762 Shares 9277 views

Wyznanie: Czym jest duch święty?

Chrześcijaństwo widzi swojego Boga jako pojedyncze, ale wydaje się, że jest trzy osoby – Ojciec, Syn i Duch Święty. Oznacza to, że Duch Święty jest jednym z wcieleń Stwórcy, który jest częścią Trójcy. Niedawno konwertowane do wiary chrześcijańskiej, może być trudno od razu zrozumieć naturę Boga, fundacja wydaje zawiłe. Więc co jest Duch Święty, będziemy zrozumieć więcej.


Czym jest Duch Święty?

Więc prawowierność uczy nas, że czcimy naraz Trójcę Świętą – Ojca, Syna i Ducha Świętego, ponieważ wszystkie z nich – singiel jest naszym Bogiem. Zrozumieć ten prosty. Jak inaczej postrzegają Trójcę? Ojcem w Duchu Świętym – to umysł, Syn Boga – słowo, ten sam Duch Święty – jest duszą, a wszystko, że pojedyncza jednostka. Nawet w zwykłym znaczeniu tego umysłu, duszy i słowo nie istnieje w izolacji.

Niektórzy komentatorzy biblijni wyjaśniają Ducha Świętego jako „działanie mocy Bożej”, która nie zna przeszkód ani materialne ani duchowe. Na przykład, mówiąc: „słońce przyszedł do domu”, to nie znaczy, że bardzo lekkie pojawił się w pokoju, ale po prostu przeniknęła do jego promienie i światła dookoła. W tym samym słońce nie zmieniła swojego stanowiska. A nasz Bóg przez Ducha Świętego może być bezpośrednio w wielu miejscach. To stwierdzenie jest znacznie wzmacnia wiarę chrześcijan. Każdy wie, że Bóg jest wszechobecny, nigdy nie porzuca swoich dzieci.

Duch Święty pozbywa grzechów

Jednym z działań Ducha Świętego – aby potępić tych, którzy wierzą w grzechu, w czasie, gdy sam grzech nie jest doskonały. Od wczesnego dzieciństwa, wyjaśnia czym jest grzech, jakie działania nie trzeba robić. Według Pisma Świętego, rodzimy się w tym świecie jako grzeszników. Każdy zna legendę o Adamie i Ewie, ze same pory grzech jest przekazywany w chwili narodzin w naszym organizmie. Podczas życiu każdego wierzącego musi odpokutować za grzech pierworodny, a to pomaga mu Ducha Świętego.

Nie ma nic łatwiejszego niż ściśle przestrzegać podstawowych nakazów. Prowadzić prawe życie. Wszyscy zgadzają się, że wartości chrześcijańskie są dość zbieżne z uniwersalnym. Każdy rozsądny człowiek może w pełni kontrolować swoje nastawienie do świata, zachowanie. Wszakże w rzeczywistości pozbycie gniew, zazdrość, duma, próżność i lenistwo, można znaleźć spokój i zadowolenie z życia. Nie daj się nabrać przez sąsiadów, pokazać miłość do niego i zauważyć, jak schodzić łaski.

Zesłanie Ducha Świętego

Samo wydarzenie zstąpienie Ducha Świętego na Apostołów jest obchodzony w dniu Pięćdziesiątnicy. Zielone Świątki – w pięćdziesiątym pierwszym dniu Paschy, po Zmartwychwstaniu Pańskim. W tym dniu, pierwszy po Pięćdziesiątnicy, wierzący oddać hołd Ducha Świętego, chwalili życiodajnej substancji, dzięki którym nasz Ojciec-Bóg „rozlewa łaskę dla swoich dzieci.” Specjalne nabożeństwa odbywają się w odczycie kościoła. Uważa się, że w tym dniu wierzący w łasce Boga pochodzi.

Zesłanie Ducha Świętego nie było coś nieoczekiwanego. Nawet w czasie ziemskiego życia mu rzekł do uczniów Zbawiciela. Advance apostoł wyjaśnia potrzebę ukrzyżowania Syna Bożego. Duch Święty, jak powiedział, przyjdzie do ratowania ludzi. I na dzień Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie, ponad 100 osób zgromadzonych w Wieczerniku. Tu była Maryja, kobiety mirra łożyskowe, uczniowie Chrystusa.

Zejście się nagle dla wszystkich uczestników. Na początku było trochę hałasu na Wieczerniku od silnego wiatru. Hałas ten wypełnił cały pokój, a następnie zebrali się, aby zobaczyć płomienie. Ten niesamowity ogień nie pali, i mieliśmy wspaniałe właściwości duchowych. Każdy dotknął, poczuł niezwykły wzrost sił duchowych, pewne emocje, ogromny przypływ radości. A potem wszyscy zaczęli głośno oferują chwalenie Pana. Jednocześnie zauważyliśmy, że każdy może mówić różnymi językami, którzy nie wiedzieli wcześniej.

Kazanie Piotra

Słysząc hałas z Wieczernika, duży tłum ludzi, ponieważ w tym dniu obchodzony każdego Pięćdziesiątnicy. Z uwielbienia i modlitwy apostołów poszło na dach górnej komory. Ludzie wokół byli zdumieni, jak proste, niewykształceni ludzie mówiący w językach obcych, głosząc Ewangelię. Każdy z tłumu usłyszał jego rodzimej mowy.

W celu rozproszenia oszałamiający tłum wyszli Apostol Petr. Powiedział do ludzi ze swoim pierwszym kazaniu. Opowiedział, jak cudownie spełnione starożytną przepowiednię o wylanie łaski Bożej do nich. Wyjaśnił, co Duch Święty. Okazało się, że przyszedł do każdego rozumieniu jego opowieści, bo jego usta powiedzenie zstąpił Duch Święty. W tym dniu 120 osób kościół wzrosła do trzech tysięcy chrześcijan. Ten dzień był uważany za początek istnienia Kościoła Chrystusowego.

Święto Pięćdziesiątnicy

Każdego roku, Kościół obchodzi uroczystość Trójcy Świętej, tak samo jak to jest z Pięćdziesiątnicy. Pamiętaj wielkie wydarzenie zstąpienia Ducha Świętego. W tym dniu został on podwaliny chrześcijańskich kościołów, parafianie są wzmocnione w swojej wierze i odnawia prezentu obdarzył Duchem Świętym w sakramencie chrztu. Łaska Boża daje każdemu wszystko najbardziej wzniosłe, czysty, jasny, odnawia wewnętrzny świat duchowy. Jeśli w nauczaniu wierzących Starego Testamentu sam czcił Boga, są teraz świadomi istnienia Boga, Syna swego jednorodzonego, a trzecia osoba – Ducha Świętego. W tym dniu wierni nauczyli wieki temu, co Duch Święty.

Tradycja w Trójcy

Trinity święto każdego chrześcijanina zaczyna ze zbiorem własnych domach. Po Gornitsa błyszczeć czystością ozdobić pokój z zielonych gałęzi. Są one symbolem bogactwa, płodności. Obsługa w tym dniu i odbywają się w świątyniach, ozdobione gałęziach brzozy, kwiatów i uwielbiony ducha świętego. Kościół ze swojej bogatej dekoracji przejawiają swoją cześć, cześć Trójcy. Przechodzą Boską Liturgię, a następnie natychmiast wieczór.

Ci, którzy wierzą w ten dzień zaprzestania wszelkiej pracy, piec ciasta, gotować galaretki, pokryty świątecznym stole. W tym okresie postu nie jest, więc tabela może służyć wszystko. Po nabożeństwie, ludzie idą do odwiedzenia, świętować Trójcy, smakołyki, przedstawione prezentu do siebie. W tym dniu w Rosji powstał woo. Wierzono, że rodzina będzie zadowolona, jeżeli powództwo zostało zrobione w Trójcy, a sam ślub na Opieki Matki.

Świątynią Ducha Świętego. Siergijew Posad

Pierwsza świątynia poświęcona Ducha Świętego i Trójcy, pojawił się dopiero w XII wieku. W Rosji, pierwszy kościół Zesłania Ducha Świętego ukazała się w Radonezh boru. W 1335 roku zbudował skromny mnich Sergiusz, który poświęcił swoje życie służbie Bogu, w jakiś sposób wiedział, co Duch Święty. Budowa służył jako podstawa do budowy na miejscu w Trinity-Sergiusz Ławra. Teraz jest największym duchowym centrum w Rosji. Najpierw wzniesiono drewniany kościół i kilka komórek. Od 1423 roku na tej podstawie, że krzyż uwypuklenie wieże chetyrehstolpny Katedra Trójcy. Przez wiele wieków przebudowana tu zespół architektoniczny klasztoru.