128 Shares 1497 views

Struktura komórek ludzkich proste do kompleksu

komórka ludzka różni się od innych zwierząt jako części ciała, jeśli weźmiemy pod uwagę jedynie ogólną strukturę planu. Analizowanie struktury komórki z ludzkiej, cytologii zidentyfikował dwa obszary, które różnią się w funkcji – jądra i cytoplazmy. Codzienne zajęcia, zapewniając ciągłe potrzeby jednostki wszystkich żywych istot wykonać cytoplazmy.


Wszystkie specyficzne funkcje, takie jak skurcz mięśni i komórek nerwowych transmisji sygnałów odbywa się również poprzez uruchomienie cytoplazmy. Dlatego różne rodzaje cytoplazmie komórek jest inna. A tu taka sama w strukturze jądra nawet w różnych gatunkach.

Struktura jądra komórkowego wystarczająco równomiernie w jednostkach utrzymania różnych typów. Istnieje kępy chromatyny i jąderka. Chromatyny nie jest związkiem chemicznym, jest po prostu DNA „pakowane” stan. Chromatyny jest nieco RNA i białek histonowych.

Jądro jest najczęściej okrągłe lub owalne. Ale nie są podłużne i oddzielone poprzecznymi przewężeń (jak dzieje się w neutrofili). Biorąc pod uwagę strukturę ludzkich komórek, należy zauważyć, że istnieje cały układ membranowy i interfazę (poza dzielenia), jądro jest zawsze otoczony przez kopertę jądrowego. Powłoka posiada otwory zwane pory jądrowe. Za ich pośrednictwem do rdzenia i z makrocząsteczek Pass.

Wewnętrzny rdzeń środa różni się od pożywki komórkowej zapewnia cienką porów przepony umożliwiające jedynie żądaną substancję do jądra. Więc jądro komunikuje się z cytoplazmy informacji chemicznej. Jąderko powstaje rRNA niezbędne do namnażania komórek. jąderka często łączą się w jednym i tym mikroskopem można zobaczyć jedno duże jąderka.

Sok atomowej w skład chemiczny – białko roztwór koloidalny, jest poplamione w preparatach dla mikroskopu elektronowego i ma postać lekkiego obszarze mikrofotografii. Jest to dość rzadki środowisko, w którym ułatwione dyfuzję metabolitów, a materiał genetyczny może poruszać się bardzo szybko.

A co do cytoplazmy? W swoim „obowiązku” nie obejmuje tylko organizację reprodukcji, wszystko jeszcze może zrobić. Struktura komórek ludzkich, takich, że podstawa życia – utleniania, bierze się w cytoplazmie. Składa się z wielu małych struktur, zwanych organelli lub organelli, przez analogię z organami dużego ciała.

Większość organelle są struktura membrany. Błony nie tylko zawierają wolnych rybosomach, Centriole, rzęski i wici (wszystkie trzy typy organelli składa mikrotubul) oraz włóknistej struktury (filamenty i włókienka).

Struktura błony komórkowej ludzkiego, w zasadzie, to znaczy wszystkie działy są zamknięte membran. Mitochondria, na przykład, na ogół składają się z dwóch warstw membrany, w których synteza cząsteczek energii – ATP w wyniku reakcji z oddychania komórkowego. Mitochondria są wyjątkowe, ponieważ są pasożyty, które stały się symbionty. Mają swój własny genom i ogólnie całkiem niezależne. Zakłada się, że są one pochodzą od bakterii.

Rybosomy, które czasami są połączone w polyribosomes, biorące udział w syntezie białka niezbędne do cytoplazmy. I to jest bardzo potrzebne nie tylko do budowania konstrukcji, ale również w celu utrzymania równowagi ciśnienia osmotycznego jest normalne.

Retikulum endoplazmatycznego to pęcherzyki, które są ze sobą połączone. Niektóre z nich są z rybosomu. Białko, które jest syntetyzowany przez nich, nie pływa w soku z cytoplazmy – cytozolu i wyodrębnia się z komórki przed hodowli lub do wykorzystania na inne potrzeby.

Aparat Golgiego – coś jak stos worków. Nie są gromadzone i klasyfikowane różne substancje. Białka o uzyskania swojej ostatecznej struktury i jest tutaj utworzony lizosomy.

Mówiąc o lizosomach. Niszczą niepożądanych składników komórkowych, jeśli coś jest nie tak z nimi, a następnie rozwijać chorób przechowywania. Po śmierci komórki, niszcząc ich środowisku nawet martwe martwe jednostki życia, a nie tylko sama.

Struktura żywych komórek jest różny od struktury martwych w pierwszej kolejności, że dochodzi do martwej lizy jądra – rozpadu jądra i zawartości błon komórkowych po resorpcji trawienie lizosomalnych.