342 Shares 8282 views

Sales Manager: obowiązki i wymagania co do niego

Kierownik Sprzedaży – pozycja specyficzna. Z jednej strony, jest to najwyższa kadra kierownicza i dość prestiżowe miejsce. Z drugiej strony, wiele pracownicy postrzegają ją jako trampolinę do uzyskania dostępu do kariery „królowie”.


Sales Manager – pozycja zakłada dość wysokie poziomy mocy i obciążenia. Osoba odpowiedzialna za pracę i wydajność całego wydziału na barkach spoczywa stworzenie i utrzymanie warunków dla skutecznej pracy zespołowej. Do obowiązków kierownika sprzedaży i strategii rozwoju obejmuje: bezpośredni udział w spotkaniach, planowanie, decyzja o skróceniu lub wydłużeniu stan działań marketingowych i wiele więcej.

Cechy osobiste i zawodowe

Oczywiście, nie każda osoba z racji swojej zawodowej i rozwoju osobistego będzie w stanie utrzymać tę pozycję. Wraz c zadatki dyplomaty i szacunku stosunek do podwładnych, szef sprzedaży nie powinien być pozbawiony świadomości biznesowej i niezbędną sztywność w stosunku do swojej pozycji i decyzji. Na głowie i wymaganych wysokich poziomów popytu w pierwszej kolejności do siebie.

Nie zapomnij o tzw odpowiedzialności korporacyjnej. Człowiek bez odpowiedniej pozycji społecznej, świadomi konsekwencji swoich działań na rzecz społeczeństwa, nie jest pożądane w tym poście. Operacje takie osoby niszczą wizerunek firmy i jej wizerunku medialnego zranić.

cła

Opis pracy kierownik działu sprzedaży nie są ujednolicone. To jest indywidualna dla każdego obszaru działalności. Działając szef sprzedaży w dużej mierze zależy od struktury przedsiębiorstwa. Przykładową listę zadań, które definiują swoją jurysdykcję, jest następująca:

 • negocjować z potencjalnych sprzedawców i nabywców;
 • zaplanować miesiąc / kwartał / rok od zakupów i sprzedaży;
 • Wysyłka i opłaty dotyczące średniego szczebla;
 • Organizacja i cel badań marketingowych;
 • Praca z niezależnych ośrodków badawczych;
 • nadzorowanie polityki reklamowej i stanie do Public Relations;
 • Realizacja polityki umownej;
 • Rozwój poprzez współpracę z innymi firmami oraz firm, które świadczą usługi na rzecz przedsiębiorstwa;
 • uczestniczyć w rozwoju programów do promowania i zachęcania pracowników w swoim dziale.

Interakcje z zarządzaniem

Zespół sprzedaży zawsze będzie dominujący w strukturze firmy. Od jego pracy zależy wyłącznie od rentowności projektu, tak ścisłej współpracy z kierownictwa wyższego szczebla Spółki (CEO, zarząd) jest częścią pracy kierownika działu sprzedaży.

W ramach tej współpracy jest konieczne:

 • propozycje dotyczące poprawy pracę swojego działu i firmy jako całości;
 • raport stwierdzonych uchybień, nieprawidłowości w pracach własnych i innych działów;
 • otrzymywania i podawania wyjaśnień;
 • żądania i sprawozdań i innych dokumentów związanych z działalnością;
 • nawzajem.

motywacja

Przede wszystkim, szef działu sprzedaży powinny być tak zmotywowany. Oczywiście, minimalny plan nie został odwołany, ale pozycja ta wymaga stałej dynamiki, zwiększenie intensywności i objętości. Po tym wszystkim, następnym krokiem – przewodnik całe przedsięwzięcie.