178 Shares 2195 views

Mutacje genu. stwardnienie allelism

Stwardnienie allelism określa fenotypową heterogeniczność populacji ludzkich. Ona z kolei jest jedną z podstaw różnorodności puli genowej. Stwardnienie allelism spowodowana przez mutacje genów, które zmieniają sekwencję zasad azotowych w cząsteczce DNA, w części, która odpowiada określonej genu. Mutacje te mogą być szkodliwe, korzystne lub obojętne. Transformacja szkodliwe wywołują choroby dziedziczne, co jest związane z wieloma allelism. Na przykład, w znanych mutacji, która zmienia strukturę jednego białka łańcucha hemoglobiny przez przekształcenie kodu kwasu glutaminowego w kodzie waliny (aminokwas) w genie w części końcowej. W wyniku tego przejście jest rozwój tej nieprawidłowości genetycznych jest anemia sierpowata. Superdominance ze względu na fakt, że u heterozygot, silniejszej ekspresji komórek dominujących niż u homozygotycznych. Zjawisko to jest reakcji z efektu heterozji i jest w połączeniu z takimi funkcjami, jak całkowita długość życia, ich żywotności i innych. U ludzi, podobnie jak w innych eukariontów, stwardnienie allelism zidentyfikowane w różnych formach. Istnieje również duża liczba cech Mendla, które są określane przez różne interakcje. Allele – dwie różne postacie, wywodząca się z tego samego genu, które znajdują się w homologicznych chromosomów w tych samych obszarach.


Przy prognozowaniu spadku z prawami Mendla, można obliczyć prawdopodobieństwo dzieci z jednej lub z drugiej modelowania funkcji. Do analizy właściwości przechodzenia od jednego do drugiego pokolenia za najbardziej dogodnym podejściem metodologicznej działa sposób genealogicznego, który jest oparty na konstrukcji rodzinach.

Muszę powiedzieć, że na fenotypowej ekspresji pojedynczego genu i wpływać na inne geny. Jako przykłady złożonych oddziaływań genów mogą przepisów w systemie spadku współczynnika Rh: Rh ujemne i dodatnie Rh. W trakcie badań w 1939 roku z surowicy krwi pacjenta, która urodziła martwe dziecko, a który w historii mąż transfuzja krwi przeciwciał grupowych kompatybilny ABO wykryto. zostały one nazywane przeciwciała Rh i grupę krwi pacjenta – Rh-ujemnych. Rh grupa krwi określa się przez obecność na powierzchni erytrocytów określonej grupy antygenów, które są kodowane przez geny strukturalne są przeprowadzane. Oni z kolei niosą informację o polipeptydów membranowych.

Przyczynić się do znacznego obniżenia żywotności i prowadzić do śmierci organizmu letalnych genów. Są one podzielone na dwie grupy. Pierwszym z nich jest recesywne genów. sprowokować ich śmierć organizmu jedynie w stanie homozygotycznym. W drugiej grupie są dominującymi genami. Ich wpływ jest możliwy w heterozygot.

Przejawem letalnych genów można zaobserwować na różnych etapach rozwoju jednostki. To najwcześniejsze etapy (śmierć płodu), i bardzo późnych etapów (obumarcie płodu, wywołując poronienie, narodziny nieżywotnymi potworów). Oprócz ofiar śmiertelnych, znanych i pół-letalnych genów. Oni nie spowodować szybką śmierć organizmu, ale znacznie zmniejsza jego żywotność.

Geny dominujące letalne występują w znacznie mniejszej ilości w porównaniu z recesywną. Dla kategorii jest dominującym czynnikiem Merle. Nośniki dominujących genów , o ile jest to pożądane, mogą być łatwo usuwane z hodowli, ponieważ mają charakterystyczny fenotyp. Część gen nieśmiercionośnego wywołuje poważne anomalii, a druga część – zaburzenia procesów fizjologicznych.