278 Shares 6153 views

Co jest kaucja przy wynajmie mieszkania? Co trzeba rozważyć sformalizowanie kaucję?

Wynajęcie mieszkania jest jedną z najbardziej powszechnych systemów zarobków na rynku nieruchomości. Ale ten rodzaj działalności związany jest z pewnym ryzykiem. Dlatego agencja korzysta z pewnych metod ochrony interesów obu stron. Ten artykuł skupia się na depozyt.


wynajem mieszkania

Ponieważ proces wynajmu – to ryzykowne dla tych, którzy chcą zarobić na własne mieszkanie, wskazane jest użycie pewnego rodzaju ochrony przed uszkodzeniem lub oszustwa.

Kaucja przy wynajmie mieszkania jest jednym z narzędzi skompensowania ewentualnych zagrożeń materialnych związanych z nieruchomością. Mówimy o zniszczenie mienia i stanu nieruchomości. Ponadto, w przypadku nagłej niewypłacalności kaucji najemców właściciel pozwoli uniknąć strat finansowych.

W większości przypadków kaucja przy wynajmie mieszkania jest suma płatności za zakwaterowanie na okres jednego miesiąca. Ale są wyjątki. Na przykład, najemca może zostać zobowiązany do zapłaty za kilka miesięcy (3-4). Jeśli weźmiemy pod uwagę sytuację z elitarnej nieruchomości, które jest dzierżawione, ma sens, aby spodziewać się popyt kosztami rocznych.

Depozyt na umowie dzierżawy

Niektóre agencje użyć nieco inne podejście do podobnych instrumentów zrekompensować ewentualne szkody. Jest to system, w którym taki depozyt nie jest traktowany jako kaucji lub zaliczki za ostatni miesiąc czynszu.

Te pieniądze nie mogą być używane do płacenia czynszu, ich jedynym celem – gwarancję finansową bezpieczeństwa od właściciela w przypadku uszkodzenia najemców nieruchomości. W związku z tym, że takie zastanawianie depozytu przy wynajmie mieszkania, i powinna uwzględniać takie podejście do procesu najmu.

zwrot kaucji

Szczególnie wykorzystanie sumy ubezpieczenia przy wynajmie mieszkania staje się jasne po zakończeniu dzierżawy. Kiedy wypłacane w ostatnim miesiącu pobytu w lokalu, właściciel zaakceptuje nieruchomości od najemcy, co oznacza, że kontrola stanu mieszkań i nieruchomości w szczególności.

W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń (połamane meble lub masz jakieś pytania dotyczące naprawy), na jego kompensacji wykorzystuje depozyt, który jest utrzymywany przez właściciela mieszkania został wykryty. Pozostała po wypłacie odszkodowania powinny być zwrócone do najemcy. W przypadku braku zastrzeżeń właściciel daje najemcy pełną kwotę.

Jeżeli umowa została wykorzystana w trakcie trwania najmu, problemy ze zwrotem kaucji nie powinno być. Tak więc, w tej sytuacji, gdy złoża wynajem mieszkania może być traktowane jako depozyt.

Jak zorganizować umowę wynajmu mieszkania zastawem

Początkowo, warto zauważyć, że obecne prawodawstwo rosyjskie nie daje podstawy do jasnego określenia warunków zwrotu kaucji. Z tego powodu, na podstawie artykułu 329 kodeksu cywilnego, obie strony będą musiały ustalić, jakie obowiązki będą obejmować wypłatę depozytu.

Ale jeśli zastosujemy najbardziej wspólny schemat, który jest używany w umowach, uwaga powinna koncentrować się na następujących punktach:

  • płacić czynsz, spełniają ustalonych terminów;
  • uszkodzenia mienia, które znajduje się w mieszkaniu;
  • jednostronne wypowiedzenie umowy najmu bez wypowiedzenia do końca ustalonego okresu;
  • brak zapłaty czynszu, telefonów i narzędzi.

Ważne jest, aby upewnić się, że leasing mieszkanie do zastawu zawiera wszystkie powody, które mogą być wstrzymane kaucji. Wskazane jest, aby skontaktować się z najemcą do zwrotu kaucji.

Każda ze stron wskazane jest, aby upewnić się, że ich interesy są spełnione. Na przykład, jeśli właściciel kładzie nacisk na odpowiedzialność najemcy zarejestrować się na przedwczesnym rozwiązaniem umowy, najemca ze swej strony może wymagać tego samego od właściciela nieruchomości.

Otrzymanie podczas wysyłania funduszy

Kwestia rejestracji kaucji musi być rozwiązane poprawnie. Dlatego dostępność wystarczających środków odpowiadających wysokości kaucji na podstawie umowy, właściciel mieszkania musi napisać pokwitowanie, że pieniądze zostały przekazane. Oszczędza to zarówno najemcy i właściciela nieruchomości o ewentualnych przykrych niuansów związanych z wpłaty.

W większości odbioru musi zawierać następujące informacje:

  • Szczegóły paszportu gospodarza;
  • kwota otrzymanej zapłaty;
  • data potwierdzenia transakcji.

W tym przypadku, biorąc pod uwagę, że taki depozyt przy wynajmie mieszkania, i jakie są cechy jego projektu, ważne jest, aby zwrócić uwagę na następujący fakt: w niektórych przypadkach kwota kaucji może zostać podzielone na kilka miesięcy. Jeśli miał miejsce być ta rata, strona otrzymaniu pieniędzy, trzeba napisać pokwitowanie dla każdej części wpłaconej kaucji.

Spełnienie tego formatu transakcji jest ważne, ponieważ w przeciwnym razie trudno będzie niczego udowadniać w sądzie.

Jak sprawić, by mieszkanie po zawarciu umowy

Ważne jest, aby nie tylko wiedzieć, co depozytu przy wynajmie mieszkań, ale także, aby móc właściwie chronić siebie z możliwych przyczyn jego powrotu. Mówimy o zastrzeżeniach przez właściciela mieszkania dotyczące uszkodzenia mienia. W celu uniknięcia oskarżeń, które nie odpowiadają rzeczywistości, konieczne jest, aby sfotografować statusu naprawy, urządzeń i mebli w momencie wejścia.

Gdy zdjęcia są wykonane i dołączone do zamówienia, muszą zapewnić w drodze podpisania przez obie strony. Tak więc, jako głównych przyczyn wynajęcia wolne, można zidentyfikować potencjalnego wykluczenia kontrowersyjnych momentów na początku i na poziomie umowy.

Nawiasem mówiąc, niektórzy z właścicieli nieruchomości mieszkalnych nie może być zdefiniowany w celu uczynienia kwotę kaucji w rachunku zysków i strat, czy też nie. Według wielu prawników, to nie jest warte, ponieważ środki te nie płacą czynszu i nie są wykorzystywane jako dochodu.

ewentualne trudności

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez właściciela – to jest zamiar użyć depozyt na podstawie umowy leasingu jako formy płatności za ostatni miesiąc lokatorów mieszkających. Ryzyko w tej sytuacji jest oczywiste: jeżeli nieruchomość lub pojawiają się duże rachunki zostaną uszkodzone przez kilka dni przed przekazaniem mieszkań dla rozmów telefonicznych, właściciel nie może zrekompensować straty wynikające.

Kolejnym punktem, który ma zwrócić uwagę – jest to normalne zużycie dóbr i naprawy. Czasami te zmiany są oskarżeni o lokatorów, tak że nie są intensywne konflikty. Ale jeśli zwrócić uwagę na kc, widzimy, że popyt rekompensata finansowa dla naturalnego zużycia właściciel mieszkania ma prawo nie.

Przykładowo, utrata koloru zasłony nasycenia (wypalenia słońca), w którym lokator nie miał wpływu. Ale jeśli, powiedzmy, zasłony były zepsute czynną pogłaskać najemcy, w takim przypadku roszczenie wobec niego są poprawne.

Jak ustalić kwotę odszkodowania

Kwestia ta jest również istotna, ponieważ obie strony mają opinię na temat kosztów szkody nie mogą być takie same. Jaskrawym przykładem takiej sytuacji – brak lodówki. Właściciel może wymagać całkowicie zastąpić urządzeń. Najemca nie zgadza się z takiego rozwiązania, jest w stanie zaoferować rekompensatę za koszty napraw. Jest oczywiste, że różnica w kosztach będą znaczne.

Dlatego pożądane jest, aby zidentyfikować podobnych punktów w umowie początkowo.

Mając do czynienia z faktem, że taka kaucja przy wynajmie mieszkania, właściciel powinien uwzględniać następujące zasady: do zwrotu kwoty kaucji jest wart tylko po otrzymaniu wszystkich rachunków, w tym telefonicznie. Wtedy będzie można obiektywnie ocenić obecność ewentualnych strat.

Jeżeli zignorujemy tę regułę, to jest możliwe, aby zmierzyć się z konieczności płacenia za połączenia międzystrefowe dla wielu byłych lokatorów.

wniosek

Depozyt zabezpieczający służy do wynajmu nieruchomości w niemal wszystkich krajach cywilizowanych. Ten schemat wielokrotnie udowodniła swoją praktyczność. Dlatego też nie należy lekceważyć.