146 Shares 9107 views

kwas fosfatydowy. Synteza i znaczenie w organizmie

Z punktu widzenia struktury chemicznej, kwas fosfatydowy jest najprostszym fosfolipidów.


Substancja ta jest jednym z etapów metabolizmu fosfoglicerydami in vivo.

Ta klasa substancji podano wiele uwagi w badaniu funkcji sygnału związków chemicznych.

Do tej pory, aż do końca nie wiadomo, wszystkie linki w metabolizmie kwasów fosfatydowych, w szczególności, jest nadal uważane kwestia mechanizmu transmisji danych przesyłu sygnału, a także o obecność kwasów fosfatydowych właściwości jonoforowe.

Synteza kwasu fosfatydowego

kwas fosfatydowy powstawanie ma wpływ fosfolipazy D. Tę klasę enzymów ma wiodącą rolę w syntezie kwasy fosfatydowe. Jako stosunkowo krótko związku chemicznego, następnie substancji pod wpływem fosfogidrolazy hydrolizowano diglicerydu (przez defosforylację reakcji).

Gdy oddziaływanie z samym enzymem kwasu fosfatydowego mogą być przetwarzane i diacyloglicerolu, które wykonuje cykl reakcji biochemicznych funkcji aktywatorem białkowej kinazy C

Synteza kwasu fosfatydowego występują w tkance tłuszczowej. Proces rozpoczyna się od przyjęcia w adipocytach (komórki tkanki tłuszczowej) Kwasy tłuszczowe powstałe w wyniku hydrolizy tłuszczów (mianowicie, lipoproteiny o bardzo małej gęstości). Wewnątrz komórki interakcji z gliceryny, tri-fosforanów, kwasy tłuszczowe przekształca się najpierw do kwasu lizofosfatydowego, z której następnie tworzy kwas fosfatydowy.

Wzór utworzony z niego fosforowego glicerofosfolipidów zawierających reszty kwasów tłuszczowych gliceryny i anionów zawierających azot.

Znaczenie kwasu fosfatydowego

Stwierdzono, że kwas fosfatydowy stanowi tak zwane połączenie sygnalizacyjne, to znaczy te, które są funkcją pośredniczące w przenoszeniu informacji w ścieżkach sygnalizacyjnych. W szczególności, jest kluczowym ogniwem w przekazywaniu tych sygnałów w komórkach roślinnych:

  • cytokininy;
  • osmotyczne, który ma wartość w rozwoju odpowiedzi komórkowej na tego rodzaju stresu.

Podczas badań wykazano, że poziom związku, w komórkach poddanych działaniu czynników patogennych organizmów roślin znacznie się zwiększa. Reakcja ta powoduje:

  • Osmotyczny stres.
  • Niskich temperaturach.
  • Wpływ pewnych składników czynnych mających pochodzenia roślinnego (fitohormony).

Zatem można stwierdzić, o udziale kwasu fosfatydowego i jego metabolitów w złożonych reakcji odpowiedzialnych za adaptację organizmu na sytuacje stresowe.

Ponadto, wiadomo, że kwas fosfatydowy ma zasadnicze znaczenie dla transportu protonów oraz reakcji jonów wapnia przez błon neuronów i włókien mięśniowych. W związku z tym, kwas fosfatydowy, a także funkcji przypisuje jonofor (wybiórczo: jony wapnia i protony).

mechanizm transdukcji

Chociaż celem kwasu fosfatydowego znaleźć bezpośrednio metody (mechanizm) transmisji sygnału jest jeszcze omówione i wymaga określenia.

Jednak nie ma wątpliwości, że transdukcja odbywa się dzięki zdolności kwasu fosfatydowego, wpływając na strukturę komórkową membrany, membrana reguluje aktywność enzymów, a także udział w interakcji z cząsteczkami białek błony komórkowej.

Zastosowanie kwasu fosfatydowego

Badania wykazały aktywność przeciwutleniającą pochodnych kwasu fosfatydowego, prowadzonej podobnie jak w badaniu z udziałem procesu i modelu obiektów biologicznych wykazały, że tak zwane środki naśladujące kwas fosfatydowy właściwości przeciwutleniające wiele mechanizmów działania.

Dokładne informacje na temat kierunku działania kwasu fosfatydowego umożliwia stosowanie go i jego metabolitów do wytwarzania substancji biologicznie czynnych, mających na celu zwiększenie wydajności i trwałości komórek.

Działanie na poziomie komórkowym, takie związki nie stymulują, ale tylko normalizacji komórek; ważne jest to, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia negatywnych skutków ubocznych.