468 Shares 6089 views

Tolerancyjna osoba – bajka o idealnej osobowości?

Tolerancyjną osobą. To wyrażenie, tłumaczone z łaciny oznacza „cierpliwym człowiekiem.” Koncepcja ta jest socjologicznym termin, który odnosi się do zrozumienia, akceptacji i tolerancji inny sposób zachowania, życia, uczuć, zwyczajów, poglądów, przekonań, poglądów, bez poczucia dyskomfortu.


Wiele kultur utożsamiać pojęcia „tolerancji” dla zwykłego „Tolerancja”. Jednak w odróżnieniu od pacjenta, tolerancyjny człowiek gotowy do łaskawie przyjąć i rozpoznać zachowania, postawy i przekonania innych osób, które są odmienne od ich własnych. A nawet w przypadku, gdy błędne poglądy lub opinie nie są zatwierdzone i nie mogą być rozdzielone.

Tolerancyjny stosunek do ludzi przez cały czas był uważany za prawdziwe ludzkie cnoty. uczenie się problemy, rodzicielstwo bardziej widoczne na przełomie rozwoju społeczeństwa, jak w kontakcie z drastycznymi zmianami wymagań społeczeństwa dla człowieka. Tolerancyjną osobą – to osoba, która szanuje, odbiera i rozumie bogatej różnorodności kultur świata, w którym żyjemy, nasze wypowiedzi i sposoby bycia człowiekiem. Tolerancja promowanie otwartości, wiedzy, komunikacji oraz wolności sumienia, myśli i przekonań. Najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania nietolerancji jest pielęgnować w młodych sercach postawę szacunku dla wartości i ideologii innych ludzi, poczucie empatii, zrozumienia motywów działania ludzi, zdolność do współpracy i komunikowania się z ludźmi różnych poglądów, postaw, przekonań i kultur. Współczesne społeczeństwo zakłada istnienie tolerancji, która powinna stać się wzorem utworzone przez relacji między ludźmi, państwami, narodami. W rezultacie nasz kraj potrzebuje również właściwe rozumienie tolerancji wysiłku, aby upewnić się, że pojęcie to stało się powszechne w naszej mowie potocznej. Stanie się tak tylko wtedy, gdy pojęcie „tolerancyjnych ludzi” na stałe osiedlić się w leksykonie nauczycieli szkolnych.

W sferach przejaw tolerancji jest podzielony na naukowe, polityczne, administracyjne i nauczania. Psychologowie w stosunku do indywidualnego zidentyfikować kilka gatunków tego pojęcia.

Natural (naturalny) tolerancja

Pod oznaczało to ufne i ciekawość, które są właściwe dla niemowląt. Nie są one od jakości jego „ego”, jako proces stawania się osobą nie osiągnął jeszcze rozszczepienie doświadczenia społecznego i indywidualnego, przed istnieniem odrębnych planów doświadczeń i zachowań, i tak dalej.

tolerancja moralna

Ten rodzaj obejmuje tolerancji, który jest związany z osobą (poza „ego” człowieka). W większym lub mniejszym stopniu, jest nieodłącznym ogromnej liczby osób dorosłych i to pragnienie, aby powstrzymać swoich emocji poprzez wykorzystanie mechanizmów ochrony psychologicznej.

tolerancja moralna

Różni się od porządku moralnego, czyli języku specjalistów zaufanie i akceptację inny sposób życia ludzi, co jest związane z substancją lub „wewnętrznego ego” człowieka. Tolerancyjną osobą – jest osobą, dobrze poznać siebie i rozpoznać siebie. Przejawem współczucia i empatii jest najważniejszą wartością w cywilizowanym społeczeństwie i myślnik prawdziwej edukacji.