798 Shares 5550 views

Czwartorzędowe związki amoniowe (CHA) do dezynfekcji: mechanizm działania

Ludzkość podbił wiele straszliwych chorób. Ale niebezpieczeństwo w postaci patogennych drobnoustrojów polega na poczekać na osobę na każdym kroku. Dlatego utrzymanie czystości jest gwarancją zdrowia. Jako środki czyszczące i dezynfekujące, często środkami są aktywne składniki, które stanowią czwartorzędowe związki amoniowe (QAC).


Dezynfekcja w ochronie zdrowia

Niewiele osób zna obszerne spisy środków dezynfekujących, z wyjątkiem specjalistów. Mieszkańcy kupują środki czyszczące w sklepach, zwracając niewielką uwagę na ich skład. Czyści, dezynfekują, przyjemnie pachną – są to główne wskaźniki takich produktów gospodarstwa domowego.

Instytucje publiczne, aw szczególności takie jak medyczne, prewencyjne instytucje, baseny i podobne organizacje wymagają specjalnego podejścia do czyszczenia i dezynfekcji wszystkich powierzchni.

Czwartorzędowe związki amoniowe są jednym z wielu środków dezynfekujących. Mówiąc o dezynfekcji, ludzie często mają na myśli przygotowania na bazie chloru lub alkoholu. Niewielu ludzi wie, że HR jest również aktywnym narzędziem zwalczania patogennych organizmów. Chociaż prawie jedna piąta leków stosowanych do dezynfekcji zawiera te substancje.

Dostępność HR

Środki dezinfekujące zawierające QAC – czwartorzędowe związki amoniowe – mają absolutną, jeśli można powiedzieć tak, praktyczność. Są one dostępne – jest to ważny czynnik dla producentów środków dezynfekujących. Po rozcieńczeniu substancji dodatkowymi składnikami do określonego stężenia możliwe jest uzyskanie skutecznego, taniego, taniego produktu do czyszczenia i dezynfekcji.

Z drugiej strony, czwartorzędowe związki amoniowe są niskotoksycznymi substancjami dla ludzi i zwierząt. Zwykle podczas używania preparatów zawierających chlor, wymagane jest szerokie mycie przetworzonych powierzchni czystą wodą, aby zapobiec ich zniszczeniu pod wpływem chloru i jego pochodnych, a także z powodu uwolnienia toksycznych związków do atmosfery. HRC nie powoduje korozyjnego wpływu na wszystkie powierzchnie leczone i mają minimalną toksyczność.

Godzina – co to jest?

Skrót CC, który można zobaczyć na opakowaniach ze środkami dezynfekcyjnymi jako substancją czynną, jest odcyfrowany jako czwartorzędowe związki amoniowe. Mechanizm działania tych funduszy pozwala na obsługę artykułów gospodarstwa domowego, instrumentów medycznych, powierzchni w miejscach publicznych i placówek medycznych przeznaczonych do dezynfekcji. Wśród środków dezynfekujących, HRC zajmują dość szeroką niszę, ze względu na ich dostępność, niemal nieszkodliwość i brak niszczących działań na traktowanych powierzchniach.

Wzór chemiczny

Jedną z dostępnych i skutecznych substancji stosowanych do dezynfekcji w różnych miejscach publicznych, a także w domu są czwartorzędowe związki amoniowe. Ich formuła opiera się na połączeniu czterowartościowego azotu z innymi substancjami chemicznymi. Ogólnym wzorem dla takich substancji jest (RR'R''R '' 'N) + X . W warunkach naturalnych czwartorzędowymi związkami amoniowymi są kryształy. Są jednak znalezione w wielu roślinach w postaci alkaloidów. Odczytuje się czwartorzędowy związek amoniowy, którego skład chemiczny jest odczytywany według wzoru [(CH3) 4N] + X w anamonesach morskich.

Jak działa HR?

Czwartorzędowe związki amoniowe są stosowane jako środki dezynfekujące w walce z wieloma bakteriami. Wynika to z ich właściwości jako substancji aktywnych powierzchniowo czynnych środków antyseptycznych. Wpływające na drobnoustroje, czwartorzędowe związki amoniowe mają niekorzystny wpływ na ich komórki. W niskich stężeniach QAC wpływają na zdolność dzielenia się i mnożenia patogennych drobnoustrojów, przy wystarczającym stężeniu QAC powodują śmierć. Podczas pracy z HR należy pamiętać, że przeprowadzone badania wykazały obowiązkowe stężenie roztworu roboczego 0,5-1%. Jeśli stężenie substancji czynnej jest mniejsze, może to spowodować, że bakterie przyzwyczai się do skutków HR, co jest obarczone pogłębieniem sytuacji epidemiologicznej in situ.

Koncentracja pracy

Okazuje się, że nie zawsze możliwe jest, że osoby, które zdecydują się traktować niektóre powierzchnie środkami dezynfekującymi, mogą precyzyjnie określić potrzebę stężenia roztworu roboczego z HR. Wynika to z niejednoznaczności takich koncepcji, jak minimalne stężenie hamujące i minimalne stężenie bakteriobójcze substancji roboczej.

Te dwa terminy, choć podobne, mają zupełnie inne znaczenia z punktu widzenia dezynfekcji powierzchni. Zahamowanie oznacza zahamowanie, zahamowanie rozwoju i aktywność bakteriobójcza jest całkowite zniszczenie bakterii chorobotwórczych. Ponadto różne typy bakterii są podatne na różne stężenia HR.

Dlatego przed zakupem i użyciem konkretnego środka dezynfekującego, który zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, należy przeprowadzić analizę obecności gatunków patogennych mikroorganizmów. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że HRC nie ma negatywnego wpływu na prątkotwórczą gruźlicę. Dlatego też, jeśli są one dostępne, należy używać innych środków dezynfekujących.

Funkcje HR

Jednym z najbardziej popularnych sposobów dezynfekcji powierzchni jest czwartorzędowe związki amoniowe. W medycynie te substancje są aktywnie stosowane do dezynfekcji powierzchni roboczych, narzędzi medycznych. Dzięki dostępności i niskim kosztom, HR aktywnie walczy z bakteriami chorobotwórczymi, nie pozwalając im rozprzestrzeniać się i powodować szkód dla zdrowia ludzkiego. Jedyną osobliwością tych środków dezynfekcyjnych jest ich ekspozycja na różne substancje organiczne. Wymaga to wstępnej obróbki powierzchni przed skażeniem i płukaniem czystą wodą.

Należy również pamiętać, że zwykłe mydło, które jest używane do mycia rąk, jest także substancją, która niszczy HRC, pozbawiając ich właściwości dezynfekujących. Dlatego też ręce należy spłukać wodą. Algorytm pracy podczas dezynfekcji jest ograniczony do kilku podstawowych czynności:

  • Usuwanie powierzchni widocznego zanieczyszczenia przy pomocy środków czyszczących;
  • Usunięcie tych środków z oczyszczonych powierzchni czystą wodą;
  • Wymiana szmat z czystą ściereczką, mycie i płukanie dłoni;
  • Obróbka powierzchni za pomocą substancji z czwartorzędowymi związkami amoniowymi jako aktywnym środkiem dezynfekującym;
  • Ekspozycja środka dezynfekującego w czasie określonym w instrukcji;
  • Usunięcie HR (jeśli to konieczne).

Dezynfekcję pomieszczeń i powierzchni należy przeprowadzać regularnie, niezależnie od tego, czy dotyczą one placówek medycznych, lokali publicznych, w domu, czy dla pól weterynaryjnych. Stosuje się także czwartorzędowe związki amoniowe w basenie – traktowanie wszystkich powierzchni w kontakcie z ludzkim ciałem powinno odbywać się codziennie w kilku przyjęciach. Jeśli to konieczne, analiza bakteryjna jest przeprowadzana przed i po zabiegu.

Dokładne przestrzeganie zasad higieny osobistej i publicznej, regularne właściwe traktowanie różnych powierzchni w celu dezynfekcji pozwoli uniknąć rozprzestrzeniania się bakteryjnych, wirusowych i grzybowych infekcji.