374 Shares 4080 views

Co jest HOA?


Skrót HOA ma następujący zapis: domów. Powstanie i działalność osoby prawnej kodeksu Mieszkaniowej Federacji Rosyjskiej.

Więc co jest HOA? Jest wspólnotą ludzi – właścicieli lokali, które znajdują się w tym samym budynku, składający się z zestawu mieszkań. Celem tego stowarzyszenia jest zarządzanie całego kompleksu nieruchomości, obejmujący sam dom, a także gruntów i innych obiektów. W ujawnieniu pojęcia co za HOA, trzeba wiedzieć, po stronie tego podmiotu prawnego, ponieważ jest taki moment jego rejestracji w organach państwowych.

Taki związek, jak również wszystkie podmioty prawne, posiada własne konto bankowe i uszczelnienie. Organizacja HOA także ewidencji podatkowych oraz wykonywanie prawa do zawierania różnych transakcji i prawo być pozwany i powód w sądzie. Właściciele w tym samym domu, będą mogli zarejestrować tylko jeden HOA. Kwestia jego formacji decyduje walne zgromadzenie właścicieli lokali w domu i zaakceptowany w głosowaniu „za” więcej niż 50% właścicieli.

Jedno stowarzyszenie więcej niż jednego domu mogą być tworzone w następujących przypadkach:

1. W przypadku lokali kilku domów należeć do więcej niż dwóch właścicieli i są na tej samej działce, albo w sąsiednim, na który w sieci inżynierii bezpieczeństwa.

2. Jadłem tam kilka wbudowanych w pobliżu domy należące do tej samej rodziny, z miejscami na wspólnej ziemi lub sąsiadujących obiektów, lub bez nich.

Organ zarządzający z Hoås są członkami stowarzyszenia, które zbierają Walnego Zgromadzenia zgodnie z procedurą przewidzianą w statucie.

obowiązki HOA

Według artykułu 138 LC RF, domki mają specyficzne funkcje. Mamy wyjaśnić kwestię co HOA, a teraz do wyjaśnienia zakresu jej działalności:

• zawieranie umów na konserwację i naprawy mienia, wspólnie z właścicielami lokali w domu, nie będących członkami partnerstwa;

• Wdrożenie w kolejności określonej przez ustawodawstwo zobowiązań wynikających z umowy;

• Zapewnienie właściwego stanu technicznego i sanitarnego nieruchomości w domu, który jest wspólny;

• zapewnienie przestrzegania przez wszystkich właścicieli lokali utrzymania cła i remontu nieruchomości, który jest wspólny, stosownie do ich udziałów we własności;

• zapewnienie, że prawa i interesy właścicieli lokali w domu przy ustalaniu kolejności posiadania, używania warunki nieruchomości, który jest wspólny;

• podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zakończenia stron trzecich utrudniają realizację praw właścicieli wykorzystania potencjału kosmicznego w domu, który jest wspólny;

• Reprezentowanie interesów i ochrony praw właścicieli lokali w domu, Vol. H. W stosunkach z osobami trzecimi.

Korzyści HOA

Tworzenie HOA ma pewne pozytywne aspekty: pozwala właścicielom lokali domu do przeprowadzenia najpełniejszą realizację prawa do zarządzania i dysponowania nieruchomością, która jest wspólna. I zapewnia możliwość dokonania bardziej przejrzysty system składania i wydatków środków zebranych od właścicieli i najemców lokali w domu, a sprzyja przyciąganie inwestycji i poprawy warunków życia.

Jeśli dom, gdzie planowane jest utworzenie lokatorskie, mieszkania, mniej niż 20, rejestracja spółki nie będzie opłacalne, ponieważ właściciel będzie musiał zapłacić za pracę przewodniczącego, księgowego oraz innych pracowników. Dlatego najlepiej jest stworzyć lokatorskie w budynkach mieszkalnych, gdzie koszty dodatkowe nie są istotne. Zdaniem wielu ekspertów jest to, że HOA, przyczyniając się do wysokiego poziomu organizacji i kontroli właścicieli artystów, twierdzi, że jest najbardziej produktywnych form aktywności rządu w sektorze mieszkaniowym.

Wiedząc, co HoA, aw jakich przypadkach korzystne jest, aby tworzyć, można skutecznie zarządzać swoją obudowę.