563 Shares 9910 views

Jak wziąć urlop przed dekretem?

W życiu większości kobiet mają okres czasu, kiedy nawet najbardziej nałogowy karierowiczów kontynuować prace na drugim planie. Ustawodawstwo w tym przypadku w pełni wspiera kobiety, dając im czas na odpoczynek przed i po urodzeniu dziecka. Ponadto, każdy pracownik jest uprawniony do podjęcia jej roczne, przez okres nie krótszy niż dwa tygodnie płatnego urlopu przed dekretu. I pozwoli pracownicy w ciąży odpoczynku przed głównym pracy w życiu.


przywilej wakacje

Ustawodawstwo określa prawo obywateli zarówno w pracy iw czasie wolnym. Wakacje – to czas, kiedy pracownik jest nieobecny w pracy, ale dla niego obowiązkowo zachował swoje osobiste miejsce pracy, stanowisko, lub status oraz przeciętnego wynagrodzenia. Każdy pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich pracownikowi co najmniej raz w roku, przez okres nie krótszy niż cztery tygodnie.

uprawnienie do urlopu powstaje na wszystkich pracowników, bez względu na czas trwania prac i formy umowy o pracę. Rekreacja umieścić każdy, niezależnie od okoliczności, a pracownikom krajowym, a sezonowe i tymczasowe.

Kilka różne rodzaje urlopów według różnych kryteriów:

 • zapłacił roczny okres czterech tygodni;
 • Różne dodatkowe dni odpoczynku przyznane dla niektórych usług albo za lata służby;
 • urlop okolicznościowy, w tym macierzyństwa (wkleja tylko kobiet), a także opieka (każdy pracownik) do osiągnięcia wieku półtora dziecka lub trzy lata.

Oczywiście, pracownicy w stanie można postawić pytanie: Czy zostawić przed dekret położyli? Najczęściej ten problem został podniesiony w przypadku, gdy okres pracy w zakładzie jest dość mała. Zgodnie z ustawą, prawo do pierwszego urlopu tam po sześciu miesiącach pracy ciągłej. Jednak pracownik w pozycji może również zorganizować je wcześniej.

pracy prawa kobiet do przeniesionego urlopu przed urlopem macierzyńskim

Macierzyństwo i dzieciństwo są pod specjalnym patronatem państwa. Kobiety w ciąży są odrębną kategorią obywateli, szczególnie chroniony przez prawo. Wyposażone są w różnych świadczeń i dodatkowego urlopu na opiekę nad dziećmi do trzech lat, a dla ciąży i następnym porodzie, przez co najmniej 140 dni. Ponadto, są one uprawnione do podjęcia swojego rocznego urlopu przed lub po dekrecie, ponieważ jest to wygodne.

Wszelkie istniejące świadectwo ciąży pracownik może kwalifikować się do innych dodatkowych korzyści:

 • krótsze godziny pracy ;
 • wstęp wolny do kliniki w dogodnym czasie dla kobiety;
 • praca tłumaczenie, co eliminuje wpływ czynników szkodliwych dla zdrowia;
 • roczny urlop położył przed dekretu lub, jeśli wygodne, po;
 • oszczędności przeciętnego wynagrodzenia dla wszystkich okresów niepełnosprawność, nieobecności w pracy lub wypoczynku.

Jeśli ciężarną pracownika na stanowisko uprawnionego do rozszerzonego lub dodatkowego urlopu, może być podzielony na części. Ale jest to możliwe tylko w porozumieniu z pracownikiem. Można wziąć miesiąc zanim dekretu, jak to uczyniono w pozostałe dni po. Jest to wygodne dla urządzenia i dostosować dziecko w wieku przedszkolnym instytucji edukacyjnej.

Pracodawca jest zobowiązany do wydawania zawsze kobiety ciężarnej opuścić przed dekretu. Podstawą będzie zaświadczenie z instytucji medycznej i pracownika oświadczenie. Pracownik ma prawo do niego, niezależnie od ich położenia i czasu pracy w danej organizacji.

Zostaw przed dekretem: ile dni powinien?

Niestety, kobiety w ciąży nie mogą być świadomi swoich praw. Pracodawcy oczywiście korzystne, aby utrzymać pracowników w ciemności. Jednak nawet w tym przypadku pracownik zadaje pytanie: czy jest możliwe, aby wziąć urlop przed dekretem? Kto i ile kalendarzowy lub dni roboczych jest umieścić?

Prawnicy i specjaliści prawa pracy ma odpowiedzi na te pytania:

 • Każdy pracownik w ciąży może być wydany kolejny urlop przed lub po dekretu, na wniosek kobiety;
 • taki przywilej podana jest dla wszystkich kobiet w ciąży;
 • ale należy pamiętać, że jest możliwe, aby wziąć urlop przed dekretem tylko wtedy, gdy nie jest używany w danym roku kalendarzowym;
 • Jeśli pozycja dni odpoczynku są w pełni wykorzystane w bieżącym roku kalendarzowym, świadczenie to nie może być udzielona;
 • obliczanie dni na wakacjach wniesionej do dekretu (tak jak powinno być, każda kobieta zainteresowany pozycji), to powinien wiedzieć, że nie wszystkie pod warunkiem że zostało wykonane w roku kalendarzowym, ale nie mniej niż 14 dni.

Pracodawcy powinni pamiętać wymagania przepisów. Jeżeli pracownik w ciąży zastanawiał się, czy możliwe jest, aby wziąć urlop przed dekretu, administracja powinna być właściwa do doradzić. Bez względu na liczbę przepracowanych godzin nie jest brana pod uwagę zarówno całkowity doświadczenie, nie specjalnego. Jedynym powodem, dla którego pracodawca nie może zapewnić kobiecie pójść na urlop przed dekretem – go, jeśli jest już w pełni wykorzystane w bieżącym roku kalendarzowym.

Liczba dni urlopu oblicza się na podstawie umowy o pracę. Średnia wynosi 28 dni kalendarzowych, z wyjątkiem świąt. Ciężarna pracownik może skorzystać z urlopu przed zarządzenia w całości lub w części. Pracodawca nie jest uprawniony do nałożenia w tym przypadku ich woli.

Obowiązki pracodawcy udzielenia urlopu z rozporządzeniem

Kierownictwo musi przestrzegać prawa pracy oraz innych przepisów regulujących relacje z pracownikami. Należy zdawać sobie sprawę ze szczególnych praw kobiet w ciąży. Jest to konieczne w celu zapewnienia bezpiecznych warunków, aby uzyskać bezpłatny dostęp do placówek medycznych, a jeśli pracownik wyraża pragnienie, następny urlop przed dekretem.

Ponadto, obowiązki administracyjne obejmować poinformowanie pracowników o ich prawach. Szczególnie dotyczy to szczególnie podatne: małoletnich, niepełnosprawnych i kobiet w ciąży. Jeśli pracownik zastanawiał się, czy opuścić przed dekretu określone, konieczne jest, aby dać jej szczegółowe porady.

Pracodawca powinien poinformować ciężarną kobietę z jej praw, w szczególności z cech udzielania urlopu. Pomimo faktu, że harmonogram świąt wykonana jest z góry, w grudniu ubiegłego roku, powinny zostać zmienione dla tej kategorii pracowników. Dość często taka sytuacja jest zaskoczeniem dla wszystkich stron.

Zostaw przed dekret w sprawie wniosku jest dostępny w całości, ale tylko wtedy, gdy on, jak już powiedzieliśmy, nie zostały jeszcze wykorzystane w bieżącym roku kalendarzowym. Oznacza to, że na wniosek pracownika w ciąży jest wydany rozkaz opuszczenia i wprowadzenia odpowiednich zapisów w osobistym karty i harmonogramem wakacji.

A kobieta w ciąży może poprosić o rocznych dni od położenia spoczynkowego nie tylko z dekretem, ale również w każdym innym dogodnym czasie. dokumentowania procedury będą podobne. To samo święto może być stosowany po dekrecie.

Pracodawcy często martwi się, jak radzić sobie ze współpracownikami, którzy ledwo dostał pracę i jeszcze nie miał czasu na pracę na okres sześciu miesięcy. Ale nawet w tym przypadku, kobieta w stanie uprawniony jest do wszystkich dni odpoczynku w dowolnym czasie dogodnym dla niej, nie dla administracji.

Kto może ubiegać się o dopuszczenie przed urlopem macierzyńskim

Niestety, pracownicy firm są często nieświadomi prawa pracy i pytanie, czy na jakie korzyści mogą ubiegać. Kobiety w ciąży są szczególnie chronione kategorie pracowników. Oni nie mają prawa do odwołania, przenoszenie bez zgody innej pracy lub pozycji, aby zaangażować w godzinach nadliczbowych, w nocy lub robót publicznych. Ponadto, oni mają możliwość swobodnie odwiedzić klinikę w każdej chwili dla kobiety i podjąć dowolną liczbę dni urlopu przed dekretu. Jednak w późniejszych korzyści, istnieją wyjątki. Jak już wiesz, że nie może twierdzić pracowników spoczywał już w bieżącym roku kalendarzowym.

Oto kilka przykładów:

 1. Pracownik pracuje w firmie od pięciu lat i co roku odpoczywa w maju lub czerwcu. Na przykład w styczniu, idzie na urlopie macierzyńskim, a potem, ale to było zrobione w maju przyszłego roku. Ona udało się skorzystać z ich prawa do pozostania w bieżącym roku kalendarzowym i wypoczynku przed dekret nie może twierdzić. Jednak kierownictwo może zaoferować jej kilka dni w styczniu, jak to już w przyszłym roku fiskalnym.
 2. Pracownik podjął pracę w marcu iw sierpniu dowiedziała się, że była w ciąży. Nie chciała iść do zwykłego wypoczynku i ma prawo do ubiegania się o pełne cztery tygodnie lub dłużej w dowolnym czasie dogodnym dla niej.

Każdy pracownik w ciąży, niezależnie od stanowiska i stażu pracy, może poprosić o dołączenie następnego wakacje i dekret, w przypadku gdy nie został wykorzystany w bieżącym roku kalendarzowym.

Zostaw przed dekretem: liczbę dni, warto?

Zgodnie z prawem, każdy pracownik roczny urlop położył. Każda kategoria obywateli pracujących będzie mieć inny czas trwania. Na przykład, profesorowie i nauczyciele mają odpocząć 52 dni kalendarzowych, a liczba dni urlopu dla urzędników zależy od stażu pracy oraz niektórych innych czynników.

Z powyższego można stwierdzić, że liczba dni urlopu będzie indywidualnie. Jednakże w roku kalendarzowym nie może być krótszy niż 28 dni urlopu może dzielić, ale jeden z okresów musi wynosić co najmniej 14 dni. Te minimalne dwa tygodnie pracownik w ciąży mogą być przyłączone do dekretu.

W rozwiązywaniu problemu z liczbą dni urlopu, należy zauważyć, że część z nich może być już stosowany. W tym przypadku pracownicy w ciąży przywiązuje do dekret pozostały. Jeśli nie wykorzystane dni urlopu, to może wziąć wszystko albo jeśli chcesz podzielić je od siebie. Połowa została wykonana na święta do rozporządzenia, a drugą połowę – po.

Pracodawcy powinni pamiętać, że święta przed dekretem dla wszystkich dni wymaganych przez prawo, aby zapewnić każdego pracownika w ciąży. Ona ma prawo do zakończenia liczbę dni. Tylko ona może poprosić pracownika udostępnić wakacjami przed dekretem ze strony. To byłoby mądre dla tych, których pobyt przekracza wymagane przez prawo do 28 dni. Na przykład, nauczyciel lub pracownik instytucji publicznej.

Czy jest sens podzielenie urlopu przed dekretem ze strony każdego pracownika niezależnie ciąży jest rozwiązany. Pracodawca nie ma prawa do wywarcia nacisku na nią lub umieszczać żadnych warunków przewidzianych przez prawo dni odpoczynku. Jeśli urlop jest wystarczająco duży, a kobieta nie wątpił, że mógłby bez problemu wyjść z dekretem, część ma sens zostawić go na później.

Zapewnienie pracownic w ciąży urlopu wypoczynkowego z góry

Zdarza się, że kobieta staje się nowa praca jest już w ciąży lub nie mają czasu, aby przejść do corocznego urlopu wypoczynkowego jest, aby znać swoje stanowisko. W tym przypadku, może kwalifikować się do wypoczynku z góry przed dekretu. Jest ona dostarczana przez przyszłej pracy.

Do rejestracji rekreacji zaliczki pracownika muszą przyjąć pomoc ze szpitala, że jest w związku z ciążą i napisać oświadczenie. Dokumenty te będą wystarczające. Ciężarna pracownik może swobodnie decydować, ile dni zajmie się resztą, na podstawie ich sytuacji osobistych preferencji, zdrowotnych i rodzinnych.

Następnie pozostawić podjęte wcześniej liczona jest jako przeprowadzono na roczną za kobietami dekretu. Zanim jednak pracodawca może być problem: pracownik w pewnych okolicznościach zmuszony do przejścia na emeryturę bez wypełnienia dni odpoczynku. Niestety, przepisy w tym przypadku nie uregulowania kwestii wynagrodzeń pracowników wynagrodzenia za urlop. Możemy zgodzić się na wypracowanie lub powrót wakacje.

Procedura rejestracji preddekretnogo wakacji

Podjąwszy odroczyć roczny urlop w czasie przed dekretem, kobiety w ciąży powinny być umieszczone w reputacji pracodawcy, a także zaopatrzyć się w szeregu dokumentów. Konieczne jest, aby wziąć zaświadczenie lub inny dowód rejestracji w przychodni dzielnicy damskiej lub podobny dokument z prywatnego ginekologa. Bez odpowiedniego potwierdzenia administracji przedsiębiorstw może odmówić odroczenia urlopu, nawet jeśli pozycja kobiet jest już dość oczywiste.

Ogólnie rzecz biorąc, procedura dokumentowania dziennie opuścić przed Dekret składa się z następujących etapów:

 1. Wykonywanie ciąży pracownik odpowiedniego odniesienia w szpitalu. Taki dokument wydany przez kobietę na jej prośbę, lekarza prowadzącego i opatrzone podpisem kierownika kliniki kobiecego. Zazwyczaj jego konstrukcja przechodzi od jednego do trzech dni.
 2. Pisanie wniosku pracownika o przesunięciu urlopu z obowiązkowym wskazaniem liczby dni i dat. Kobieta musi koniecznie wskazywać przyczynę offsetowych dni odpoczynku. Określ daty rozpoczęcia i zakończenia i należy pozostawić całkowitą liczbę dni. Komunikat nagrany w dziale kadr i jest podstawą do wydania odpowiedniego polecenia.
 3. Publikacja postanowienia urlopu. Może to być zarówno w jednostce, w postaci wolnej. Aby urlopu określa datę oraz całkowitą liczbę dni kalendarzowych. Ciężarna pracownik koniecznie zapoznać się z dokumentem ręcznie. odpis postanowienia urlopu złożone w sprawach osobistych.
 4. Wpis robotników kart osobowych. Odpowiednia sekcja pracownika służby personelu pozostawia zapis wypoczynku, zasadą jest rozkaz.
 5. Zmiana harmonogramu wakacji. Punkt ten jest często ignorowany przez pracowników działu personalnego, ale dokument ten powinien rejestrować zmiany daty i wskazać jako świadectwa z powodu klinice przedporodowej oraz sprawozdania z pracowników.

Przestrzeganie tych etapów ściśle niezbędnych dla przedsiębiorstw wszystkich form własności.

Co zrobić, jeśli pracodawca zaprzecza Kobietę w przekazaniu rocznego urlopu?

Niestety, pracodawcy mogą oprzeć się przepisy prawne, aby zniechęcić lub zastraszyć kobiety w ciąży, a nawet grozić im zwolnienia. Pracownik musi pamiętać, że takie zachowanie jest niewłaściwe i nie do zaakceptowania. Jeśli administracja spółki odmawia przestrzegania prawa pracy, konieczne jest, aby skontaktować się z policją lub do inspekcji ochrony pracy.

Aby chronić swoje prawo do urlopu wypoczynkowego przed dekretem transferowej w przypadku awarii następujące kroki powinny zostać podjęte na pracodawcy ciąży pracownika:

 • zażądać pisemnego zrzeczenia od administracji w przekazywaniu urlopu;
 • napisać wniosek o dopuszczenie i zarejestrować go w dziale zasobów ludzkich;
 • nagrywanie na taśmie rozmowy z szefem, a tym samym udokumentowanie odmowy uzasadnionego prawa do przeniesienia urlopu;
 • mobilizować prawnik;
 • ze świadectwem rejestracji ciąży i wszystkich powyższych dowodów stosuje się do kontrolowanego obszaru ochrony pracy, jeżeli takie leczenie nie pomaga – prokuratury.

Jednak zwykle za naruszenie pracodawców ustawa wystarczająco żądania na piśmie odmowę wydania prawo do przeniesienia urlopu przed dekretu. Nie bójcie się walczyć o swoje prawa. Oddalenie od kobiet w ciąży i inne sankcje administracyjne są zakazane przez prawo. Jeśli administracja zagraża problemów w przyszłości, w zależności od wyjścia dekretu, rozważ to: powinniśmy wrócić do pracodawcy, sprzeczne z prawem? Dodatkowo, można zmieniać kilka razy w ciągu kilku latach nieobecności sytuacji zawodowej i poradnictwa i wypoczynku prawnego i pozostaje niewykorzystana.

Czy wykonanie rocznych dni odpoczynku przed dekretem?

Jednak kobiety w ciąży powinny starannie rozważyć decyzję o odroczeniu wydania. Jest to konieczne, aby dołączyć do zarządzenia? Może powinniśmy wziąć po wymagane dni. Po tym wszystkim, nie wiadomo, jaka będzie sytuacja z dostępem do pracy. Warto mieć kilka tygodni dostaw.