864 Shares 9544 views

ludzkie emocje – jego życie duchowe

Mężczyzna – nie komputer, nie robot, a nie maszyna. W przeciwieństwie do nich, – emocjonalny charakter. Cechuje go przeżyć emocjonalnych. Postawa wpływa na świat wewnętrzny, jak również postrzeganie rzeczywistości zależy od niego. Według psychologów, sposób pracy, akt, wpływają na nasz stan emocjonalny.


Które sfery życia i aktywności wpływa na ludzkie emocje? Aby zrozumieć to pytanie, musimy najpierw uporać się z różnego rodzaju emocji.

Podstawą wystąpienia jest nastrój. rodzaj nastroju – nastrój, który z kolei może być świadome i nieświadome.

odmiany nastroju:

  1. Pozytywny – Tworzy pozytywne nastawienie, pozytywny wpływ na aktywność.
  2. Negatyw – negatywny wpływ, spowalniając pracę.
  3. Neutralnej – jest rzadko objawia się w postaci apatii.

Ponadto, najczęściej z ludzkich emocji, takich jak stres, wpływa, frustracji.

Stres – jest to długi proces, w którym umysł jest w stanie stresu z powodu pewnych sytuacjach życiowych.

Wpłynąć – psychiczną doświadczenie, które powstały w odpowiedzi na zjawisko organu jakiejkolwiek negatywnej odcinku. To daje czas trwania stresu.

Frustracja – to zsumowany bagaż emocji po problemy, awarie, itp, które napędzają osoby do depresji.

Uczucia i ludzkie emocje mogą być podzielone na kategorie:

– altruistyczne – to uczucia, emocje związane z pragnieniem uczynienia jakiejkolwiek pomocy, aby pomóc w czymkolwiek;

– komunikacja – te emocje powstają, gdy zapotrzebowanie na komunikację;

– glorichnye – wynikające z potrzeby i chęci chwale, aby dochodzić do siebie;

– praktyczna – jest to dążenie do sukcesu, aby przezwyciężyć trudności;

– Miłość – pragnienie niezwykłe, czekając na cud „wełna-zebranie”;

– gnostichnye – dążenie do harmonii w ogóle, chęć przezwyciężenia sprzeczności;

– estetyczne – jest potrzeba piękna;

– gedonichnye – dążenie do wygodnej egzystencji, zarówno duchowe i cielesne;

– akizitivnye – jest dążenie do akumulacji;

– mobilizacja – chęć pokonania różne przeszkody, pasja, namiętność.

Odpowiednio za pomocą zjawiska emocjonalne może zarządzać własną komunikację, kierując go w kierunku korzystnym dla siebie. Ale jeśli wszystkie emocje są pożyteczne i niezbędne? Absolutnie wszystko! Nawet negatywne. Nawet awaria może być przydatna. To jest bodźcem do samodoskonalenia. Po tym wszystkim, kiedy sprawy idą dobrze i zmierzyć, nie ma myślenia i chęć zmiany czegokolwiek.

Jaka jest rola emocji w życiu człowieka?

Na to pytanie można odpowiedzieć w sposób ogólny, analizując funkcje, które są nieodłączne w jakiejś emocji. Zatem główne cechy:

– komunikacyjnej;

– motywacja;

– regulowania;

– ostrzeżenie;

– bezpieczeństwo.

Więc, ludzkie emocje – to jego życie wewnętrzne wypełnione doświadczeń, szerokiej gamy, które nieustannie zmieniają się nawzajem. Są to subiektywne oceny pewnych zdarzeń, znaczenie tego, co dzieje się wokół, co wyraża się w postaci doświadczeń. Z emocjami ludzie intuicyjnie kieruje się w świecie, który go otacza.

Ekspresja znamienny charakterystyki ilościowej nazwie intensywności.

Intensywność, z kolei, zależy od dwóch czynników:

– stopień niezadowolenia z konkretnej potrzebie;

– stopień zaskoczenia, które bezpośrednio wpływają satysfakcję.

Czas trwania – tym razem cechą emocji.

Z teoretycznego punktu widzenia, można wyróżnić wiele różnych emocji. W tym przypadku, emocjonalny magazyn każdej jednostki ludzkiej. Na tym tle izolowane emocjonalne typy osobowości.