589 Shares 4436 views

Co jest mózgowa gwiaździak? Prognoza mózg anaplastyczny

glejaka mózgu – co to jest? Termin ten jest używany do określenia dowolnego guza tego organu. Glejaka mózgu, niezależnie od ich gatunku, stanowi zagrożenie dla życia ludzkiego. Dalej dowiadujemy się od jednej postaci guzów części korpusu.


mózg anaplastyczny

Ten proces nowotwór może rozwinąć się w dowolnym miejscu ciała. Na przykład, może to być zdiagnozowane glejaka pnia mózgu. Proces ten często rozwija się w móżdżku włókien nerwu wzrokowego. glejaka mózgu ta forma dotyka bardzo ważnych komórek – komórki glejowe. Działają one jako główny wsparciu składników OUN. Ze względu na fakt, że gwiaździak mózgu należy do kategorii lekarzy procesy nowotworowe więcej niż połowie przypadków, leczenie choroby należy rozpocząć natychmiast.

Główne czynniki ryzyka

Istnieje kilka zdarzeń wyzwalających, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia i rozwoju nowotworów. Należą do nich w szczególności:

 • Wpływ ekspozycji na promieniowanie. Pacjenci, u których zdiagnozowano raka innego typu, przed poddaniem radioterapii, gwiaździak mózgu występuje najczęściej.
 • Dziedzicznej predyspozycji.

Wybór określonej strategii leczenia jest znacznie wpływem stopnia wielkości i lokalizacji gdzie znajduje się gwiaździak mózgu guza. Prognoza patologia jest raczej niejednoznaczne. Ogólnie rzecz biorąc, należy stwierdzić, że rozwój i postęp nowotworu nie zależy od wieku, w którym pacjent znajduje, – choroba może występować w postaci małego dziecka, u pacjentów w podeszłym wieku. Jednak ostatnie zwrócić większą uwagę na swoje zdrowie, ale również bardziej skłonni do samoleczenia. U tych pacjentów z wysokim stopniem anaplastyczny, najniższy figur.

Ogólny obraz kliniczny

Gwiaździak mózgu towarzyszy różnych przejawach. Objawy zależą głównie od lokalizacji nowotworu. Należy zauważyć, że w początkowych etapach patologii może nie objawiać. Pierwsze objawy mogą pojawić się, gdy gwiaździak mózgu znacznie wzrosła w rozmiarze.

Kluczowe cechy guza

Gwiaździak towarzyszy:

 • Ból. Jej ostrości zależy od lokalizacji guza. Wpływ środków przeciwbólowych nieskuteczne w każdej dawce.
 • zaburzenia wzrokowe.
 • Drgawki.
 • Odruchy wymiotne, nudności.
 • Osłabienie pamięci.
 • Zaburzenia mowy.
 • Zmiany w huśtawki zachowanie, charakter, często nastrój.
 • Zaburzenia w chodzie lub koordynacji.
 • Gallyutsinatsiyamii.
 • Pojawienie słabości (lub w ogóle oczywiście).
 • Trudności w piśmie.
 • Trudności z umiejętności motorycznych palców. Objawy te mogą być napadowy lub stałe, w zależności od miejsca w komórkach nowotworowych.

Przyczyny patologii

Obszar ten jest słabo poznany dzisiaj. Specjaliści zidentyfikowano kilka czynników, które przyczyniają się do rozwoju choroby. Obejmują one w szczególności obejmować:

 • Choroby współistniejące: stwardnienie guzowate lub zespół gruźlica von Hippel-Landau, neurofibromatosis.
 • Aktywności w niebezpiecznej pracy. W tym przypadku mówimy o firmach do utylizacji odpadów radioaktywnych, przemysłu gazowego i naftowego, przemysłu chemicznego.
 • Osłabienie lub zaburzenia układu odpornościowego.

Jeśli jeden z tych czynników dodać więcej, wówczas prawdopodobieństwo zachorowania na ten typ nowotworu zwiększa się kilkakrotnie. W tym przypadku, trzeba iść do regularnych badań kontrolnych. Pozwoli to czas, aby zidentyfikować gwiaździak w początkowej fazie, aby zapobiec jego dalszemu rozwojowi. Jest to szczególnie ważne dla tych pacjentów, którzy są zagrożeni i mają dziedziczne predyspozycje do choroby.

środki diagnostyczne

Obecnie stosuje się kilka sposobów, co pozwala na identyfikację choroby, określenie stadium choroby. Obejmują one w szczególności obejmować:

1. tomografii. Ten rodzaj badania jest podzielona na kilka podgatunków. Mogą być stosowane do diagnozowania gwiaździak. Tomografia jest:

 • MR. To badanie jest jednym z najbardziej dokładnych dzisiaj. Dzięki tej metodzie, specjalista może określić stopień złośliwości – obraz obszary nowotworowe są podświetlone.
 • Komputer. Badanie tworzy warstwowanie obrazów struktur mózgowych. Przy użyciu tomografii komputerowej określonej struktury i charakterystyki nowotworu.
 • emisyjnej. Przed procedura jest wprowadzona do żyły pacjenta, małej dawki glukozy radioaktywnych. Byłoby to wskaźnik, za pomocą którego można łatwo zidentyfikować lokalizację miejsca nowotworu. Glukoza gromadzi się w obszarach o niskiej i wysokiej złośliwości. W tym przypadku, drugie zużywają mniej cukru. Za pomocą pozytronowej tomografii emisyjnej, oceniano skuteczność leczenia stosowanego.

2. Biopsja. Metoda ta polega na pobraniu kawałka materiału chorego i jego badań. Pozwala ona biopsję w celu ustalenia ostatecznego rozpoznania.

3. Angiografia. Ta procedura polega na wstrzyknięciu konkretny barwnik, który jest określony za pomocą naczyń krwionośnych, które zasilają tkankę guza. Metoda ta pozwala na zaplanowanie operacji.

4. Badanie neurologiczne. Co do zasady, ta metoda jest pomocnikiem. Badanie neurologiczne jest ocena funkcjonowania mózgu i prawidłowych odruchów.

etapy patologii

Są cztery główne stadia choroby i, odpowiednio, 4 tworzą nowotwory:

 • Pilocyticum gwiaździak mózgu. Prognoza tej choroby jest najbardziej korzystna, ponieważ uważa się za nowotwór łagodny. Jednakże, podczas dostępu do przedwczesnej specjalistom w prawdopodobieństwie transformacji w formie złośliwych wzrasta do 70%.
 • Fibrillar gwiaździak. Ten typ nowotworu jest również uważane za łagodne. Jednak w tym drugim etapie ryzyko nowotworu przejścia choroby nowotworowej w jeszcze większe.
 • Anaplastyczny gwiaździak mózgu. Jest to trzeci etap choroby. Anaplastyczny rośnie bardzo szybko. Zdrowe komórki guza wpływa aktywnie. Anaplastyczny często prowadzi do czwartego etapu.
 • Glejaka. Jest to ostatni etap choroby. Na tym etapie pacjent cierpi na silne bóle głowy wystarczy. Eksperci przepisują bardzo silne leki przeciwbólowe.

Należy zauważyć, że w pierwszym etapie, komórki nowotworowe wykazują niewielką lub brak różnicy w normie. Co można powiedzieć, gdy pacjent anaplastyczny gwiaździak mózgu. Prognoza dla dwóch ostatnich etapów jest bardzo rozczarowujące. Tkanka ciało trudno nazwać normalne funkcjonowanie. Istnieją także inne rodzaje nowotworów. Obejmują one, w szczególności, rozproszonego i piloidnaya mózgu gwiaździaka.

leczenie

Strategia terapeutyczny wybrany specjalistę, w zależności od ogólnego stanu zdrowia pacjenta, stadium choroby. Operacja jest zwykle stosowany przy niskim stopniu złośliwości. W tych przypadkach całkowitej resekcji guza nie zawsze jest to możliwe. W związku z tym, radioterapia mogą być podawane do niektórych pacjentów. Tu jednak należy zauważyć, że ta alternatywna metoda nie zawsze jest skuteczna we wczesnych stadiach choroby, więc jego użycie może być opóźnione do nowych funkcji wyświetlania. Dzięki wysokiej jakości całkowitego usunięcia guza, nie jest możliwe. W związku z tym eksperci ustalić dodatkowe środki pozwalające zabić zainfekowanych komórek. Jako dodatkowe metody wpływania rzemieślnika można przypisać radio lub chemioterapii, naświetlania. Z tych procedur można zatrzymać wzrost guzów. W przypadku braku całkowitego wyeliminowania nowotworów ze względu na jego kiełkowanie w tkance wokół interwencja chirurgiczna jest przypisany do zmniejszenia jej rozmiaru.

radioterapia

Z tego typu ekspozycji wpływa na komórki, które uczestniczą w utrzymania nowotworu. W tym samym zdrowej tkanki pozostają nietknięte. Radioterapia prowadzone kursy. To może znacznie poprawić jakość efektu terapeutycznego. Leczenie w tym przypadku można przeprowadzić na dwa sposoby:

 • ekspozycja wewnętrzna. W tym przypadku uszkodzona tkanka wprowadza specjalne substancje radioaktywne.
 • działania zewnętrzne. W tym przypadku, źródło promieniowania znajduje się na zewnątrz ciała ludzkiego.

chemoterapia

Technika ta polega na stosowaniu leków, które mogą zabijać komórki nowotworów. Wnikając we krwi substancje są rozmieszczone w całym ciele, osiągając zmian. Chemioterapeutyczne leki są wytwarzane w postaci roztworów, tabletek, cewników. Dzięki temu można wybrać najlepszą opcję dla każdego pacjenta. Chemioterapia ma jednak wadę. To polega na tym, że wraz z zabicia nowotworu i zdrowych komórek organizmu.