415 Shares 4171 views

Wyrównanie jest … Wyrównanie trygonometryczne. Typy poziomowania

Poziomowanie – rodzaj pomiarów geodezyjnych. Dzięki niemu jesteśmy znalezienie wysokości względnych różnych punktach powierzchni ziemi. Ponieważ poziom typowe w takich pomiarów można podejmować naturalnych przedmiotów, takich jak rzeki, morza, oceany, pola lub innego punktu początkowego. Zasadniczo, niwelowania – określenie wartości powyżej powierzchni każdego obiektu w określonym (odniesienia). Takie pomiary są wymagane do dokładnego badania obszarów humanitarnych. W przyszłości dane te są wykorzystywane w celu przygotowania planów miejscu, mapy, lub do konkretnych zastosowań.


Jakie są różne rodzaje wyrównania?

Takie pomiary można przeprowadzić za pomocą różnych metod, w różnych urządzeń lub technologii. Zobaczmy, jakie są główne rodzaje niwelacji. Najczęstszym pięć metod: geometrycznej, trygonometrycznych, barometryczne, mechaniczne i hydrostatyczne powierzchnie pomiarowe. Więcej zapoznania się z każdym z nich.

duch poziomowania

Dzięki tej metodzie pomiarowej, teren użyć specjalnej szyny i geometryczne urządzenia poziomowania. zasadę strzelania jest zainstalowanie szyny z kresek i podziałów w żądanym miejscu w pobliżu powierzchni badanej. Po tym, za pomocą poziomej belki obserwacji, mierzy różnicę wysokości. Geometryczne poziomowanie odbywa się zgodnie z zasadą „od środka” lub „do przodu”. W sposobie tym w dwóch pierwszych punktach listew zamontowanych na powierzchni, urządzenie jest w równej odległości pomiędzy nimi w pewnej odległości. Wyniki badania są dane przekraczające jeden moduł nad drugim. Druga metoda jest klasycznym – jedna jednostka i jeden stojak. Te metody wyrównywania są najbardziej powszechne. Zostały one wykorzystane w konstrukcji zarówno drobnych przedmiotów (domów) lub głównymi (mostki).

niwelacja trygonometryczna

W tego typu prac pomiarowych powszechne jest stosowanie specjalnych urządzeń goniometryczną, które nazywane są teodolity. Dzięki nim usuwania informacji o kątach nachylenia wiązki siatki celowniczej, który przechodzi przez parę z góry określonych punktów na powierzchni. Trygonometrycznych wypoziomowanie szeroko stosowany w pomiarach topograficznych do określenia różnicy wysokości dwóch obiektów, które znajdują się w znacznej odległości od siebie, lecz przyrząd optyczny w strefie widoczności.

Barometryczne powierzchnia pomiarowa

Atmosferycznego wyrównywania – metody pomiaru oparte na powietrzu pod ciśnieniem atmosferycznym, w zależności od wysokości temperatury powierzchniowej jest ustalona. Proces odczyt odbywa się za pomocą barometru. Ten system poziomowania musi uwzględniać szereg poprawek do rzeczywistej temperatury powietrza, jego wilgotność. Metoda ta znalazła zastosowanie w obszarach odległych (na przykład w warunkach góry) w różnych geograficznych geologicznych wypraw.

Mechaniczne (techniczny) powierzchnia pomiarowa

niwelacja techniczna polega na zastosowaniu urządzenia specjalnego – wyrównywania maszyny. Korzystanie z niego przeprowadza śledzenie profilu badanego obszaru w trybie automatycznym pośrednictwem tarczy ciernej, co zapisuje przebytą odległość oraz zestaw pionu, która określa pionowy. Takie urządzenie jest zazwyczaj zamontowany w pojeździe i przejście z jednego określonego punktu do drugiego. poziomowanie technicznych w celu określenia różnicy wysokości pomiędzy badanymi obiektami, odległość między nimi a profilem terenu, która jest zamocowana na specjalnym photowire.

Hydrostatycznego pomiaru powierzchni

Hydrostatyczne poziomowanie – metoda oparta na zasadzie działania naczyń połączonych. Biorąc to sposób jest wykonywany przez hydrostatyczne urządzenia, które działa przy błędzie do dwóch milimetrów. Takie wyrównujący jest zamontowany z pary rurek szklanych, połączonych za pomocą węża, system jest wypełniony wodą. Proces pomiaru jest następujący – rurę do szyn, w którym stosowana jest skala. Po że paski są zainstalowane wokół obiektów badań, zgodnie z podziałami oznaczyć wartość liczbowa różnicy pomiędzy dwoma poziomami. Ta konstrukcja ma istotną wadę, a mianowicie ograniczenie zakresu pomiarowego, który jest określony przez długość węża.

Opisane metody niwelacji (z wyjątkiem mechaniczny) są bardzo proste i nie wymaga szczegółowej wiedzy na bagaż od operatora, więc są szeroko stosowane w budownictwie i innych sektorach gospodarki.

klasy pomiarowe

Inne sposoby pomiaru produkcji, niwelowania można podzielić na klasy dokładności. Każdy z nich odpowiada w pewnym rodzaju i sposobu wyszukiwania informacji. Zastanów się, jakie są zajęcia wyrównujące.

 1. Pierwsza klasa jest uważany za bardzo dokładne. Odpowiada on losowej RMS błędu 0,8 milimetra na kilometr i systematyczny, wynosi 0,08 mm / km.
 2. Druga klasa jest również uważane za bardzo dokładne. Jednak błąd jest nieco wyższa – błąd RMS wynosi 2,0 mm / km, a systematyczna – 0,2 mm / km.
 3. Trzecia klasa. To odpowiada średnim kwadratowym błędem 5,0 mm / km, a systematycznie ignorowane.
 4. Czwartej klasy. Odpowiada to średniej kwadratu błędu, która jest równa 10,0 mm / km, system nie jest również brane pod uwagę.

W zależności od charakterystyki zestawu zadań terenowych i nagrywania mogą być stosowane różne metody zapisu danych. Na przykład, wielokątne, wzdłuż równoległych linii lub wyrównywania powierzchni kwadratów. Ta ostatnia metoda jest najbardziej popularna, jest szeroko stosowana do usuwania danych z dużych otwartych obszarów o stosunkowo małych przekrojach wysokości. Rozważmy to w sposób bardziej szczegółowy.

Podział kwadratów

Wyrównywania powierzchni tej metody jest wykonywana w celu uzyskania obszarów duża skalę planów topograficznych nizinnych. Gładka rozmieszczenie punktów określa się przez układanie teodolitowych ruchów. Wysokości – pomiary geometrii stosując wyrównywania technicznej. Proces odczytu danych można przeprowadzić na dwa sposoby: poprzez wyrównanie klocki porusza się stopniowego rozpadu szerokościach i placów.

Wyrównywania kwadraty działa przez przerwanie na ziemi za pomocą taśmy pomiarowej i teodolitem (zazębiają się z dwudziestu metrów niepożądanych komórek), gdy mierzona w skali od 1: 500 do 1: 1000, czterdzieści m – podczas robienia 1: 2000, a kilkaset metrów na 1: 5000.

Jednocześnie to sprawiło ustalenie sytuacji badanego obszaru oraz zarys narysowany. Procedura ta jest wykonywana przez tych samych metod jak w badaniu teodolit. Oprócz wierzchołków komórek, na tej podstawie ustalonej charakterystyki elementów wypukłych – plus topnienia: górną i dolną na górze, a dolna krawędź otworu, w punkcie na linii jazu i wodnym i innych.

Strzelanie Uzasadnieniem jest tworzony przez nałożenie na zewnętrznych granicach kwadratów siatki i przejść wyrównujących teodolit, które następnie są przyłączone do punktów jednej sieci państwowej. Wysokość oraz punktami a wierzchołki komórek określonych metodą geometrycznej poziomowania. Jeżeli bok kwadratu czterdzieści metrów długości i mniej niż jedna stacja próbuje dokonać pomiaru wszystkich zdefiniowanych punktów. Odległość od urządzenia do taśmy nie może przekraczać 100-150 metrów. Jeżeli bok kwadratu sto metrów długości, w przypadku których poziom jest umieszczony na środku każdej komórki. Według pola powierzchni badania przy niwelacji kwadraty się pomiary magazynek i kontur.

Magazine oraz kontur wyrównywania kwadratów

Magazyn wprowadzone dane na temat wielkości szafy, siatki przystawki przemierzać korytarze (geodezyjny Study). Ponadto określono wiążące do obszaru obiektów – jezior, wzgórz i tak dalej. Warto też wspomnieć, od czego pozycje prowadzone niwelacji terenu. Zarys wprowadzonych wyników pickup każdego z kwadratów. Na górze i na dodatniej punkcie każdej komórce oznaczono taśmy odczytów czarny bok (w metrach) i obliczonej wysokości. Obliczenia te są wykonywane przez przyrząd poziomej. Wysokości wierzchołkach komórek jest ustalana jako różnica pomiędzy narzędziem i horyzont przy czytaniu personelu stacji.

W celu kontrolowania powierzchni procesu pomiarowego dla dwóch wierzchołków wyrównywania komórek pracować z dwoma różnymi stacjami. Szeregowanie materiałów otrzymywanych przez usunięcie danych rozpoczyna się od powierzchni mocowania tabletki współrzędnych punktów jednolitych stanu obiektów sieci geodezyjnej strzelających uzasadnienie (teodolitowe wyrównawcza uderzeń) plus punktów, a wierzchołki sytuacji kwadratów.

metoda aplikacji

Kiedy wyrównującego terytorium sposób aplikacja teodolit i niwelacji kursów, w podziale na szerokościach, porusza utorować naturalne charakterystyczne linie obszaru, takie jak jazy lub zlewni. Gdy takie papiery i szerokościach pikiety powinny być podzielone co czterdziestu metrów podczas fotografowania przy 1: 2000 oraz dwudziestu metrów podczas filmowania w skali od 1: 1000 do 1: 500. Punkt przegięcia obiekty płaszczki oraz punkt. W procesie rozbijania pikiety należy ustalenie sytuacji i narysować kontur. wyrównywanie akt wytworzonych w magazynku. Zauważono, numery seryjne pikiet, próbki czerwone i czarne szyny boczne, plus odległość obiektów od najbliższej stacji. Według wyników zestawionych wyrównywania topograficznej planu terytorium, poprzeczne i podłużne profile terenu.

Pomiar powierzchni prowadzi się korzystnie w obszarach przeznaczonych miejsce do pracy nad poprawą i pionowej planowania terytorium. Jako przykład topograficzne obszaru projektowania otaczający każdą zabytkowym budynku lub poziomą strefę ogrodnictwa.

Jaki jest poziom?

W celu przeprowadzenia pomiarów geometryczne terenu, które jest szeroko stosowane w budownictwie, używane POZIOMY różne wzory. Instrumenty te są, w zależności od ich zasady działania, można podzielić na: elektroniczny, laser hydrostatyczne i mechaniczne. Wszystkie poziomy teleskop wyposażony obraca się w płaszczyźnie poziomej. Nowoczesna konstrukcja urządzenia pomiarowego zapewnia automatyczną kompensację wydawania położeniu roboczym osi wzrokowej.

Historia poziomowania

Pierwsze informacje, które dotarły do współczesnego człowieka, który mocuje wypoziomowanie, należą do pierwszego wieku przed naszą erą, a mianowicie budowy kanałów irygacyjnych w starożytnej Grecji i Rzymie. Dokumenty historyczne wzmianki wodomierza. Jego wynalazek i stosowanie nazw związanych ze starożytnym greckim naukowiec Heron z Aleksandrii i rzymski architekt Witruwiusz Marcus. Impulsem do rozwoju oprzyrządowania i metody wyrównywania było stworzenie teleskopu, barometru oraz poziom płyta siatka gradirovaniya teleskopu. Są wynalazek odnosi się do 16-17 th stulecia, to pozwoliło nam opracować system precyzyjnego strzelania powierzchni ziemi.

W Rosji w czasach Piotra sklep optyczny powstała, gdzie między innymi produkowane i poziomów, tylko jeśli są one nazywane poziomica z rury. Rozwój niwelacji w warsztacie zaangażowanego w IE Belyaev. W tym samym okresie, było pierwsze urządzenia pomiarowe, które oparte są używane barometry. Na początku XIX wieku było to pierwsze poziomy trygonometryczne, z ich pomocą zostały wykonane bardzo szeroką skalę prace w celu określenia różnicy pomiędzy poziomami Azowskiego i Morza Czarnego, mierzony wysokością Elbrus. Wykorzystanie instrumentów geometrycznych nagrane w połowie XIX wieku. Tak więc, w 1847 roku, były one wykorzystywane do budowy Kanału Sueskiego. W naszym kraju, geometryczny poziomowanie powierzchni stosowany w budowie dróg wodnych i lądowych. Początek tworzenia krajowej sieci publicznej jest uważany za 1871. Następnie rozpoczęto prace nad ustaleniem i montaż elementów, które służyły jako podstawa do badań topograficznych.

Zastosowanie niwelacji

Wynikiem tego jest utworzenie pojedynczego poziomowania sieci geodezyjnych, który stanowi podstawę do pomiaru topograficznego, lub w różnych miejscach pomiarów geodezyjnych. Strzelanie powszechnie wykorzystywane do celów badawczych i naukowych: badanie ruchu kuli ziemskiej skorupy, aby zacisnąć morzach i oceanach oscylacje.

Poziomowanie jest również stosowany w różnych problemów aplikacyjnych, które są związane z budową różnych przedmiotów, układanie komunikacji, mediów i tak dalej .. Na przykład, obszar pomiaru jest niezbędne do przekazania decyzji projektowych na wysokości, dodatkowo, do montażu i montaż konstrukcji budowlanych , Podczas rozwiązywania takich problemów, zawsze wykorzystywać dane uzyskane dla geodezji. Również tylko do rozwiązywania różnych specyficznych zadań, korzystać z automatycznego systemu akwizycji danych. Zadania te obejmują, na przykład, naprawy i budowy jezdni. Czujniki zawarte w automatycznym niwelator, zamontowane na wagony kolejowe, samochody, powodując gotowego profilu badanego obszaru w możliwie najkrótszym czasie.

nowoczesna technologia

Do tej pory, ze względu na bardzo szybki rozwój nauki i techniki do wyrównywania powierzchni, stosując różnorodne technicznego know-how.

 1. Laser. Podstawą działania jest obszar parametrów odczytać za pomocą urządzenia skanującego laserowego.
 2. USG. Zasadniczym elementem tego urządzenia emitującego fale czujnik ultradźwiękowy.
 3. GNSS-technologia, która jest podłączona do otrzymywania aktualnych współrzędnych przy wykorzystaniu środków komunikacji satelitarnej. Urządzenie to zapewnia bardzo wysoką precyzję wypoziomowanie.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi dużych ilości strumieni informacji otrzymanych w zastosowaniu wspomnianego know-how, obecność odpowiedniego konkretnego oprogramowania jest wymagane, która będzie wykonywać zadania związane z przechowywaniem, zarządzaniem, wizualizacji i przetwarzania danych.

Nowoczesne systemy wyrównujące dla budownictwa drogowego

W nowoczesnej konstrukcji nawierzchni jest powszechnie stosowane systemy zautomatyzowane. Pozwalają one na kontrolowanie maszyny drogowe, biorąc pod uwagę jego aktualna pozycja. Jednocześnie trasa automatycznego poziomowania charakteryzuje się wysoką precyzję pracy, znacząco poprawia jakość produkowanego nawierzchni i skraca czas budowy. Takie urządzenia zainstalowane na kostki brukowej, frezarek, buldożerów i pozwalają naprawa uszkodzenia starych wad powłoki podczas instalowania nowej warstwy. Te poziomy kontroli poprzeczne nachylenie drogi, jest ona wykonywana przez precyzyjnie określić parametry projektowe. Nowoczesny system pomiaru powierzchni do techniki drogowo-budowniczej jest podzielony na kilka typów w zależności od zastosowanej technologii.

 1. Ultradźwiękowe urządzenia z różną liczbą czujników.
 2. system usuwania laserowego.
 3. Urządzenie bazuje na technologii satelitarnej GPS.
 4. System trójwymiarowy, który działa na zasadzie urządzenia.

Jeśli to konieczne, pomimo tego, co jest wymagane i złożoność funkcji pracy, można stosować jeden lub drugi technologia jest samopoziomujący.

884 shares 5026 views
prędkość ucieczki
739 shares 7064 views
240 shares 7487 views