855 Shares 9222 views

Gdzie i jak uczyć się do lekarza?

Jeden chce zostać lekarzem, nie jest wystarczające. Zawód musi być długie i trudne do opanowania. W celu pełnego dowiedzieć się, ile lat konieczne jest, aby dowiedzieć się od lekarza, musisz zrozumieć, że proces uczenia się odbywa się w kilku etapach. Każdy z nich na swój sposób jest ważna i pozwala podnieść student z wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Szczegóły o ile lat studiów na uczelniach medycznych i publicznych świadczonych ten edukacja, zaprezentowane w tym artykule.


Rosyjskie uczelnie medyczne

Na terytorium Federacji Rosyjskiej, istnieją dziesiątki wielkich instytucji medycznych wyższych. Każdy z nich ma swoje własne cechy i tendencje. Łączy ich wysokiego poziomu wiedzy przewidzianej.

Najlepsze uniwersytety medyczne w Rosji:

 1. Siberian State University Medical – stopa przebieg 193, posiada 602 miejsc budżetu. Uczelnia posiada własny program edukacyjny dla uczniów z problemami wzroku.
 2. Pierwszy Moscow State. Sechenov Uniwersytet Medyczny – mijanie wynik na 142, 1335 miejsc budżetowych.
 3. First State University Medical nazwany akademika Pawłowa – przekazując wynik na 237 i 605 miejsc budżetowych.
 4. Rosyjski nat. Badania Uniwersytetu Medycznego nazwany Pirogov – przelatującego wynik na 155 miejsc w budżecie 1338.
 5. Moscow State University of Medicine and Dentistry imieniu Evdokimov – stopa przebieg 167 i 627 miejsc na budżet. Najwyższa zaliczenia jest wyposażony w stomatologii. Uczyć się tutaj w tej specjalności, trzeba mieć wyniki egzaminu są nie mniej niż 251.

Te uczelnie w rankingu wśród najlepszych 5 medycznych instytucji edukacyjnych Rosji. Dowiedz się tutaj marzenie każdego studenta, mający chęć zostania lekarzem. Najlepsze uczelnie są skoncentrowane w Moskwie i Petersburgu. Dla tych, którzy nie zdecydowali się odejść od gniazda rodzicielskiej, ale marzenia o zostaniu lekarzem, należy zwrócić uwagę na regionalnych szkół medycznych. Edukacja w nich jest również na bardzo wysokim poziomie.

informacje ogólne

Lekarz – osoba odpowiedzialna za zdrowie innych. On ma prawo do popełniania błędów. Jego wiedza jest jego podstawowym narzędziem. W celu uzyskania maksymalnej jakości zawodu, konieczne jest, aby przejść wszystkie etapy nauki. Na pytanie: „Co jest konieczne, aby dowiedzieć się od lekarza” nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Przede wszystkim wynika to z faktu, że edukacja w tym kierunku mogą być produkowane w szkołach specjalnych i na uniwersytetach. A jeśli szkolenie w SSUZ ma tylko jeden etap, szkolenie w uczelni wyższej składa się z czterech etapów.

Jeśli weźmiemy pod uwagę kwestię, ile trzeba, aby dowiedzieć się od lekarza o najwyższej kategorii, wyłania się szereg takich jak wiek szesnastu. Jest to maksymalny, a to może być cięte przez jakąś formę treningu. Ale, pomimo faktu, że w celu zbadania do Doctor of Science, musisz nauczyć się szesnaście lat, to edukacja nie jest obowiązkowa. Rosyjscy absolwentów uczelni w 2016 i 2017 mogą przystąpić do praktycznej pracy lekarskiej natychmiast po otrzymaniu dyplomu specjalisty. Taka innowacja jest związana z przejściem medycyny krajowego do nowych standardów. Dlatego współczesny absolwent na pytanie: „Ile lat trzeba się uczyć od lekarza w Rosji” Możemy spokojnie odpowiedzieć: „pięciu lub sześciu lat.”

Edukacja w szkołach średnich zawodowych

Wtórny edukacyjną placówki medycznej na celu edukowanie pracowników opieki zdrowotnej następujących specjalnościach:

– pielęgniarka;

– porodowym;

– laboratoryjne;

– masażysty;

– ratownik;

– specjalista;

– technik dentystyczny.

Figury na ile lat studiów na uniwersytecie lekarza i ile w średnich szkołach zawodowych, są znacząco różne. Trzy lub cztery lata w instytucji edukacyjnej wtórnym – absolwent może już swobodnie pracować w ich specjalności. Jedyną wadą tej edukacji – jest niemożność uzyskać specjalne lekarza. W celu zwiększenia poziomu ich wykształcenia, w tym przypadku, nadal trzeba wprowadzić uniwersytet. I odpust w tym przypadku nie ma studentów. Nadal mają rozpocząć naukę od pierwszego roku.

Edukacja w szkole

Wykształcenie wyższe edukacyjnych placówek medycznych w Rosji jest 5 do 6 lat, w zależności od wybranego studenta specjalności. Dostarcza on informacji o tym, jak wiele nauki lekarza w Rosji w różnych specjalnościach:

 1. Apteka – 5 lat.
 2. Stomatologia – 5 lat.
 3. Psychologia kliniczna – 5,5 roku.
 4. Pediatria – 6 lat.
 5. Medycyna – 6 lat.
 6. cybernetyka medycznych, biochemii i biofizyki – w ciągu 6 lat.

Uczenie się jest zawsze bardzo trudny w szkołach medycznych. Ogromny przepływ informacji, o zrozumienie wysoki poziom odpowiedzialności i wykorzystywać swoją wiedzę do praktycznego szkolenia studentów do tworzenia prawdziwego lekarza z dużej litery.

Po absolwent wyższej instytucja medyczna otrzymuje dyplom, ma on prawo do natychmiastowego rozpoczęcia ćwiczyć. Wyjątkiem w tym przypadku – tylko absolwenci 2016-1017 roku. Oni mają możliwość rozpoczęcia pracy natychmiast po ukończeniu studiów z powodu przeniesienia sektora medycznego do nowych standardów. Reszta absolwentów medycyny muszą uzyskać specjalne świadectwo kwalifikacji. Aby uzyskać certyfikat i rozpocząć działalność niezależną praktykę, trzeba zapisać się na staż absolwentów.

Ile badanie na stażu lekarz

Staż jest bardzo ważnym krokiem dla każdego absolwenta szkoły medycznej. Rozważając kwestię ile nauka lekarza w stażu, należy rozumieć, że jest to obowiązkowe dla wszystkich absolwentów medycyny. Na czas trwania szkolenia w stażu trwa jedenaście miesięcy. W tym czasie stażyści poprawić swoją wiedzę teoretyczną i zdobycie umiejętności koniecznych, które pozwolą im działać niezależnie. Po zakończeniu stażu absolwenci mają możliwość objęcia swoich stanowisk w wyspecjalizowanych zakładach opieki zdrowotnej państwa, gminy lub prywatnych. W ramach stażu studenci podejmują szereg kontroli testy, a także raportów kwartalnych rent postępu. Pod koniec procesu uczenia się, każdy z praktykantów zdać państwowy egzamin końcowy. Pomyślnie certyfikat stażu i wystawia certyfikat.

Ile są zapisani w rezydencji u lekarza

Na rezydentury lekarz musi spędzić kolejne dwa lata. I w takich specjalnościach jak pediatrii, a na wszystkich trzech. Residency jest etapem wielopoziomowy z wyższym wykształceniem medycznym. Edukacja odbywa się tutaj z oddzielenia od zatrudnienia. Zdobycie wiedzy i umiejętności na tym etapie kształcenia zostały zdefiniowane przez normy państwowe. Wszystkie programy szkoleniowe dla mieszkańców medycznych są weryfikowane i dostosowywane co pięć lat. Po przejściu przez końcową egzamin odpowiednich internistów klinicznych otrzymać szczególną świadectwo zgodności medycznego. Ten dokument jest ważny tylko pięć lat, po którym lekarz ma do poddania przekwalifikowaniu na specjalnych kursach.

absolwent szkoły

Kwestia praktyki, studenci mają możliwość wyjazdu na studia do szkoły. Formacja ta nie jest wymagana. Uzyskanie tej kwalifikacji daje uczniowi możliwość pracy jako nauczyciel w szkole medycznej i zdobycie kwalifikacji doktorat. Jak uczyć się do lekarza studiów podyplomowych? kursy w pełnym wymiarze godzin mają trzy lata na urlopie z pracy. Osoby, które są już starsze niż czterdzieści pięć lat, mają możliwość oduczyć absolwent in absentia w pracy. Ale w tym przypadku okres szkolenia wynosi cztery lata.

doktorski

Kwalifikacje kandydata nauk, absolwent jest w stanie zapisać się na studia doktoranckie. Edukacja w tym obszarze wynosi 3 lata. Ta edukacja, jednak, jak kursu podyplomowego, jest klasyfikowany jako niewiążące. Po zakończeniu szkolenia są kwalifikowane jako dr doktoratu. Należy zauważyć, że okres studiów doktoranckich w liczony jako doświadczenie w nauczaniu oraz zastrzega sobie prawo do powrotu do swojego dawnego miejsca pracy.