693 Shares 8269 views

wibracje dźwiękowe. Praktyczne zastosowanie. Oddziaływanie na człowieka

Żyjąc w świecie różnych fal, jeden ciągle odczuwa skutki dźwięku. wibracje dźwiękowe – nie jest tylko zjawiskiem towarzyszącym mu wszędzie, ale także źródłem przyjemności, ale także potężnym narzędziem informacji. Wykonywania różnych funkcji, dźwięk jest w stanie ostrzec o niebezpieczeństwie, przyjemności, stać się środkiem komunikacji. Cieszymy się, słuchać śpiewu ptaków, łagodną muzykę, wchodzi w rozmowie z innymi ludźmi.

wibracje dźwiękowe są ważne nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt, które wykorzystują dźwięk, aby przeżyć.

Dzięki swoim właściwościom, dźwięk jest mechanicznym fal sprężystych, które są w stanie rozprzestrzeniać się ciał stałych, cieczy, gazów w. źródeł dźwięku dźwiękowe wibracje powodują drgania (oscylacje mechaniczne), która jest często niewidoczne okiem. Przez dźwięk źródła może zawierać ciał fizycznych wykonujących drgań na sekundę (dreszczem lub wibracji) z częstotliwością raz 16-20000. wibracje dźwiękowe mogą powodować ciał stałych (ciąg skorupy), gazowe (w strumieniu powietrza), ciecz (fale morskie).

Wśród cech dźwiękowych rozróżnić dwa parametry: głos – częstotliwość wibracji dźwiękowych; Objętość – dźwiękowy amplituda fali. Jednostka objętości uważany jest za 1 Bel (został nazwany jednym z wynalazca telefonu – Aleksandra Grehema Bell). Prawie jedna Bel nie jest używany, to jest bardziej wygodny w użyciu decybeli, co odpowiada jednej dziesiątej Biał. W celu uzyskania jasnego pojęcia wymiaru objętości należy wziąć pod uwagę fakt, że 10 dB – szeptem; 20-30 dB odpowiadają zwykle hałasu w salonie; 50 dB – jest średnia objętość połączenia; moc hałasu 80 dB silnik samochodu jest uruchomiony; fizjologicznej próg bólu u ludzi występuje przy 130 dB; 180 dB, może prowadzić do przerwania błony bębenkowej.

Biorąc pod uwagę fale dźwiękowe o różnych częstotliwościach, a fale wysokiej częstotliwości to śpiew ptaków i niskie dźwięki to dźwięk silnika samochodowego. Z całego spektrum właściwości i cech, które różnią się fale o różnym charakterze, fale dźwiękowe są szeroko stosowane w różnych dziedzinach. Właściwości płynu były dźwięk jest aktywnie wykorzystywane w eksploracji głębokiego morza. Wszystkie znane echa, na przykład, jest używany do określenia odległości w echolokacji. Znamiennym przykładem mogą być wymienione naturalne sonaru nietoperze.

Szczególnym rodzajem ultradźwiękowych drgań akustycznych jest bardzo skutecznym środkiem w rękach lekarzy i innych badaczy. Wibracje te są falami o częstotliwości 20 000 Hz. Ten tryb oscylacji posiada szereg unikalnych właściwości. Przechodząc przez wodę ultradźwięków jest jego temperatury wrzenia (kawitacją) z powstaniem fali uderzeniowej. Za pomocą elementów ultradźwiękowych może odłączyć się od powierzchni metalu rozdrobnić stałe składniki. Ultradźwięków pozwala mieszania cieczy, który nie miesza się w zwykłych warunkach, na przykład, z emulsji na bazie oleju. USG pozwala zmydlanie tłuszczów. Zasada ta leży u pralek urządzenia. Nieruchomość ultradźwięków do wytworzenia efektu kruszenia została wykorzystana w ultradźwiękowej lutownicą.

Specjalny rodzaj drgań do 16 Hz nazywa infradźwięki. Wiadomym jest, że wibracje tej częstotliwości może być bolesny wpływ na organizm ludzki. W zakresie częstotliwości 4-8 Hz odczuwa drgania narządów wewnętrznych, przy częstotliwości 12 Hz wywołuje chorobę morską.

Źródłem może być infradźwięków maszyny o dużej powierzchni, które sprawiają, że drgania mechaniczne, o niskiej częstotliwości (pochodzenia mechanicznego) lub cieczy i gazów przepływa z właściwościami turbulentnego (hydrodynamiczne lub pochodzenia aerodynamicznego).