkcji systemowych w zarządzaniu domem otwartym szans z urządzeń mobilnych przez zainstalowanie specjalnych zastosowań.

czujniki

Nowoczesne systemy alarmowe dla domów wyposażone są w następujących czujników:

 1. Czujniki ruchu – wykrywa ruch obcych na terytorium pod kontrolą lub wewnątrz budynku.
 2. Czujniki otwarcia drzwi i okien – są wywoływane przez otwarcie czujników magnetycznych zamontowanych na boiskach.
 3. Czujki dymu i gazu – powiadomić wystąpienie sytuacji pożarowych, transmitować dane o dymie osłoną chronionego obiektu do jednostki centralnej.
 4. czujniki wycieku wody – tworzone są w miejscach, gdzie istnieje największe ryzyko wycieku.
 5. Czujniki uszkodzenie szkła – szkło pułapka wibracja pęknięć.

Zasada działania

Jak jest kontrola nad terytorium przy użyciu GSM? W domu lub umieszczone na obwodzie czujników ruchu. Po wyzwoleniu ostatni transmisji danych do centrali, z którego wysyłane jest powiadomienie do telefonu właściciela. Niektóre systemy alarmowe do domu, wysyłać wiadomości audio i wideo. Funkcjonalność ta pozwala komunikować się z centralą za pośrednictwem urządzenia mobilnego i zobaczyć, co się dzieje na miejscu w czasie rzeczywistym.

Bezpieczeństwo w domu – alarm – składa się z jednostki centralnej, a czujnikami. Głównym urządzeniem sterującym musi koniecznie znajdować się wewnątrz obszaru chronionego. Pożądane jest, aby umieścić czujniki w taki sposób, że te ostatnie pozostają niewidoczne dla intruzów. W przeciwnym razie, atakujący podejmie kroki, aby zapobiec wysłaniu ostrzeżenia alarmu w telefonie stronie hosta.

Stopień ochrony

Przy wyborze systemu alarmowego w domu dla określenia momentu uzyskania poziomu ochrony. Innymi słowy, należy zwrócić uwagę na liczbę strażników granicznych.

Dobry zestaw alarmy dla domów w stanie powiadomić właściciel domu z następujących zagrożeń:

 • hacking drzwi wejściowe i obwodowej, próbuje przeniknąć przez okna;
 • uszkodzenie szkła, niszczenie ścian i sufitów;
 • ruch nieupoważnionych osób na terytorium znajdującego się w obszarze kontroli;
 • Woda i gaz upływowy;
 • Występowanie dymu i ognia.

Ustawianie alarmu w domu

Jeśli wybór padł na bezprzewodowym systemie zabezpieczeń, w celu zapewnienia jego realizacja będzie wymagać instalacji PPK urządzenia. Ostatni zsynchronizowane z elementów peryferyjnych, które są odpowiedzialne za ustalanie sygnalizacji zagrożenia i aktywacji alarmu. W przypadku stosowania dialera GSM, który powiadomi właścicieli naruszenia bezpieczeństwa przez wysłanie specjalnego SMS do telefonu, zainstalować centrala nie jest wymagana.

Ważnym warunkiem realizacji maksymalnego poziomu ochrony na korzyść zespołu baterii, która zapewnia zasilanie systemu alarmowego dla domu i ogrodu w przypadku awarii zasilania scentralizowanej władzy.

Jeśli instalujesz system bezprzewodowej wymaga tylko dobór optymalnych stref lokalizacji konsoli środkowej, czujniki ostrzegawcze i syreny alarmowe, fundusze przewodowe będą musiały zadbać o instalację układania kabli. Aby połączyć przewody plecione są wymagane rozdział 4h0,22 mm lub 6h0,22 mm.

Czujniki alarmowe domach drut typu są podłączone do panelu sterowania za pomocą przewodów w kanałach kablowych. Wskazane jest, aby wykonać zakładki takich pudełek nawet na budownictwie mieszkaniowym. Jeśli mówimy o układanie kabli na ulicy, w danych wykorzystywanych do plastikowej falowanie. Bardziej skuteczne, ale jednocześnie drogie sposób – umieszczenie przewodów w rurach wody pitnej. W tym ostatnim przypadku, przewody będą zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych.

Porady dla Wybór

Przed dać pierwszeństwo szczególnym wykonaniu, konieczne jest, aby określić, jakie powinny być ochrona domu. System alarmowy może obsługiwać różne czujniki. W związku z tym, należy zdecydować, jakie narzędzia zapewni maksymalne bezpieczeństwo w obiekcie.

Jeśli jest to konieczne, aby chronić dom od napadu, w większości przypadków wystarczy instalacja czujników temperatury na podczerwień i ruchu. Gdy istnieje wysokie ryzyko przypadkowych pożarów jest ponadto dostarczenie układu elementów zdolnych do temperatury utrwalania i stopnia dymu.

Przy wyborze alarmu pozostaje zasadnicze pytanie: kto przeprowadzi instalację komponentów systemowych. Biorąc pod uwagę prostotę większość dzisiejszych narzędzi bezpieczeństwa, aby poradzić sobie z zadaniem, można mieć. Jednocześnie, udział ekspertów pozwoli prawidłowo skonfigurować system, który zapewni jej prawidłowe działanie.

Skutecznym sposobem na ustalenie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa na obiekcie – synchronizacja sygnalizacji z innymi środkami ochrony. Jednak przed rozpoczęciem konsolidacji wielu systemów, takich jak kamery CCTV, konieczne jest, aby dowiedzieć się o ich kompatybilności.

Jak rozmieścić elementy na ten temat sygnalizacji?

Jeśli mówimy o ochronie obszar ogrodnictwo, składniki, które są odpowiedzialne za ustalanie przepływu osób niepowołanych, lepiej jest zainstalować na obwodzie wewnętrznej stronie ogrodzenia.

Czujniki są zamontowane na złamanie okna i drzwi, bramy. Dobrym uzupełnieniem tego ostatniego będzie służyć jako elementy, które informują o rozbite szkło.

Instalując prawdziwie funkcjonalnego panelu sterowania systemu alarmowego włamywacz może być ustawiony według konkretnych potrzeb właściciela domu. Jeden właściciele wystarczająco uzyskiwanie powiadomień, telefon komórkowy. Inni potrzebują, aby włączyć światło i syrenę. W niektórych przypadkach, bardziej opływowy wygląd punktu dosuwu alarm prywatnym bezpieczeństwa lub automatycznej komunikacji z organami ścigania.

W rezultacie,

Na obecnym Ustawia godzinę alarmu dla domu można zamówić od firm krajowych i zagranicznych. Problemy z kompletem narzędzi zabezpieczających dzisiaj nie powstają. Najważniejsze jest to, że system został zaprojektowany, spełnienia osobistych potrzeb właścicieli, od charakteru obiektu.

Jeśli użytkownik odczuwa brak doświadczenia w branży, dobór narzędzi bezpieczeństwa są najlepiej pozostawić profesjonalistom. Takie podejście pozwala pozbyć się kłopotów w przyszłości, jak również unikanie potrzebę znalezienia racjonalnych rozwiązań w zakresie efektywnego montażu elementów systemu.