208 Shares 8900 views

Osoba, która wpłynęła na bieg historii: przykłady. Ludzie, którzy zmienili bieg historii świata

Osoby, które zmieniły świat, bardzo wiele. Ten znany lekarze, którzy przyszli z lekarstw na choroby, i nauczył się skomplikowanych operacji; Politycy, którzy rozpoczęli wojnę i podbili kraj; astronauci, który jako pierwszy okrążył Ziemię na orbicie, i postawił stopę na Księżycu, i tak dalej. Tysiące z nich i powiedzieć o wszystkim możliwe. Ten artykuł zawiera jedynie niewielką część tych geniuszy, dzięki której istniały odkrycia naukowe, nowe reformy i trendy w sztuce. Są to osoba, która zmieniła bieg historii.


Aleksander Suworow

Wielki wódz, który żył w XVIII wieku, stał się osobą kult. On jest osobą, która ma wpływ na bieg historii z umiejętnością prowadzenia strategii i planowania dobrą taktykę wojenną. Jego nazwisko jest napisane złotymi literami w annałach historii Rosji, jest on zapamiętany jako niestrudzony genialnego dowódcy wojskowego.

Przez całe swoje życie, Aleksander Suworow poświęcona bitew i walk. Uczestniczył w siedmiu wojskowych, na czele 60 bitew, nie wiedząc porażki. Jego literacki talent był widoczny w książce „Science of Victory”, w której uczy młodszego pokolenia sztuką walki, dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą. W tym obszarze Suvorov wyprzedzała swój czas w wielu latach.

Na swoim koncie w pierwszej kolejności jest to, że udoskonalił trend walki opracował nowe metody ataków i zamachów. Cała jego nauka była oparta na trzech filarach: atak, szybkość i dobre oko. Zasada ta została opracowana w determinacji żołnierzy, rozwój inicjatywy i poczucia wzajemnego szacunku dla swoich kolegów. W walce, zawsze poszedł do przodu od zwykłych żołnierzy, pokazując im przykład odwagi i heroizmu.

Katarzyna II

Jest to zjawisko żeńskiej. Podobnie jak wszystkie inne osobistości, które wpłynęły na bieg historii, to był charyzmatyczny, silny i inteligentny. Urodziła się w Niemczech, ale w 1744 roku przybył do Rosji jako oblubienica dla syna cesarzowej – wielkiego księcia Piotra III. Jej mąż był nieciekawy i apatyczny, prawie nie komunikować. Wszystko wolny czas spędzony na czytaniu Catherine prace prawne i ekonomiczne, to oddaje idei Oświecenia. Znalezienie ludzi podobnie myślących w sądzie, że obalił jej męża bez trudności od tronu i stał się pełnoprawnym mistrzynią Rosji.

Jej panowanie nazywa się „złota” dla szlachty. Linijka zreformowany senat, wziął ziem kościelnych na rzecz Skarbu Państwa, która wzbogacona moc i ułatwić życie zwykłych chłopów. W tym przypadku, wpływ osobowości na przebieg historii zakłada przyjęcie nowych aktów prawnych. Z powodu Katarzyny: reformy wojewódzkiej, rozszerzenie praw i wolności szlacheckich, tworzenie klas na wzór zachodniego społeczeństwa europejskiego i przywrócenie autorytetu Rosji w świecie.

Piotr Wielki

Kolejny rosyjski władca, który żył sto lat przed Catherine, również odegrała ogromną rolę w rozwoju państwa. On jest nie tylko osoba, która wpłynęła na bieg historii. 1 Peter stał się narodowym geniuszem. Ogłoszono, pedagog, „beacon wieku” zbawcę Rosji, człowiek, który otworzył oczy zwykłych ludzi do europejskiego stylu życia i zarządzania. Pamiętacie „okno do Europy” frazy? Tak, to jest potr Veliky „przeciąć” mimo wszystko jego zazdrosny.

Piotr został królem wielkiego reformatora, zmienia się fundamentów państwowych początkowo przeraził szlachtę, a następnie podziwiali. Ten człowiek, który wpłynął na bieg historii, że „głodnych i niemytych” rosyjski, dzięki niemu, postępowe odkrycia i osiągnięcia krajach zachodnich zostały wprowadzone. Piotr Wielki był w stanie poszerzyć granice ekonomiczne i kulturowe ich imperium, podbój nowych lądów. Rosja uznała wielką moc i doceniane swoją rolę na arenie międzynarodowej.

Aleksander II

Po Petra Velikogo był jedynym królem, który zaczął wydawać tak dużych reform. Jego innowacje całkowicie zaktualizowane wizerunek Rosji. Podobnie jak w innych znanych osobistości, którzy zmienili bieg historii, władca ten zasługuje na szacunek i uznanie. Podczas jego panowania przypada na XIX wiek.

Głównym osiągnięciem był królem zniesienia pańszczyzny w Rosji, które utrudniały rozwój gospodarczy i kulturalny kraju. Oczywiście, zniesienie systemu, bardzo podobne do niewolnictwa, myśli i poprzednicy Aleksandra II – Ekaterina Velikaya i Mikołaja I. Ale żaden z nich nie odważył się włączyć fundamenty państwa do góry nogami.

Takie drastyczne zmiany zaszły dość późno, gdyż kraj ten warzą bunt niezadowolonych ludzi. Ponadto, w 1880 roku, reformy utknęły w martwym punkcie, rozwścieczenie jakichś rewolucyjną młodzież. Car-reformator stał się celem terroru, które doprowadziły do zakończenia transformacji i całkowicie wpływ na rozwój Rosji w przyszłości.

Lenin

Lenin, słynny rewolucjonista, człowiek, który wpłynął na bieg historii. Lenin prowadził w Rosji bunt przeciw autokracji. Poprowadził rewolucjonistów na barykadach, z takim skutkiem, że car Mikołaj II został obalony i uprawnienia doszedł do władzy, komuniści, których zasada przyjęta do wieku i doprowadziło do znacznego, fundamentalnych zmian w życiu zwykłych ludzi.

Studiując dzieła Marksa i Engelsa, Lenina zalecał równości i zdecydowanie potępiła kapitalizm. Teoria jest dobra, ale trudno było rzeczywiście realizować, jako przedstawiciele elit wciąż żył, skąpane w luksusie, podczas gdy zwykli robotnicy i chłopi ciężko pracowali dzień i noc. Ale to było wtedy, podczas tego samego Lenina, na pierwszy rzut oka, wszystko poszło tak jak on chciał.

Na okres panowania Lenina pripadaet takie ważne wydarzenia jak I wojny światowej, wojny domowej w Rosji, okrutny i absurdalny strzelanie całą rodzinę królewską, transfer kapitału z Petersburga do Moskwy, Fundacja Armii Czerwonej, pełnego ustanowienia reżimu sowieckiego i przyjęcia jej pierwszej konstytucji.

Stalin

Osoby, które zmieniły bieg historii … W swoim liście szkarłatnych liter świeci nazwę Iosifa Vissarionovicha. Stał się „terrorysta” swego czasu. Obozy siatki bazowej, Soslan milionom żadnych niewinnych ludzi, strzelanie całe rodziny dla dysydentów, sztuczny głód – wszystko to radykalnie zmieniła życie ludzi. Niektóre uznane Stalina diabłem, inni przez Boga, jak to było w czasie zdecydował los każdego obywatela Związku Radzieckiego. Ani jedno, ani drugie, na pewno nie było. Scared ludzie sami podniósł go na piedestale. Kult osobowości został stworzony na powszechnym strachem i krwią niewinnych ofiar epoki.

Osoba, która wpłynęła na bieg historii, Stalin, wyróżnia się nie tylko masowego terroru. Oczywiście, jego wkład do historii Rosji ma pozytywne strony. Było to w czasie jego panowania, państwo złożyło potężny przełom gospodarczy, zaczął rozwijać instytucji naukowych i kultury. To on stał na czele armii, która pokonała Hitlera i uratowała Europę od faszyzmu.

Nikita Chruszczow

Jest to bardzo kontrowersyjny człowiek, który wpłynął na bieg historii. Jej uniwersalny charakter jest dobrze wykazała wzniesiony jego nagrobek, zarówno wykonane z czarnego i białego kamienia. Chruszczow, z jednej strony, Stalin był człowiekiem, az drugiej – lider, który próbuje zniszczyć kult osobowości. Zaczął radykalne reformy, które miały całkowicie zmienić krwawego systemu, wydany z obozów, miliony niewinnych więźniów, ułaskawiony setki tysięcy skazanych na śmierć. Okres ten nazywany jest nawet „odwilży”, ponieważ do zaprzestania prześladowań i terroru.

Ale Chruszczow nie wiedział, jak wielkie rzeczy doprowadzić do końca, więc można go nazwać połowiczne reformy. Brak wykształcenia uczyniło go człowiekiem o wąskich horyzontach, ale wielka intuicja, naturalny rozum i instynkt polityczny pomógł mu tak długo, aby zatrzymać się w wyższych szczeblach władzy i znaleźć wyjście w sytuacji awaryjnej. To dzięki Chruszczowa udało się uniknąć wojny nuklearnej podczas kryzysu kubańskiego, a nawet odwrócenie najbardziej krwawą stronę w historii Rosji.

Dymitr Mendelejew

Rosja stworzyła wiele wspaniałych wagonów ulepszonych różne dziedziny nauki. Ale Mendelejew wyróżnia się, ponieważ jego wkład w jej rozwój jest bezcenne. Chemia, fizyka, geologia, ekonomia, socjologia – cały ten czas do zbadania Mendelejewa i otworzyć te sektory nowe horyzonty. Był również znanym budowniczym statków, balloonist i encyklopedyczne.

Osoba, która wpłynęła na bieg historii, Mendelejew odkrył prawo okresowego, który pozwala przewidzieć pojawienie się nowych pierwiastków chemicznych, których otwarcie odbywa się w naszych czasach. Jego stół – baza lekcji chemii w szkole i na uniwersytecie. Wśród jego dokonań jako pełnego dochodzenia dynamiki gazów, eksperymentów, które przyczyniły się do uzyskania równania stanu gazu.

Ponadto naukowiec aktywnie badali właściwości polityki opracowanej wlewu oleju inwestycji w gospodarkę i zaproponował, aby zoptymalizować obsługę celną. Jego bezcenne wskazówki wykorzystywane przez wielu ministrów władzy cesarskiej.

Iwan Pawłow

Podobnie jak w przypadku wszystkich osobowości, wpłynęły na bieg historii, był bardzo inteligentny, otwarty i wewnętrzna intuicja. Iwan Pawłow aktywnie wykorzystywane w jego eksperymentach zwierzęta, próbując wyróżnić wspólne cechy życia skomplikowane organizmy, w tym człowieka.

Pawłow był w stanie wykazać różnorodne działania zakończeń nerwowych w układzie sercowo-naczyniowym. Jest pokazane jak nerw błędny mogą regulować ciśnienie krwi. I jeszcze jedzenie było odkrywca funkcji nerwów, który jest wpływ na proces regeneracji nerwów i tworzenia tkanki.

Później zajął się fizjologię przewodu pokarmowego, powodując otrzymał Nagrodę Nobla w 1904 roku. Jego głównym osiągnięciem jest uważane za badanie mózgu, aktywność wyższy nerwowego, odruchy warunkowe i tak zwanego systemu alarmowego człowieka. Jego prace stały się podstawą wielu teorii w medycynie.

Michaiła Łomonosowa

Żył i pracował w okresie panowania Petra Velikogo. Następnie nacisk położono na rozwój edukacji i świadomości, a pierwszym Rosyjska Akademia Nauk powstała, w którym Łomonosowa spędził wiele swoich dni. Był prosty chłop, był w stanie wznieść się do niewiarygodnych rozmiarów, należy uruchomić się po drabinie społecznej i stać się szlak naukowiec, chwały, która rozciąga się do dnia dzisiejszego.

Był zainteresowany wszystkim, co dotyczy fizyki i chemii. Ostatnim chciał uwolnić od wpływów medycyny i farmacji. To dzięki nim, że nowoczesnej chemii fizycznej jako nauki urodził się i zaczął aktywnie rozwijać. Ponadto, był słynny leksykograf, studiował historię i pisał kronikę. Piotr Wielki, pomyślał idealnego władcy, kluczową postacią w rozwoju państwa. W swoich pracach naukowych, opisał go jako próbkę umysłu, który zmienił historię i okazało ideę systemu administracyjnego. Wysiłki Lomonosov w pierwszej uczelni w Rosji powstała – Moskwa. Od tego czasu zaczęła się rozwijać wyższe wykształcenie.

Yuri Gagarin

Osoby, które wpłynęły na bieg historii … Lista jest trudno sobie wyobrazić bez Jurija Gagarina, człowieka, który podbił przestrzeń. Gwiaździsta przyciąga ludzi od wieków, ale dopiero w ostatnim stuleciu, ludzkość rozpoczęła jego rozwoju. W tym czasie nie było już dobrze rozwinięta baza techniczna dla takich lotów.

Space Age został oznaczony przez konkurencję między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. Przywódcy krajów olbrzymich próbowali pokazać swoją siłę i wyższość, a przestrzeń była jedną z najlepszych opcji dla tego koncertu. W połowie XX wieku rywalizacji o to, kto wyśle człowieka na orbitę. W tym wyścigu wygrał ZSRR. Wszyscy znamy datę banner od szkoły: 12 kwietnia 1961 roku pierwszy astronauta poleciał na orbitę, gdzie spędził 108 minut. Ta postać o imieniu Yuri Gagarin. Dzień po jego podróży w kosmos, stał się sławny na całym świecie. Choć, paradoksalnie, nigdy nie uważał się za wielki. Gagarin Często mówi się, że po półtorej godziny nie miał czasu nawet zrozumieć, co się z nim dzieje i jakie są jego uczucia w tym samym czasie.

Aleksander Puszkin

Nazywa się „słońce poezji rosyjskiej”. On już dawno stał się narodowym symbolem Rosji, jego wiersze, wiersze i proza są wysoko cenione i honorowane. I to nie tylko w krajach byłego Związku Radzieckiego, ale także na całym świecie. Prawie każde miasto w Rosji znajduje się ulica, plac lub plac, nazwany na cześć Aleksandra Puszkina. Dzieci uczą się w szkole, pracy, poświęcając mu nie tylko podczas zajęć szkolnych i po szkole i w formie tematycznych wieczorów literackich.

Ten człowiek stworzony tak harmonijny poezję, że nie ma sobie równych na świecie. Z jego twórczości zaczęły rozwijać nową literaturę i wszystkie jej gatunki – od poezji do sztuk teatralnych. Puszkin przeczytać jednym tchem. Ma dokładność, rytmiczne linie, są zapamiętywane szybko i łatwo recytowane. Jeśli weźmiemy pod uwagę więcej oświecenie człowieka, jego sile charakteru i głębokiego wewnętrznego rdzenia, można stwierdzić, że jest on naprawdę osoba, która wpłynęła na bieg historii. Uczył ludzi, aby mówić w języku rosyjskim w nowoczesnej interpretacji.

Inne postacie historyczne

Jest ich tak wiele, że aby wymienić wszystkie w jednym artykule nie uda. Oto przykłady małej części rosyjskich przywódców, którzy zmienili historię. A ilu jeszcze są inni? Ten Gogola i Dostojewskiego i Tołstoja. Jeśli przeanalizujemy zagranicznych osobistości, należy zauważyć, starożytnych filozofów Arystotelesa i Platona; Wykonawca: Leonardo da Vinci, Picasso, Monet; geografowie i odkrywcy ziemia: Magellan, gotować i Columbus; Naukowcy: Galileusza i Newtona; politycy: Thatcher Kennedy i Hitlera Twórcy: Bell i Edison.

Wszystkie te osoby były w stanie całkowicie wywrócić świat do góry nogami, aby stworzyć swoje własne prawa i odkryć naukowych. Niektóre z nich stworzył świat lepszym miejscem, a ktoś po prostu nie została zniszczona. W każdym razie ich nazwiska znane każdemu człowiekowi na Ziemi i uświadomić sobie, że nasze życie byłoby zupełnie inne bez tych jednostek. Czytając biografie sławnych ludzi, często znaleźć idoli, z których chcesz brać przykład i być we wszystkich swych czynach i działaniach.