778 Shares 3852 views

Opodatkowanie depozytów osób fizycznych. Opodatkowanie odsetek od lokat bankowych

Lokaty bankowe są uważane za jeden z najbardziej powszechnych sposobów gromadzenia i oszczędności obywateli. Depozyty pozwalają zachować i zwiększyć swoje pieniądze. Jednakże, zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy zysk robić wpłat do budżetu. O tym, jak opodatkowanie depozytów bankowych osób fizycznych, obywateli nie wiem wszystkiego. Tymczasem informacja o tym akcie jako podstawa do podejmowania właściwych decyzji na umieszczenie swoich funduszy na kontach w instytucji finansowej. Weźmy pod uwagę w dalszych szczegółach opodatkowania depozytów bankowych osób fizycznych.

Przegląd

Kustodia środków na depozytach w bankach odnosi się do pasywnego inwestowania. Jako jedna z zalet tych operacji wynosi co najmniej aktów właściciela Finansów w stosunku do kapitału. Dotyczy to w równym stopniu do opodatkowania depozytów podmiotów prawnych i obywateli. Sama instytucja finansowa przeprowadza wszystkie niezbędne odliczeń.

Znaczenie kwestii

Przy wyborze banku właściciela depozytu środków, co do zasady, oblicza szacunkowy dochód. Jednak opiera się na ilości, czasu i stopy depozytowej. W tym przypadku opodatkowania dochodów z lokat nie są zwykle brane pod uwagę. Wynika to z faktu, że wielu mieszkańców nawet nie myśleć o tym, że ten dochód może podlegać przepisom Kodeksu Podatkowego. Ta sytuacja jest zrozumiałe. Po pierwsze, jak już zostało powiedziane, opodatkowanie depozytów powierzonych instytucjom finansowym, a zwykle do ładowania pewnej ilości środków do właściciela znajdzie się na ostatnim zakręcie. Ponadto, nie każdy depozyt wymóg dotyczy NC.

retencja funkcje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dzisiaj podatku wpłat gotówkowych stosuje się do depozytów, otwarte dla obywateli – mieszkańców kraju. Trzymając przeprowadzona iz rachunku nierezydenta, jeżeli ich źródła dochodu związanego z działalnością w Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z różnych kategorii ustanowiła pewne rozmiary zakładu, jak również zasady, na których ich przeznaczenie jest wykonywana.

Procedura nakładania podatku od dochodów osobistych

Opodatkowanie depozytów osób fizycznych odbywa się według ustalonego wzoru. Ładowanie odbywa się z rachunków:

  1. W walucie krajowej. Podatki wkładów wykonanych w przypadku, gdy jego szybkość jest większa CBR Stopy Refinansowej (ponad 8,25% obecnie) z dodatkiem 5%.
  2. W walucie obcej. Przydziały są, jeżeli sprawność wyższą niż 9%.

Baza służy jako różnicę rzeczywisty zysk z lokaty, a otrzymaną kwotę w wysokości progowej. Na podstawie obliczonego dochodu – nominalny zamiast efektywnej stopy. Oznacza to, że system nie jest różnica między depozytami i kapitalizacji zwykłych składek.

istotnym czynnikiem

W przypadku umowy na okres co najmniej trzech lat wartość będzie miał tylko szybkość, która jest ważna w dniu rejestracji (kontynuacja) rachunku. Zbiór obowiązkowych płatności dokonywanych w momencie zapłaty odsetek. instytucja finansowa prowadzi ścisłą odpowiedzialność. Biorąc pod uwagę wszystkie przychody odsetkowe osób fizycznych, w tym samym czasie przeprowadzono przeniesienie podatku od swoich dochodów. Kontrola tych operacji jest przypisany do odpowiednich organów: w banku centralnym, Federalnej Służby Podatkowej, organizację kontroli. Kwoty powinny być odzwierciedlone w deklaracji jest na 3-PIT. Jest to konieczne do przygotowania ulg podatkowych i innych rzeczy.

Operacje finansowe spółki

Depozyty opodatkowania osób fizycznych mogą być przeprowadzane co miesiąc lub po zakończeniu określonego okresu czasu (zgodnie z umową). Dla mieszkańców odliczeń – 35% dla nierezydentów – 30%. Firma finansowa dokonuje obliczeń, potrącenia i odliczenia wpłat obowiązkowych do budżetu. W niektórych przypadkach organizacja zapewnić klientom specjalnych kalkulatorów. Z ich pomocą właściciele środków może obliczyć swoje zyski i podatki, które są one zobowiązane do zapłaty od dochodu. Dla każdego klienta, który uzyskuje dochody z inwestycji, firma finansowa jest certyfikat. Stwierdza, podstawy opodatkowania i kwoty retencji. Od wielkości kapitału zdeponowanego w certyfikacie nie jest wpisany. Dokument ten jest wydawany przez spółkę finansową na pisemny wniosek klienta.

szczególne przypadki

Obywatele mogą umieścić swoje środki na rachunkach instytucji finansowych znajdujących się za granicą. W tym przypadku należy ustalić, czy istnieje między kraju, w którym znajduje się bank, a umowa rosyjski eliminuje powtarzalne zatrzymywania zysków. W przypadku tej umowy, klient może wybrać kraj, w budżecie, który przeprowadzi obowiązkowych składek. Jeśli właściciele funduszy nie wskazują na to, że depozyty bankowe są opodatkowane zgodnie z prawem państwa, w którym znajduje się instytucja finansowa. Następnie jednak klienci mogą ubiegać się o zwrot kwot wypłaconych przenieść je do rosyjskiego budżetu. Jeśli powyższe nie jest umową, często jest opodatkowanie lokat w zagranicznych instytucjach finansowych przeprowadza się dwukrotnie.

prawdopodobny złożoność

Podatki od lokat bankowych może być utrudnione, jeśli w okresie, w którym umowa jest ważna, nastąpiły zmiany w podstawie obowiązkowych potrąceń. Taka sytuacja może wynikać z kilku czynników:

  1. Zmieniając wielkość złoża ze względu na jego zdolność do uzupełnienia dowolnej kapitalizacji.
  2. Stawki Stopniowanie w regulacji ilości w rachunku (jeżeli zezwalają na to warunków umowy z instytucją finansową).
  3. Zmień rozmiar stopy refinansowania banku centralnego.

W takich przypadkach, depozyty podatkowe (lub jego zakończenie) rozpoczyna się bezpośrednio po ustawieniu odpowiedniej oferty. Kwota odliczeń z kolei zmienia się ze zmianą podstawy. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy depozytowej oraz transferu funduszy w kategorii „na żądanie” z obniżonym wielkości procentowej zapłaty podatku u źródła jest zatrzymany. Wysłał do budżetu mogą być zwrócone na życzenie klienta i przenosi się do swojego konta czekowego.

Specyfika odliczeń od zysków przedsiębiorstw

Należy pamiętać, że organizacje opodatkowanie składki przeprowadzone inne niż dla depozytów obywateli. Zysk, że firmy otrzymują przy inwestowaniu na rachunkach instytucji finansowych, odnosi się do kategorii przychodów z działalności non-sprzedaży, w zależności od trybu odliczeń przewidzianych dla firmy: uproszczona lub ogólny.

Opodatkowanie odsetek od depozytów

Najprostsze przypadki są uważane za płatności bez kapitalizacji na koniec okresu umowy. Często jednak rejestracja lokat wykonane z warunkiem wypłaty odsetek co kwartał lub co miesiąc. W tych przypadkach, instytucja finansowa posiada podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z tym planem. Zatem opodatkowanie odsetek od depozytów wykonane z taką samą częstotliwością jak ich opłaty. Nieco bardziej skomplikowana jest wykonywana na odliczenie podatku dochodowym od osób fizycznych (kapitalizacji korzystania z odsetkami) lub z możliwością uzupełnienia depozytu. W takich przypadkach:

  • Poprzez zwiększenie wielkości depozytu za każdym razem zmieniając wartość podstawy opodatkowania i kwoty obowiązkowych wpłat do budżetu.
  • Jeśli dostarczona ceny gradację zgodnie z wielkością środków na rachunku, działa pewną regułę. Polega ona na tym, że jeżeli w dniu taryfie była niższa niż stopa refinansowania plus 10 p. P. dla depozytów w walucie krajowej, lub mniej niż 9% oszczędności w walutach obcych, płatności do budżetu nie są wykonane. Jeśli klient jest uzupełniona o sumy dodaje się do stopy procentowej, a rośnie, staje się równa wartości, po których dochód podlega opodatkowaniu, firma bankowy jest wymagane, aby utrzymać PIT do momentu, w którym zaczął działać zwiększone tempo.

zakończenie depozyt

Kiedy na początku lat wypowiedzenie warunków umowy oraz stóp po obniżonych cenach (typowo dla depozytów na żądanie nie jest wyższa niż 1%), nawet jeśli wcześniej opodatkowanie dochodu odsetkowego został dostarczony PIT nie będą pobierane. Jeżeli w dniu rozwiązania umowy depozytowej, on już usunięty, klient może zwrócić go na pisemny wniosek. Kiedy opodatkowania odsetek musi również uwzględniać zmiany przeszły przez bank centralny stopy refinansowania (w kierunku zmniejszania i zwiększania). Zbiór osobistego potrącanie podatku dochodowego lub rozwiązaniu przeprowadzane od dnia oficjalnych regulacji taryfowych. Ponadto, należy pamiętać, a osady z metali szlachetnych. W tym przypadku, z zastrzeżeniem opodatkowania wszystkie zyski, ale stawki osobistego podatku dochodowego dla takich lokat – 13%.

wniosek

Podatki od składek nie powinny być traktowane jako negatywny aspekt działalności finansowej osób fizycznych. To nie powinno mieć wpływu na wybór organizacji, w której rachunek jest otwarty. Jak pokazuje praktyka, chociaż opodatkowanie zmniejsza potencjalną kwotę dochodu osób fizycznych, depozyt pozostaje do dziś jednym z najbardziej atrakcyjnych i niezawodnych metod inwestycyjnych.