632 Shares 9185 views

Rodzaje podatków w Rosji: co należy wiedzieć, aby przedsiębiorcy

Okazało się, że normalne funkcjonowanie państwa i jego instytucji nie jest możliwe bez wkładu podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Taka polityka gospodarcza zapewnia względną stabilność, co jest ważne dla sfery finansowej i budżetowej, a zatem trzeba wiedzieć, jakie istnieją rodzaje podatków w Rosji i jak powinny być zapłacone.


O podatkach jako całości

Zbieranie podatków od ludności – praktyka nieodłączne w stanie od jej powstania. płatności obowiązkowe, charakteryzujące nieodpłatnej bezwarunkowej, przyczyniając się do skutecznego wdrożenia zarządzania operacyjnego kraju.

W związku z tym przepisy podatkowe Federacji Rosyjskiej reguluje szczegółowo, struktury te płatności i punkty, na rzecz organów publicznych powinny być dokładnie ocenione.

Trzeba powiedzieć, że podatki nie są zawsze podane w artykułach niniejszej definicji, a zatem należy zwrócić uwagę na podstawowe cechy tego zjawiska:

  1. Ścisła regulacja oznacza, że obowiązkowa opłata określona w przepisach prawa podatkowego, a jego stawka jest ustalona.
  2. Częstotliwość – wszystkie podatki w Rosji nie są jednorazowe i regularne płatne na rzecz danego organu płatności.
  3. Cel – wszystkie obowiązkowe opłaty mają na celu tworzenia budżetu, ustawodawstwo reguluje szczegółowo, co to było.

Znaki te dają wyobrażenie o tym, co może być rozumiane przez podatku i ile to urzędnicy prawne wymagane opłaty pobierane przez ich poglądów.

Struktura zjawiska

W celu ustalenia dokładnej kwoty podatków w Federacji Rosyjskiej nie jest możliwe. Przepisu tego nie można nazwać bezprawne ze względu na fakt, że istnieje specjalny system planowania finansowego i budżetu, dzięki specjalnej strukturze państwa.

Tak, podatki w Rosji są podzielone w swojej strukturze na trzy główne kategorie: federalnych, regionalnych i lokalnych.

Federalna charakteryzuje jednej akcji i zainteresowanie w całym kraju. Podatki, które mogą być sklasyfikowane jako takie? Na przykład, wynik, z szybkością 24% lub podatku, stopa , która zależy od aktywności może wynosić 0%, 10% lub 18%. Należą akcyzy od dochodu osób fizycznych lub podmiotów, w rankingu, jak dla nich, jednolity podatek socjalny, podatek na wydobycie minerałów, podatków wodę, opłaty skarbowej, opłaty za korzystanie z zasobów środowiska. W związku z powyższym, tylko te 9 gatunków zaciągnął się do budżetu federalnego.

podatki regionalne zostały przedstawione w trzech głównych typów:

  • Transport;
  • hazard;
  • firmy i usługi.

Te mogą być klasyfikowane jako podatku leśnego oraz opłaty za korzystanie z wody. Lista różni się w zależności od rodzaju uprawnionego ustawodawstwa federalnego. Są one zapisywane na korzyść budżetu Federacji.

Lokalna przedstawiła, co do zasady, podatek od reklamy, opłaty za przejazd, utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Pełna lista zmian w zależności od potrzeb administracji, ale jest zatwierdzony na szczeblu federalnym i regionalnym.

Rodzaje podatków w Rosji są zróżnicowane, a przedsiębiorcy w realizacji niektórych działań powinna uwzględniać wszystkie trzy poziomy, z dokładnym określeniem, które stosuje się w szczególności koszty swojej firmy i jej działalności.