141 Shares 2551 views

Penitencjaria psychologia. Problemy Rozwoju Współczesnego


psychologia prawny w mojej praktyce ma do czynienia z różnych imprez odbywających się w dziedzinie praw człowieka i współpracy. Jeśli psychologii sądowej uważa tylko zjawisk i procesów zachodzących w trakcie procesu, lwia użytecznego materiału jest zarówno przed jak i po naczyniach pracy.

Nowoczesny system karny przeżywa trudny okres reform. Świat ćwiczyć przejście od realizacji funkcji represyjnych metod do reedukacji przez nieuwagę dotknął systemy więzienne wszystkich krajach byłego Związku Radzieckiego. Skuteczność nowego podejścia do praktyki wykonywania kary wymaga stanu do dodatkowego kapitału. W obecnej kryzysowej klimat progresywnego nadziei dla wszelkich dodatkowych nakładów finansowych nie jest konieczne. Tak, a wydatki z funduszy nie będą mogły odgrywać rolę przypisaną do nich bez odpowiedniego szkolenia i opracowania odpowiedniej podstawy psychologiczne.

Psychologia penitencjarna jest gałęzią psychologii prawnej w swojej funkcji wrodzonej zbadania istotnych aspektów efektywności, jak różne formy kary, i potępił zachowanie, i, co ważniejsze, ich społeczności. Nauka ta jest stale ulepszana i aktualizowana. Proces reformowania systemu karnego do stałych uzupełnień do codziennej praktyki obecnych pracowników więziennictwa. Ponadto, psychologia penitencjarna dotyczy procesów, które wykraczają poza pracą zakładów karnych. Resocjalizacji i rehabilitacji osób na tym etapie odgrywa mniejszą rolę niż w procesie karania.

Jego celem Penitencjarii psychologia wybiera ludzi, którzy przebywają w granicach instytucji do odbycia kary. Prowadzenie psychologiczną analizę skuteczności stosowania do nich metody leczenia zapobiegawczego i korekcyjnego może poprawić skuteczność nowych metod pracy z osobami odbywania kary.

Problemy i trudności w pracy w tej dziedzinie gwałtownie wzrosły, a nie tylko w teraźniejszości. Od momentu powstania państwa, istnieje wiele metod i sposobów ich rozwiązywania. W ciągu ostatnich stu lat nastąpił ich znaczny przemyślenia i ponownej oceny.

Główną funkcją pozostaje represyjny. Jego znaczenie polega na tym, że osoba skazana jest odizolowany od społeczeństwa, zawiera ona pod ochroną i stałym nadzorem. Wszyscy więźniowie działalności podlegającej obowiązkowej regulacji. Zgodnie z tym, co powoduje cały szereg negatywnych emocji, gdyż istnieje duże ograniczenie w realizacji szeregu podstawie zarówno społecznych i potrzeb fizjologicznych.

Jeśli weźmiemy pod uwagę funkcję, która wykonuje system jako całość i psychologii penitencjarnej w szczególności edukację, możemy odróżnić ciężkość organizacji życia i warunków życia więźniów. Dzienna rutyna, wyraźna regulacja warunków, w których nie jest usługą zdaniu, pozostawia swój ślad na zachowanie i charakter ludzi. Wśród pozytywnych efektów należy zauważyć stopniowy rozwój takich cech jak: dyscyplina, punktualność, pracowitość.

Stworzenie korzystnych warunków pracy, organizacji pracy, edukacji, nauczania personel jest tryb pełnej aktywności zapewnia funkcję. Ale jak tylko osoba opuszcza instytucję odbycia kary, może nawrotu efekt. Jest na zapobieganie tego negatywnego zjawiska są obecnie pracuje jako psychologów i pracowników więziennictwa. Ale ich wysiłki są często niewystarczające. Aby uzyskać lepsze wyniki w rozwiązywaniu tego problemu wymaga ścisłej współpracy z władzami lokalnymi, organizacjami, zatrudnienia i ochrony socjalnej osób wrażliwych.