396 Shares 4143 views

Sangwina – charakterystyczna silnym temperamencie

Jak wiadomo, pierwszy o różnych typach temperamentu Hipokrates powiedział jeszcze w starożytności. Łączył różne charakterologiczne cechy osoby z dominującą płynie ustrojowym (śluzu, krwi lub żółci). Pomimo faktu, że współczesna psychologia już dawno przeniósł się z dala od tego pomysłu, Typologia Hipokratesa jest nadal aktualna. Dziś, charakter typologii jest podzielony na cztery odmiany: flegmatyczny, choleryczny, melancholijnych i optymizmu. Charakterystyka poszczególnych typów obejmuje aspekty psychologiczne i biologiczne. Sangwina jest uważany za najmocniejszy rodzaj temperamentu. Jego charakterystyczną obejmuje zarówno pozytywne, jak i negatywne strony.

Cechy psychologiczne sangwina

Pierwszą rzeczą, mówią o sangwina, jest to silny temperament.

Jaka jest jego siła? Określenie „krwisty” pochodzi od słowa „Sangvis”, co oznacza „krwi”. Oznacza to, że tego rodzaju charakterystyki temperowania stałej aktywności, żywotności, odporności na czynniki zewnętrzne. „Zawsze zmienny” – jest optymistyczny. Charakterystyka układu nerwowego tego typu temperamentu zawiera kilka punktów:

  • Układ nerwowy jest stabilna;
  • tendencja do zmiany nastroju;
  • wysoka emocjonalność.

cechy emocjonalne powinny odnosić się konkretnie. Dla optymistyczny emocji – źródłem pozytywnych wrażeń. Każda firma powinna przynieść im radość i przyjemność, w przeciwnym razie będzie to dla nich nieciekawe. Ale w tym samym czasie sfera emocjonalna nie jest kluczowa do optymizmu. Związany z tym jest łatwy pereklyuchaemost od jednej emocji do innego. Społeczna, komunikacja z ludźmi – to, co może realizować się optymistycznie. Charakterystyka działań odpowiednim Sanguine, muszą spełniać określone wymagania. To powinno być dość łatwe zadanie, które nie wymaga głębokiej wiedzy, ale przynosi nowe doświadczenia.

Pozytywne i negatywne cechy sangwina

Każdy chce być optymistyczne. On jest zawsze optymistyczne, odporny doświadczenia, kontaktowy. Co może być lepiej? Jednak ten typ temperamentu jest inna skrajność powierzchowność postaw, emocji. Sangwina nie bierze nic do serca, a to może być postrzegane jako plus i minus oba. Trudno wzburzyć, obrażać doświadczenia. Ale optymistyczne rzadko myśli o sytuacji, nie jest w stanie uczyć się na błędach. Trudno skupić się na coś, co każe nam myśleć głęboko. Jednak jeśli porównamy optymistyczny temperament choleryczny – charakterystyczne dla tego ostatniego będzie się różnić od skrajnej niestabilności i dlatego emocjonalnego wypalenia i konfliktów. W tym względzie, optymistyczny człowiek działa w sposób pozytywny. Można go porównać do dziecka, które jest dociekliwy i przyjazny nastawiony do świata, chce spróbować i dowiedzieć się, ale nie można zatrzymać w dowolnej jednej czynności.

Sangwina – charakterystyczna kwalifikacji zawodowych

W produkcji optymistyczny wspierać wszelkie inicjatywy, to jest łatwe do dyscyplinowania i motywowania nowej działalności. Ale trzeba pamiętać o powierzchowności tego typu temperamentu – monotonna praca będzie nieść mu nudę. Dlatego sangwina powinien zajmować stanowisko twórczy związany z ciągłym zmianom pracy i komunikacji z ludźmi.