795 Shares 6365 views

Czarne broni na rynku w Rosji. Nielegalny handel bronią (Kodeks Karny)

„W świetle obecnej sytuacji zbrodni …” – kto z nas nie usłyszał te słowa, które ostrzegają o możliwym niebezpieczeństwie. Jednym z powodów, które przyczyniają się do rozwoju negatywnych czynników wpływających nielegalnego handlu przedmiotami. Taka sytuacja prowadzi do tego, że nie jest czarny rynek broni w Rosji. Wraz z rozwojem istnieją przesłanki do zwiększenia przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.


pojęcie

Z definicji, broń – to dowolny środek, który może być używany do sygnalizacji, ratowania życia (samoobrony), zabijanie lub niszczenie każdej żywej tarczy.

W celu zapewnienia jednolitej polityki prawnej w dziedzinie broni obrotów w 1997 roku weszła w życie ustawy federalnej „O broni» № 150-FZ, rządzonym przez cały broń i zakres są podstawowe pojęcia. Zgodnie z prawem, funkcja sprawowanie kontroli nad obrotem bronią palną spoczywa na policji. Zakres uprawnień określonych przez ustawy federalnej „O Policji”, która weszła w życie w 2011 roku.

Należy zauważyć, że wraz z przyjęciem ustawy „O broni” wzrosła liczba osób, które kupują polowanie, sport i inne pistolety i karabiny legalny sposób. W tym przypadku, broń musi być zarejestrowany, a właściciel musi mieć licencję na zakup, przechowywania i użytkowania przedmiotu. Funkcja ta zapewnia specjalny policji – OLRR (licencjonowanie i pozwalającego Departamentu Pracy).

Niestety, ustawa „O broni” podmiot ujawniony nie wystarczy, że pozwala interpretować ten przepis według własnego uznania. W szczególności, nie jest zawarty w wykazie kategorii non-śmiercionośnych broni (na przykład pistolet gazowy), który, choć nie jest to traumatyczne, ale jest przeznaczony do fotografowania. Standardowe pociski mogą być zastąpione przez traumatyczne.

broń

Prawo № 150-FZ są następujące (niektóre z nich są wyświetlane na rynku nielegalnych broni).

1. Ramiona cywilne:

a) broń samoobrony:

• broń Ogień gładkolufowa, w tym wkładów urazowego działania.

• Broń ograniczony wpływ.

• broni gazowej.

• urządzenia elektryczne wstrząsy.

b) broni sportowej:

• palnej z gwintowaną lufą.

• gładka.

• Zimny ostrzem.

• rzucona.

• powietrze z energii wylotowej nie więcej niż 3 J.

c) broni myśliwskiej:

• długo lufie broń palną z gwintowaną lufą.

• Płynnie otworu długo lufą tym gwintowanej części nie więcej niż 140 mm.

• W połączeniu typu długa lufą, w tym wymiennych i luźno gwintowaną lufą.

• powietrze z energii wylotowej nie więcej niż 25 J.

• Zimny ostrzem.

g) sygnalizacji broni ;

e) ramiona ostrza do noszenia stroju narodowego;

e) broni używanej do celów kulturalnych i edukacyjnych – Antique spisanych posiadającej wartości kulturowej.

Tak więc, te rodzaje broni są uzasadnione i mogą być produkowane, nabyte, nadające się do noszenia, przechowywania i użytkowania.

Broń, która panuje w nielegalnym handlem, walcząc głównie ognia. Koszt broni na czarnym rynku jest określana przez dostawców.

modernizacje Własna broń

Często są to przypadki, gdy pistolet idzie umocnienia zabronione przez prawo. Wszelkie manipulacje z nim, co prowadzi do tego, że zmieni się zasadniczo odmienną charakterystykę, nie przewidzianych przez prawo, sprawiają, że zakazana broń. W tych przypadkach konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi, ponieważ ustawa nie precyzuje, chwile, które umożliwiają modernizację. Dla takiej spontanicznej zmiany i stosowania przewiduje odpowiedzialności administracyjnej i karnej.

W szczególności, Kodeks Karny nie jest artykuł 223, który stanowi, że jest niezgodna z prawem produkcji, zmiany lub naprawy, a także nielegalnego handlu bronią, która mogłaby skutkować karą do dwóch lat od prawdziwego życia w kolonii. A te osoby, które w wyniku ich działania jest nadal uznawane nielegalność manipulacji i dobrowolnie poddali arsenał zwolniony z odpowiedzialności karnej.

W kpa art 20.8-20.15 regulowanych stosowanie, przekazywanie, sprzedaż, modyfikowanie i licencjonowanie broni i noszenie jego osoby w stanie upojenia alkoholowego lub innym. Kara dla osób, które popełniły przestępstwo karalne administracyjnej, która wykonuje grzywny w tych przypadkach, gdy nie zawiera przestępstwo. W tym sensie, naukowcy z rosyjskim ustawodawstwem twierdzą, że rozbieżność między karnego i Kodeksu postępowania administracyjnego przeciwko nielegalnemu handlowi bronią stwarza dualizm kary w polityce ustawodawczej, ponieważ trudno jest określić postawę odpowiedzialności.

Przyczyny handlu bronią

handel bronią w Rosji dotychczas osiągnęła rozmiary epidemii z powodu braku przepisów technicznych i prawnych w licencji i pozwoleń działu. Produkcja standaryzacji i certyfikacji broni jest zapisana w ustawie „O regulacji technicznej”, która została przyjęta w 2003 roku. Jednak specyfika broni jako przedmiot, który stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia, wymaga przyjęcia aktów prawnych regulujących wszystkie cechy broni, nie wyłączając związane z wykorzystaniem jego właściwości.

Możesz zacząć od tego, że przemyt nielegalnych broni rozdzielane między wystarczająco populacji. niedociągnięcia legislacyjne są odzwierciedlone w niechęci obywateli aby go zarejestrować. Jest to przede wszystkim ze względu na czas trwania postępowania, o potrzebie podjęcia działań, które nie zawsze mają czas. Sami pracownicy twierdzą, że konieczność poprawy przepisów technicznych, które przyspieszają proces licencjonowania i rejestracji broni. Zidentyfikować specyfikacji istotnych broni wymagany w momencie wiedzy, że pracownicy nie OLRR posiadają. To z kolei stwarza potrzebę zaangażowania ekspertów zewnętrznych, co wymaga czasu.

Ponadto, należy zauważyć, że nielegalna broń wymagane jest dla ludzi, którzy nie są w stanie uzyskać go legalnie z jakiegokolwiek powodu.

Legalnie nabyte broni

Dla pozycji zakupowych prawnych śmiertelna siła jest konieczna do uzyskania pozwoleń i licencji. Bez tych dokumentów broń, która jest własnością obywatela, zostaną uznane za nielegalne. Broń musi być zakupiony od zarejestrowanego oficjalnie rozdzielczości przedsiębiorca, który można uzyskać w dziale licencji i pozwoleń pracy. To jest naprawdę pół roku. Broń palna jednostka musi przedstawić do wglądu w tym samym dziale. Od niego, w razie potrzeby, dokonać kontroli rezultatów fotografowania wpisany pulegilzoteku, a następnie można uzyskać pozwolenie na posiadanie, noszenia i używania broni. Dokument jest ważny przez 5 lat. Aby uzyskać taką zgodę, należy postępować w następujący sposób:

 • Poddania się badaniom lekarskim.
 • Odpowiednie szkolenie na temat obsługi broni.

Należy zauważyć, że nie wolno używać broni osobom, które:

 • są zarejestrowane w leczeniu leku i szpitalu psychiatrycznym;
 • mają wybitne przekonań;
 • anulowaniu przekonanie o handlu bronią;
 • nie osiągnął wiek 18 lat.

Na zakup pewnych rodzajów broni musi być w wieku co najmniej 21 lat.

Te oraz inne stosowne przepisy prawa dotyczące broni, w tym karnych i administracyjnych kodów powinny być ściśle przestrzegane, w przeciwnym razie handel bronią zostaną uznane za nielegalne.

Nielegalny zakup broni

Bardzo różni się instytucja prawna ma czarnego rynku broni w Rosji. Dla porównania, modernizacja nielegalnej broni na własną rękę – góry lodowej na powierzchni szarej strefie. Obecnie można kupić broń, nie tylko znając dostawcę bezpośrednio, ale także za pośrednictwem Internetu.

Wysoki koszt takiej broni, w porównaniu z przypadków prawnych, nie stanowi przeszkody dla przestępców i ludzi, którzy po prostu chcą być uzbrojony. Przepłacania, kupujący nie tylko oszczędza czas, ale również odbiera żadnej broni na ich potrzeby.

Czarny rynek broni w Rosji jest stale aktualizowana o nowe i nowych instancji i metody walki z nielegalnym obiegu broni pozostają na tym samym poziomie.

Źródła nielegalnej broni

Zasadniczo, to pochodzi z następujących źródeł:

 • Sprzęt wojskowy (kradzież broni z baz wojskowych).
 • szlak armii (broń skradzione podczas wojny).
 • broni służbowej skradzione z funkcjonariuszy organów ścigania.
 • producentów broni, które są nielegalne biznesu.
 • Przemyt z krajów sąsiednich.

Według statystyk, 17% broni pochodzi z konfliktem zbrojnym, 14% – Przypadki kradzieży, 5% całkowitej – wyniki „czarnych archeologów”. Jednak respondenci nie chcą dać swoje nazwy, które posiadają specjalistyczną wiedzę w dziedzinie nielegalnego handlu bronią, mówili, że broń znalezione podczas wykopalisk przez długi czas nikt nie kupuje – niegodne.

Legalny zakup broni. Prawo do objęcia

Koszt produkcji legalnej broni zależy od rodzaju tego typu zakupu. Ponadto, zwykli obywatele mogą kupić następujące rodzaje:

 • Broń do samoobrony.
 • Athletic.
 • Polowanie.
 • Ostrzem broń do walki wręcz, że jest przeznaczony do noszenia przy stroju narodowego.

Broń wojskowa mogą być nabywane jedynie przez ściśle powołania, jeśli wiąże się to z koniecznością wykorzystania go. To może mieć następującą strukturę:

 • organów ścigania.
 • bezpieczeństwo Militarized.
 • Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej.
 • Prywatne firmy ochroniarskie.

W tym samym czasie broni wojennych, których ceny są regulowane przez państwo, sprzedawany na podstawie licencji, który jest wydawany przez organizację. Pracownicy, którzy są upoważnieni do posiadania i noszenia broni, są przeszkoleni.

Jednostki gładkolufowej koszt na jednym z legalnych witryn:

Koszt niektórych rodzajów nielegalnej broni

Czarny rynek broni w Rosji stanowi wzór głównie jednostki bojowe. Według niektórych doniesień, TT jest bardziej powszechne niż PM, jako „Macarena” pochodzą głównie odpisania, to znaczy, że już nie zastrzelił ją.

Na dzień dzisiejszy, współczesny zorganizowanej woli używać obcego broń z tłumikiem, więc modele domowe są mocno spadły w cenie. Koszt broni, począwszy od 100 do 900 dolarów, aw niektórych przypadkach nawet wyższa.

Na przykład, w latach 90., gdy fala zbrodni był na jej szczyt, AK-74 można kupić za 500 $. Dziś sytuacja się zmieniła, a sama maszyna, która została już przypadek, można kupić za $ 150.

Dokładne statystyki dotyczące kosztów nie, tym bardziej niemożliwe do znalezienia publicznie dostępną cenę „broni naftowej”, ale wiadomo, że cena jest prawie dwukrotnie prawny.

Oficjalnie Ministerstwo Obrony odmówił kupić AK-74 na rzecz nowych broni, które mogłyby „Izhmash” zapewni państwo. W tej chwili, magazyny wypełnione danych typu broni, natomiast w nowoczesnej wojny wymaga model lepiej niż legendarnej maszyny.

cofnięcie licencji

Firmy, które produkują broń muszą być licencjonowane przez rozporządzenie „w sprawie licencjonowania niektórych rodzajów działalności”. Ponadto, należy zauważyć, nie tylko odpowiednich przepisów prawnych, ale również warunki produkcji, magazynowania i sprzedaży. Policja, zgodnie z ustawą „O policji” ma prawo do wglądu w lokalu, w tym użyteczności, pod kątem zgodności z powyższymi warunkami. Jeżeli funkcjonariusz policji wykazało żadnego naruszenia, odpowiedni akt. Licencja w tym przypadku, firma może stracić.

Dalsza produkcja i handel bronią bez zezwoleń są nielegalne czyny, karalne. Znajduje to odzwierciedlenie w artykule 171 kodeksu karnego – nielegalnej działalności bez zezwolenia.

Nielegalna produkcja broni

Nie wszystkie firmy, które utraciły swoje licencje, odmówić z produkcji i sprzedaży broni. Obroty firm z jednostkami przynosi znaczne dochody, więc nie jest nielegalny biznes w produkcji i sprzedaży broni. Zasadniczo umowa przejść przez znajome twarze, które z pewnością prowadzić.

Przeniesienie produkcji broni w szarej strefie przynosi znaczące straty dla państwa, ponieważ środki pieniężne otrzymane w trakcie realizacji broni jest rejestrowana i uzyskać status środków uzyskanych w sposób nielegalny. W przyszłości, tam jest ich legalizacja, ale kontrola podatkowa środki te nie podlegają.

praniu pieniędzy przewidzianego w artykule 174 i 174.1 kodeksu karnego i zagrożone jest karą do 10 lat więzienia.

Charakterystyka kolekcji broni, kopii i replik

W ramach regulacji prawnych podlega nie tylko broni wojennych, których ceny zostały wymienione wcześniej, ale także kolektor. To będzie również przedmiotem rejestracji i certyfikacji, nawet jeśli nie są używane. Zasadniczo taka broń ma wartość historyczną, i tych, którzy chcą nabyć unikalną instancję wystarczy.

Ponadto, istnieją kopie i repliki broni, który grał na oryginalnych rysunkach. Tego typu rzeczy, w rzeczywistości, nie można uznać za broń, więc nie mają moc zabijania, ale mają wszystkie cechy oryginału.

Kopie, repliki broni, repliki nie są właściwie przedmiotem, co jest niebezpieczne dla życia i zdrowia cech, więc jest swobodnie dostępny bez żadnych pozwoleń.

Warto pamiętać, że podczas noszenia egzemplarz broni, a nie przestępstwo, obywatel ma prawo do posiadania policję do ustalenia okoliczności, jak to konieczne, aby potwierdzić prawdziwość słów właściciela przedmiotu, reprodukowane na obraz oryginału.

legalizacja broni

Szczególna uwaga powinna być zalegalizowane broni. W 2014 roku stwierdzono, że wkrótce noszenie i używanie jakichkolwiek urządzeń będą dozwolone, w tym walki. Jednak MSW zaprzecza to stwierdzenie, mówiąc, że będzie zmodernizowany standardy przepisów technicznych. Ta zmiana nie będzie miała nic wspólnego z uchwałą obrotów jakiejkolwiek broni, powiedział, że ministerstwo.

Do tej pory zmienione „Zasady obrotu broni cywilnych i usług i amunicji na terytorium Federacji Rosyjskiej”, w ramach którego wolno nosić broni traumatycznej samoobrony dla obywateli, którzy mają licencję na jej posiadaniu, przenoszenia i użycia. Wcześniej prawo mogą nosić broń tylko w praktyce cel, łowiectwa i imprez sportowych.