861 Shares 7166 views

Konosament – jest ścisłej kontroli i bezpieczną dostawę

Biznes prowadzi się z partnerami zagranicznymi, oznacza to bardziej skomplikowaną relację z pewnymi ryzykami finansowymi i innymi. Należy wziąć pod uwagę, międzynarodowymi standardami i przepisami kraju partnerskiego, warunków rachunków bankowych i transportu towarów.


W celu ułatwienia i regulują stosunki między przedsiębiorcami z różnych rządów wielu krajów mają pewną międzynarodową stosowanie jednolitych zasad i przepisów umów o handlu zagranicznego. Aby te obejmują przepisy dotyczące rachunku transportu załadunku, regulowane przez międzynarodowe konwencje i protokoły.

Co to jest konosament? Jest to dokument przewozowy wystawiony przez morską do nadawcy w celu potwierdzenia, że towary otrzymane przez nich. Innymi słowy, dokument może być zdefiniowana jako umowy przewozu towarów, zawartej pomiędzy firmą spedycyjno-transportową. Konosament jest rzeczywiście jednym z tych typów papierów wartościowych.

Ten dokument jest przeznaczony do transportu do transportu wody i jest powszechnie stosowane w tej dziedzinie, a on pojawił się w epoce żaglowców. Początkowo uważany konosamentu jako dokument transportu morskiego. Teraz wyobrazić jej stosowania i przewóz towarów za pomocą innych środków transportu (poprzez konosamentów).

Konosament zapewnia trzy podstawowe funkcje:

– potwierdza dostępności towarów znajdujących się na pokładzie statku;

– wskazuje obecność umowy przewozu;

– odbiorca tego dokumentu i akceptuje prawo ładunków tranzytowych.

Takie papiery wartościowe wyemitowane w pewnych formach. Są one opracowane przez różne stowarzyszenia armatorów i firm przewozowych. Dokument ten jest wielofunkcyjny.

Istnieją następujące rodzaje listów przewozowych:

  1. Rozkaz. Pozwala to odbiorcy do przeniesienia własności do towarów (odsprzedaży), który jeszcze nie dotarł do miejsca przeznaczenia, osoby trzeciej.
  2. Wyżywienie. Jeśli otrzymasz rachunek pokładzie przewozowy – co oznacza, że towary zostały załadowane na pokład statku.
  3. Czyste. Istnieje zwykle mówi się, że towary są wizualnie w dobrym stanie (na przykład, wady opakowania).
  4. Konosamentu z rezerwacji. Jest on stosowany w przypadkach, gdy kapitan wskazuje widocznego uszkodzenia towaru.
  5. Prosto konosamentu. Przykład z określonej funkcji nominalnych wartościowych. Należy wspomnieć, nazwę odbiorcy.
  6. Negocjacji. To może być przekazywane od jednego właściciela do drugiego.
  7. Okaziciela. Dokumenty przekazywane przez zwykłe dostawy. W praktyce ten typ jest rzadko stosowane.
  8. Steamer przewozowego liniowy. Ten dokument, który zawiera wszystkie warunki umowy przewozu.
  9. Chartered. On potwierdza odbiór towarów, które zostały przetransportowane do czarteru środków. Czarter – umowa o wynajęcie statku do rejsu.
  10. Poprzez konosamentu. Oznacza to, że trasa przemieszczania ładunków mogą być punkty przeładunkowe. Gdy transport ładunków za pomocą różnych środków transportu.

Konosament muszą koniecznie podać nazwę statku, przewoźnik, w miejscu przeznaczenia ładunku, załadunku statku, imię i nazwisko nadawcy i odbiorcy, nazwa towaru, frachtu, czas i miejsce wystawienia konosamentu, liczba wykorzystanych elementów, podpis kapitana.

Konosament – tovaroraspredelitelny niniejszym dokumencie, który jest bezpieczeństwo. Różne funkcje związane z zakupem i sprzedażą towarów, konosament prowadzone przez bez fizycznego przemieszczania samych towarów. Dokument ten może być sprzedany, kupiony, przenoszone, pod pewnymi warunkami, ale również wyraża własność towarów określonych w dokumencie.