696 Shares 8724 views

Wołogda najlepsze uniwersytety, lub gdzie się udać, aby dowiedzieć się więcej?

Z Wołogdy są nie tylko stowarzyszenia muzyczne. Jest to również bardzo piękne miasto, gdzie można uzyskać dobre wykształcenie. Po orientu w szerokim zakresie kierunków może być dość trudne. Lepiej od samego początku, aby dowiedzieć się, które uczelnie są bardziej prestiżowe Wołogdy.

Wołogdy Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny

Ci, których dusza jest nauczenie, należy zwrócić uwagę na VoGPU. Ta instytucja edukacyjna, a także wiele innych instytucji szkolnictwa wyższego Wołogdy, umożliwia zarówno w pełnym wymiarze godzin i kształcenia na odległość. Uczestnik warunkiem obszary, takie jak zastosowanie matematyki, biologii, geografii, prawo, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, adaptacyjne wychowania fizycznego, kształcenie nauczycieli, socjologii i zarządzania. Przez wyniku studiów student otrzymuje dyplom Bachelor. W ramach studium podyplomowego uniwersytetu, po którym uczniowie mogą stać się Master of Science. Założona w 1918 roku, uniwersytet przeszły próbę czasu i gwarantuje wysoką jakość i popularną wiedzę. Materiał i baza techniczna też nie zawodzi, co pozwala nabyć wszystkie niezbędne umiejętności na najwyższym poziomie.

Politechnika Wołogdy State

Do 1999 roku był znany jako instytucja Instytutu Politechnicznego. Podobnie jak w innych uczelniach publicznych Wołogdy VSTU oferuje wnioskodawcom wiele różnych kierunkach. Wykształcenie tutaj nie tylko pozwala uzyskać tytuł licencjata, ale także, aby zakończyć Sądownictwa z tytułem magistra. Specjały, że uczniowie uczą się w Vogt to: ekologia i zarządzanie natura, językoznawstwo, socjologia, odbudowa, stwardnienie zarządzanie cele, państwa i władz miejskich, usługi, turystyka, ziemia i zapasy, moc cieplna i ciepłownictwo, inżynieria mechaniczna i inne. Na większość wykładowców to możliwe zarówno w pełnym wymiarze godzin i kształcenia na odległość jest. Ponadto, część uniwersytetu prac przygotowawczych kursów we wszystkich dziedzinach nauki, egzaminy, które jest wymagane do przyjęcia na uniwersytet.

Wołogdy Institute of Business

Godny uwagi i prywatne instytucje Wołogdy. VIB powstała stosunkowo niedawno, w 1999 roku, ale już działa. Instytucja ta określa dyplomy, dając wykształcenie w dziedzinach takich jak językoznawstwo, organizacja pracy z młodzieżą, projektowanie, ekonomii, zarządzania, turystyki, handlu i innych działalności. Po zakończeniu szkolenia student otrzymuje tytuł licencjata i zawodową. Jak uczelnie państwowe Vologda miejscach budżetowych, VIB pozwala na badanie jako edukacji w pełnym wymiarze godzin lub korespondencji.

Wołogdy Instytut Prawa i Ekonomii Federalnej Służby Więziennej

Uczelnia powstała w 1979 roku. W tym momencie w szkole kształci specjalistów w takich dziedzinach, jak psychologia, prawo, egzekwowania prawa, pracy społecznej, zarządzania zasobami ludzkimi, rejestrowanie technologii i przemysłu przetwórstwa drewna. Dla tych trzech kierunkach możliwe szkolenie zaocznie, aby uzyskać specjalistyczną kwalifikację. Kiedy studia stacjonarne, student otrzymuje tytuł licencjata. Wysoki poziom jakości świadczonych wiedzy studentów gwarantuje, że w ramach nauczyciela 171 w pełnym wymiarze godzin, trzy doktoraty, a 92 – kandydatów. Kolejnych 42 specjaliści są docentów. Ten poziom kształcenia nauczycieli nie może świadczyć o wysokiej jakości kształcenia.