271 Shares 7501 views

Znieważenie funkcjonariusza policji w wykonywaniu: artykuł kodeksu karnego

organy ścigania w każdym kraju potrzebne, aby utrzymać porządek i zapewnić bezpieczeństwo zwykłych cywili. Ich działania są regulowane i chronione prawem. Ustawa o Policji określa zasady i normy postępowania funkcjonariuszy organów ścigania. Muszą one ściśle przestrzegać instrukcji w przypadku naruszenia, mogą podlegać odpowiedzialności ze strony władz i prawa. Ale z kolei obywatele muszą przestrzegać pewnych norm i zasad postępowania.

Obrażanie honoru i godności policji

Obywatele nie są dopuszczone do publicznego lub osobiście znieważenie przedstawiciela systemu egzekwowania prawa, a także upokorzony jego honoru i godności, aby oprzeć i stosować je do uszkodzeń fizycznych. Jeśli policjant jest w trakcie wykonywania swoich obowiązków, konieczne jest spokojnie odpowiedzi na swoje czyny, a nie w celu zapewnienia działania, które mogą szkodzić funkcjonariusza policji lub innych obywateli, ponieważ działania te mogą zostać zakwalifikowane jako obraza policjanta w trakcie wykonywania (art 318), w którym proponuje się przestępcą odpowiedzialność.

Za naruszenie art

Kodeks karny przewiduje kary za nielegalne działania w stosunku do przedstawiciela nakazu ochrony, może to być albo grzywny lub karnej. I druga opcja może być wyrażona w górę na dożywocie. Wszystko zależy od tego, jak poważne szkody spowodowane było pracownikowi organów ścigania. Co do pierwszej opcji, będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 2,5 do 10 tysięcy rubli rosyjskich. Ponownie, to wszystko zależy od okoliczności i powagi przestępstwa.

Zgodnie z Kodeksu karnego kary nakładane są na podstawie art 317, 318 lub 319. Jest to główny artykuł za naruszenie porządku i świadczenia nielegalnych działań w odniesieniu do rzecznika policji. Artykuł karze usiłowania lub uszczerbek na zdrowiu lub życiu policjanta, za użycie przemocy wobec ofiary lub znieważenie policjanta w czasie wykonywania, Artykuł 318 stosuje się do tych przypadków, w których szkoda nie została spowodowana. Sprawa będą rozpatrywane w sądzie, a jednocześnie weźmie pod uwagę wszystkie okoliczności, w których ten nielegalny czyn został popełniony.

Jeżeli funkcjonariusz policji lub inny system praw człowieka jest wykonywanie swoich obowiązków, początkowo lepiej słuchać i postępować zgodnie z procedurami, które wykonuje on prawnie.

Artykuł 318 Kodeksu Karnego

Jeśli to było robione znieważenie policjanta w czasie wykonywania, artykuł jest dla 318 Kodeksu karnego, najprawdopodobniej, kara będzie wyrażony w postaci grzywny. Jego maksymalna wielkość może wynosić 200 tysięcy rubli. Jest to dość duża kwota, grzywna może być również przydzielony w zależności od poziomu płac sprawcy. Płatna musi wynosić od 12 do 18 miesięcznych wynagrodzeń celu intruza. Jeśli odmówi, aby to zrobić, sąd może ograniczać jego wolności na okres od 3 do 6 miesięcy.

Gdy nielegalne działania obywateli, którzy są zakwalifikowane jako obraza policjanta w trakcie wykonywania (art 318 kodeksu karnego) nie ma wpływu na zdrowie i życie policjanta. Tylko grzywna może wstrząsnąć w takich warunkach. W przeciwnym wypadku, gdy sprawca zostanie uwięziony przez okres, który zostanie określony przez sąd.

Co może być okoliczności łagodzące?

Patrząc w znieważenie sądu przypadku funkcjonariusza policji, sąd weźmie pod uwagę wszystkie okoliczności, w którym nastąpiło zdarzenie. Dlatego też, jeśli jesteś pewien, że mają rację, konieczne jest, aby upewnić się, że nie jest tak wiele dowodów, jak to możliwe, że nie zaprzeczy lub usprawiedliwić czyny popełnione, dla których kara.

Jeśli popełnienie przestępstwa w wykonywaniu pracownika, artykuł 318 kodeksu karnego przewiduje karę w postaci kar. Warto również wspomnieć o tym, że istnieją pewne sytuacje, w których kary mogą być unikane lub więcej smyagchitv oznaczać okoliczności, które mogą stanowić kort jako łagodzącą.

Głównymi okoliczności łagodzące

Okoliczności łagodzące:

  1. Nakazać sprawcy do odpowiedzialności po raz pierwszy.
  2. Jeśli jego czyny zostały popełnione w odpowiedzi na wykroczenia pracownika – nigdy nie miał, i tak dalej.
  3. Niektóre działania mogą być kwalifikowane jako nadmiarem samoobrony.
  4. Jest też opcja, że może pomóc całkowicie uniknąć odpowiedzialności – jest pojednanie z pokrzywdzonego. Jeśli uda nam się osiągnąć porozumienie z ofiarą, sprawa karna może być zamknięta za zgodą obu stron.

Policja tam obywateli były bezpieczne i nie obawiali się o swoje życie i życie bliskich. Ale nie zapominaj, że realizacja ich obowiązków muszą zapewnić normalne warunki do pracy.