645 Shares 2500 views

Charyzmatyczny przywódca: definicja, charakterystyka. Który można nazwać charyzmatycznym przywódcą? Pojęcie „charyzmatycznego lidera”, który jest wprowadzany do socjologii? Charyzmatyczny przywódca jest …

Charyzmatyczny lider – osoba, która cieszy się pewien prestiż w oczach innych. Zasada jego jest obsługiwany przez masy nie przez zastraszanie, i opiera się na osobistej wiary i zaufania do „narodu wybranego”.


Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, co to znaczy „charyzmatyczny przywódca” (definicja, zjawisko jak na rysunku, i wiele innych), to zostanie omówione w tym artykule.

Pojęcie charyzmy

Od samego początku istnienia człowieka w społeczeństwie są liderzy, którzy nie mogą po prostu wskazywać drogę, ale żeby prowadzić. Nawet w czasach ciężkiej trudności swoich zwolenników ani na chwilę wahał się, a nieskończenie Uważa ich przywódcę, cesarza lub króla.

Zjawisko to nazywa się „charyzma”, a osoba z tych cech stał się znany jako charyzmatycznego lidera. Samo słowo oznacza „dar Boga”, i rzeczywiście, zjawisko to jest uważane przez wielu badaczy zestaw nadprzyrodzony, lub przynajmniej nadludzkich zdolnościach. Początkowo termin ten odnosi się tylko do władców i przywódców wojskowych, ale od połowy ubiegłego wieku, zaczęli nazywać niemal nikogo, wyróżnia się od mas, a często osobiste przymioty i sukcesu, dobry wygląd i autopromocji. Oznacza to, że charyzmatyczny przywódca, zostaną omówione w tym artykule.

Pojęcie „charyzmatycznego lidera” w socjologii

Pojęcie „charyzmatycznego lidera” został wprowadzony w niemieckim profesorem teologii i socjologii kultury Ernst Troeltsch. Później termin ten został opracowany przez niemieckiego socjologa Maksom Veberom, który klasycznej definicji sformułowanej i dał impuls do wszechstronnego badania tego zjawiska dla niego. Niektórzy współcześni naukowcy proponują, aby dać ta definicja jest znacznie węższe pojęcie mają być wyłączone z ogólnej liczby takich kategorycznie różnych osobistości jak proroka Mojżesza i Hitler, Gandhi i Czyngis-chana.

Z punktu widzenia koncepcji Webera charyzmy zjawiska nie może być dobre lub złe, cnotliwy lub niemoralne. To mimo wszystko nie znaczy, że jakość i działanie takiego lidera nie może być oceniana na uniwersalnych kryteriów. Zatem, wielu naukowców, w celu usunięcia niepewności, użyj inną definicję, która pozwala jaśniej określić pojęcie „charyzmatycznego lidera”. Wprowadzony w socjologii rafinowany termin Dzhordzh Stodoły, który uważa, że w większości przypadków, w odniesieniu do wybitnych osobistości bardziej odpowiednie do stosowania pojęcia „bohaterskiego przywódcy.”

Charyzmatycznych przywódców w historii ludzkości

Historia notuje wiele przykładów tych, którzy mogą być nazywane charyzmatyczny lider dla nas. Przede wszystkim, jest to słynne generałowie i władcy: Aleksandr Makedonsky, Czyngis-chan, Napoleon. W XX wieku, takie dane znacznie bardziej znany jest dziś na roli udawać prawie każdy szef firmy lub udanego ruchu społecznego. Badanie tego zjawiska towarzyszyły pewne trudności. Oczywiście, to dlatego, że nauka musi być „idealny” definicja pojęcia jednak idealizować, a nawet organizować nie jest możliwe bezpośrednie osobowości. Charyzmatyczny lider jest tak niezwykła postać, która faktycznie uzyskać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy taki konkretnego lidera, prawie nierealny. Ponadto taka osoba zawsze pojawia się w czasach kryzysu, i to jest w punkcie zwrotnym wydarzeń, a nie zawsze można zrozumieć dokładnie – pozytywnie lub negatywnie na jego wygląd jest zdefiniowany dla nich.

Włodzimierz Iljicz Lenin

Kto jest charyzmatyczny przywódca w historii radzieckiego? Typowym przykładem takiego lidera można nazwać V. I. Lenina, lider partii bolszewickiej, arbitra i lidera rewolucji socjalistycznej w Rosji. Rzeczywiście, zgodnie z jego rówieśników i kolegów partyjnych Lenin wśród polityków stał się za to, że jedyną osobą, która uważa się za nim i bez żadnych zastrzeżeń. Ponadto, Lenin – charyzmatyczny lider, rzeczywiście miał możliwość wyjaśnienia złożone zagadnienia ekonomiczne i ideologiczne rozległe niewykształconych mas. Słuchali nim oczarowany, bez tchu, a należy pamiętać, że był to początek XX wieku, a nie poważny sprzęt techniczny, oprócz własnego głosu w głośniku nie było proste.

Iosif Wissarionowicz Stalin

Iosif Stalin – charyzmatyczny lider, ojciec narodu, twórca najbardziej niezwykłym i niemal fantastycznym stanie wszystko kiedykolwiek znane. Ocena osobowości Stalina jest prawie zawsze niejednoznaczny, a często tendencyjne. Niewątpliwie, gubernator miał wyjątkową zdolność do niszczenia swoich wrogów, którzy często byli wrogami państwa. Większość jego charyzmy i przebóstwienia wśród fanów, oczywiście, nie stanowi czysto lidera (choć miał je w całości) – i uczucie strachu, który w niewytłumaczalny sposób mógł i może inspirować nawet dzisiaj.

Wielu badaczy mają tendencję do myślenia Stalina czystego charyzmatycznego lidera, chociaż uznaje się, że jego fani i zwolennicy byli gotowi na ich lider do poświęceń w dosłownym tego słowa znaczeniu. Proste żołnierzy wspiął się na szczyt z jego imieniem, która sama w sobie – dość rzadkie zjawisko. Zazwyczaj w takich przypadkach, zwolennicy idei spełnione (na przykład, wolność) lub konkretną koncepcję ojczyzny, do własnego kraju.

Sharl De Goll

Przykładem naturalnego lidera może służyć Sharl De Goll, którego praca wciąż ma znaczący wpływ na europejskim życiu politycznym. Sam prezydent wielokrotnie apelował do koncepcji charyzmy i był zwolennikiem idei, że silna osobowość ludzka na przestrzeni dziejów wiele większy wpływ niż się powszechnie uważa. Ponadto prezydent, który po dwóch najbardziej brutalnych wojen światowych był w stanie doprowadzić Francję do dobrobytu i do roli jednego z wiodących światowych potęg, uważa się, że miłość do ludzi, wspieranych przez niektórych „efekt cud”, dalszych sukcesów we wszystkim, świadectwo, że jest to osoba " prawowity syn nieba ". Jak tylko zniknie ten boski dar, to przestaje być obsługiwana przez przypadek – znika i wierze wyznawców.

Ponadto, charyzmatyczny lider de Gaulle w swojej książce „The Edge of the Sword” wielokrotnie podkreślał, że nawet nominacja krajowego lidera w czasach kryzysu nie dzieje się na podstawie wyboru spośród dostępnych postaci politycznych. Popularny lider pojawi się tak, jakby na rozkaz „potężnej fali”, a gen całkowicie zaprzeczył historyczny fatalizm, nazywając go na pomysł tchórzy.

Adolf Hitler

Nie ma wątpliwości, że Adolf Hitler jest uważany za najbardziej uderzającym przykładem charyzmatycznej osobowości XX wieku. Niemcy od wieków, jak feniks – że spalonych w serii niekończących się wojen w środku Europy, nowo zbuntował, często silniejsze niż to było wcześniej. Fuhrer był w stanie dać jego ludzie prawdziwie mistyczną ideę. Hitler – charyzmatyczny przywódca, który był w stanie przekonać większość nie tylko zwolenników, ale również zwykłych obywateli, że oni Aryjczycy – wyścig przełożony na głowę wszystkie inne. Pomysł ten udało się zjednoczyć społeczeństwa niemieckiego tak, że podczas gdy stanowiła ona zagrożenie dla ludzkości jest rzeczywiście skalę planetarną.

Teraz Hitler zdecydował się przedstawić pewną masę ciemnej energii, która jest absolutnie fantastyczny sposób udało się doprowadzić swoje pomysły do mas ludzi i przekonać ich do masowego szaleństwa prawie zahipnotyzowanej. Jednak tak nie jest. Wiele współczesnych scharakteryzować niemieckiego Führera jak daleko „a nie zwykłego człowieka”. Należy również zrozumieć, że to nie był obsługiwany tylko mas klasy średniej lub niskiej – ale również wykształconych i zamożnych sektory społeczeństwa, nie tylko w Niemczech. Mogli szaleć do? Najprawdopodobniej – nie. Oczywiście, aby stworzyć swoją energię Hitler wszelkie wyobrażalne i niewyobrażalne możliwości. Na przykład, ustawił się zaledwie dzielnego żołnierza pierwszej wojny światowej, a wielokrotnie udowodnił to w praktyce. Studiował Orate z najlepszych aktorów swojego czasu. Ciągle szukał zbliżenia z własnych ludzi, którzy chcą wiedzieć, myśli i uczucia nie tylko społeczeństwa, ale dosłownie każdego. W połączeniu z fanatycznej wiary w sobie Hitlera, to dało taki efekt, że wielu fanów Fuhrera nigdy nie wątpił w siebie lub swoich idei i intencji.

Czynniki zjawiska

Badanie zjawiska pojawienia się tego typu osobowości – to pytanie, które faktycznie stoi na czele badań nad wpływem osoby o procesie historycznym. Jednak pomimo ogromnej ilości badań dla naukowców sobie jest bardzo charyzmatyczny lider tego zjawiska była „zgorszeniem”. Naukowcy, politolodzy i socjologowie uznają, że nie jest do końca poznany, mechanizm jego wystąpieniu. Nie ma wątpliwości, odgrywają rolę i wrodzonych i nabytych umiejętności człowieka, ale aby zrozumieć, co dokładnie cechy ustawić go naprawdę stworzyć niezbędną energię, często jest to niemożliwe. Co więcej, badania naukowe często nie są kierowane do badania osobowości, i to jest bardziej pochylona do rozpatrzenia niektórych, pozytywnych lub negatywnych działań i okoliczności powstania takiego lidera. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy czynniki, które sprawiają, że pojawia się charyzmatyczny przywódca.

1. Kryzys. To może być kryzysy polityczne, gospodarcze i społeczne, awarie wojskowych i tak dalej, we wszystkich swoich formach i splotów. Początek upadku państwa – to poważny test dla społeczeństwa. Ludzie mogą reagować na wiele sposobów. Na przykład może to być wzrost terroru przed fizycznego zniszczenia społeczeństwa, mogą obawiać się utraty swojej grupy lub klasy, lub po prostu poczuć ból utraty wyimaginowanej wartości wspólnego życia i rytuałów. Oczywiście, w takich okolicznościach, ludzie mają tendencję do zaufania, a następnie tych, którzy wiedzą dokładnie, co robić – dla lidera, który nie ma już wielu zwolenników, a nie tylko udowodnić swoją charyzmą i wybrany lud Boży.

2. Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na wygląd charyzmatycznego lidera legitymizację kulturowym i społecznym, gdy duża część społeczeństwa uznają zasadność występowania jest często nieformalny lider.

3. Trzeci czynnik – polityczne wsparcie nie tylko wśród mas ludności, ale także wśród partii, ich liderów i przedstawicieli oficjalnych organów państwowych.

Teraz coraz więcej energii, aby uzyskać czwarty czynnik, który jeśli wcześniej zwrócić uwagę, to nieletni. To – wsparcie charyzmatycznego lidera na media. Można mówić o tym, co ogromna rola w rozwoju wszystkich przywódców politycznych ostatnich 100 lat grał media, w dzisiejszej rzeczywistości siły poparcia tej lub tej osoby w polu informacyjnym – jest najważniejsza.

Cechy charyzmatycznego lidera

Lider tego typu często wymaga zestawu cech. Najwybitniejszym są:

  1. Świadomości i promowanie jej wyjątkowej roli i misji, mającej na celu radykalnej transformacji w imię zmiany lub społeczeństwa ratunkowej. To zazwyczaj wymaga foreknowledge zdarzeń, a często, plan lub program reform.
  2. Prywatne odwołanie, które niekoniecznie polega na konieczności atrakcyjny wygląd. Często wręcz przeciwnie, charyzmatyczny lider – człowiek mas, jak człowiek na ulicy, w tym samym czasie można mieć pewną wadę. Jednak pewne jest, że taki lider musiałby mieć pewną brutalność – to jest niemożliwe, aby zostać bohaterem bez tej jakości. Takie kobiety, jak liderzy, Żanna ciemny lub Margaret Thatcher, w oczy i wspomnień współczesnych były bardziej odważny niż większość ludzi naszych czasów.
  3. Poświęcenie i walka na bardzo charyzmatycznego lidera zwykle przychodzi pierwszy. Zdolność do poświęcenia i zwycięstwo w ciągłej walce z okolicznościami i przeciwników – ważnym czynnikiem dla fanów zwolenników.
  4. Cele tożsamość. Według wielu badaczy, najbardziej uznanym liderem jest ten, kto jest w stanie inspirować swój cel najpełniej pokrywają się z potrzebami społeczeństwa.
  5. Obecność potężnego wroga. Pomimo faktu, że lider zawsze opowiadał się za zjednoczeniem, ważnym elementem w jego czynach trwa przeszukiwanie, wykrywania i walki z wrogiem. Czasami – bardzo niebezpieczny, a czasem nawet nie istnieją w rzeczywistości, czy jako wróg może dokonać nawet abstrakcyjne idee.
  6. Ogromną rolę odgrywa aktywnych zwolenników. Często liderem nawet nie polegać na organizacji lub jakiegokolwiek instytutu zarządzania. Czasami on oczekuje, że jego własne kibice wziąć sprawy w swoje ręce, często nieuzasadnione, a zwolennicy może być znacznie bardziej radykalny niż ich lidera.

W charyzmatycznych przywódców naszych czasów

Nowoczesne charyzmatyczni liderzy w większości przypadków, nie należy polegać na wsparciu ludzi – coraz częściej staje się głównym czynnikiem w promowaniu tożsamości poprzez polu informacyjnym, czyli za pośrednictwem mediów. Dla dowolnie atrakcyjny sposób może być szary i niepozorny człowiek, czasem nie może działać niezależnie.

Jako przykład nowoczesnego „telewizji” w rosyjskiej lider może prowadzić Władimir Żyrinowski. Nie może faktycznie wpływać na każdą pojedynczą decyzję polityczną nie ma szczere, fanatycznych fanów, zdolność, aby przejść z nim do śmierci. Ale Żyrinowskiego, ze względu na doskonałe właściwości działających, ma pewną lidera energii.

Drugi niewątpliwą charyzmatycznym liderem – to obecny prezydent Rosji Władimir Putin. Pomimo istnienia problemów w życiu gospodarczym i politycznym państwa, jego działania są wspierane głównie przez masy. Putin, w rzeczywistości nie posiada kompletny zestaw jakości charakterystycznej dla tego typu. Na przykład, nie ma oratorium cechy. Mimo braku cech charakterystycznych krajowego lidera, ta osoba nadal jest popularny wśród ludności.

Wśród żywych, najbardziej uderzającym przykładem „czystego” charyzmatycznego lidera jest Fidel Castro. Żarliwe rewolucyjny, błyskotliwy mówca, udany kapitan ze stałą Havana cygarem w ustach, nabył uprawnienia dotychczas niewzruszoną, dzięki cech osobowych. Nie tylko zdobył szacunek i uwielbienie swoich ludzi, zyskał pełną niepodległość Kuby. Jego nazwisko jest znane w każdym zakątku globu, historia jego życia otoczony aureolą cześć, przez wiele lat to naprawdę mądry, aby wykluczyć ich kraj. Wielu uważa swoje panowanie jako dyktaturę, ale trzeba pamiętać, że jest to forma zarządzania i osobliwe charyzmatyczny, często nie uznają żadnej z równoległym konkurencji.

Fidel Castro – organizator licznych powstań i rewolucji, był osobiście zaangażowany w walkach, przeżył 638 zamachów. Trzeci w historii ludzkości na długości płyty, dwukrotnie wszedł do Księgi Rekordów Guinnessa, Fidel Castro, „ryzyka”, aby zakończyć jego życie nie jest jak większość „bohaterskiego przywódcę” – na krzyżu lub pożaru, przez truciznę lub ponurej samotności – ale we własnym łóżku, otoczony dalsza rodzina, ogromna liczba fanów i naśladowców.