482 Shares 1665 views

Standardy techniczne: definicja, charakterystyka, przykłady

. W orzecznictwie obowiązujące przepisy są podzielone na dwie kategorie: norm społecznych i technicznych. Jest to ogólna klasyfikacja. W obu grupach, z kolei, są pewne typy i rodzaje reguł. Są one podzielone na różnych powodów. Standardy techniczne są badane przez prawników tak daleko jak jest to konieczne, aby odróżnić je od innych grup przepisów ustanowienia charakterystycznych cech obiektywnych kryteriów, funkcji. Jesteśmy obok rozważyć wyznaczenie standardów technicznych.

Specyfika rozgraniczenia

Oddzielenie norm technicznych i społecznych prowadzona jest przede wszystkim na temat ich regulacji. Najnowsze regulowania interakcji między ludźmi i ich stowarzyszenia, czyli procesy społeczne. регулируют отношения человека и внешнего мира. norm i przepisów technicznych reguluje stosunki między człowiekiem a światem zewnętrznym. Należą do nich na przykład obejmować interakcje między ludźmi i maszynami, narzędzia pracy, stosunków pracy i tak dalej. Szczególną cechą tego związku jest to, że martwe przedmioty są obecne na drugiej stronie. W związku z tym, że są „pół-publiczne” w naturze.

cecha

Standardy techniczne, oczywiście, nie może być utożsamiane z prawami natury. Te ostatnie nie są uzależnione od woli narodu. – продукт человеческой деятельности. W tym przypadku sprzętu i technologii – wytwór ludzkiej działalności. W związku z tym zachowanie obwód standardy podczas interakcji z obiektami nieożywionych określonych przez ludzi. фиксируются в юридических актах. Niektóre przepisy techniczne ustalone w aktach prawnych. W rezultacie stają się one ogólnie wiążące. . Można przytoczyć różne przykłady życia. Tak więc, na poziomie państwa, istnieją normy państwowe, przepisy budowlane, instrukcje, przepisy. Określają one, jak obsługiwać standardy sprzęt, wysokiej jakości. , в СНиПах требования к сооружениям, зданиям, строительным работам и пр. В некоторых юридических актах, наряду с предписаниями, присутствуют санкции за их нарушение. SDA zawiera przepisy regulujące bezpieczne funkcjonowanie transportu, ciach wymagania dotyczące konstrukcji, budynków, budowy i tak dalej. W niektórych aktów prawnych wraz z przepisami, są kary za ich naruszenie.

istotnym czynnikiem

играют в настоящее время ключевую роль в производственном процессе. Urządzenia i technologie są obecnie odgrywa kluczową rolę w procesie produkcyjnym. Kraj posiada ogromną liczbę firm, które produkują najwięcej różnych produktów. Musi on spełniać normy jakościowe, jak to wpływa na stan zdrowia i warunków środowiskowych. Zawarte w dokumentach prawnych, norm technicznych nabyć cech jakościowych przepisów prawnych. Są one wyrazem społeczeństwa będą dostarczane z możliwością wykorzystania środków przymusu wobec gwałcicieli. регулируют специфическую, но исключительно важную сферу. techniczne zasady szczególnego ale istotną sferą. Regulujących ich funkcja jest realizowany w powiązaniu z innymi przepisami. W tym sensie, działają one jako uzupełnienie wymagań ustawowych.

sfera krajowa

. Jest również stosowany standardów technicznych. Nie są one przymocowane do urzędnika, poziom prawnej. W związku z tym, ich naruszenie nie może prowadzić do jakiejkolwiek odpowiedzialności. Jednak ich realizacja jest również ważna. , то среди таких предписаний можно назвать инструкции по использованию разных бытовых приборов (холодильников, телевизоров, магнитофонов), лекарственных препаратов и пр. Jeśli podając przykłady życia, w tym takich instrukcji może być nazywany instrukcje dotyczące korzystania z różnych urządzeń gospodarstwa domowego (lodówki, telewizory, magnetofony), leki itd.

ekologia

Dalekosiężne i poważne konsekwencje pojawiają się w przypadku naruszenia naturalnej równowagi. Sztuczna ingerencja w równowagę ekologiczną zagrożenie dla normalnego życia ludzi. rosyjskie ustawodawstwo przewiduje różne kary za zanieczyszczenie przyrody, naturalnych obiektów zniszczonych ekosystemów. . W sferze ochrony środowiska ma swoje własne standardy techniczne. Są one przede wszystkim na celu ochronę środowiska naturalnego, zapewnienie racjonalnego wykorzystania zasobów. Szczególną uwagę zwraca się na prawa gruntu i podłoża, wody i powietrza. Jakiekolwiek naruszenie przepisów jest obarczona żywiołowych, kryzysu środowiskowego.

Znaczenie instrukcji

конструируется с учетом установленных требований. Nowoczesna technologia jest opracowany z uwzględnieniem ustalonych wymagań. Urządzenia stosowane w produkcji łączy w sobie wysoką wydajność i przyjazność dla środowiska. Szczegółowe wymogi dotyczące przetwarzania, przedsiębiorstwa produkcyjne. Nieostrożność, zaniedbanie, rażące lekceważenie przepisów może spowodować poważne, a czasem nieodwracalne konsekwencje. Przykładem tego wypadku (Czarnobyl) awarii złamania. Z przestrzegania przepisów w dosłownym znaczeniu dla zdrowia i życia ludzi. требует внимательного отношения, четкого следования инструкциям. Nowoczesna technologia wymaga szczególnej uwagi, ścisłe przestrzeganie instrukcji. Ludzie często wyrażają niezadowolenie z wielości norm i przepisów. Niektórzy uważają nawet, że większość z tych wymogów nie jest konieczne, ponieważ są one zbyt sztywno określić kolejność i charakter wielu działań człowieka. Szczególnie często słyszał od osób wykonujących zadania, niezadowolenie usług.

Tymczasem nie każdy zakaz i nakaz jest zła. Wiele instrukcje są uzasadnione i pilnie potrzebne dzisiaj. Ich przestrzeganie jest szczególnie ważne dla tych pracowników, które mogą mieć wpływ na życie ludzi. Obejmują one w szczególności obejmować lekarzy, pilotów, kapitanów statków, itp nie należy zapominać, że wiele przepisów były wynikiem prac nad błędami. – Oni zostały sformułowane po analizie żywiołowych, awarii, katastrofy. W związku z tym sprzeciw wobec sprawozdania niedopuszczalne. Podczas protestów przeciwko przepisów jest często warto prosty niechęć być pod kontrolą, pragnienie, aby pozbyć się regulacji prawnych i mają pełną swobodę działania. Jednak to zachowanie jest bardzo prawdopodobne, aby doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Nie należy oprzeć wprowadzenie i stosowanie przepisów w ogóle, a korzystanie z przestarzałe i nie spełniają zasady bieżącego ustawienia.

relacje ludzkie i zwierzęce

Większość zasad, które regulują te interakcje, są zapisane w aktach prawnych. Jednocześnie regulujących stosunki i zwierząt domowych i dzikich. Na przykład, opracowany i przepisy dotyczące zawartości kotów i psów, bydła, koni, przepisów dotyczących obowiązkowych szczepień, profilaktyki chorób, badań. Za naruszenie tych wymogów, istnieje odpowiedzialność. Która grupa obejmuje te wymagania? To nie są na aspektach technicznych, a nie o public relations, choć mają pewną wartość społeczną. Eksperci uważają, że jest to stosowne, wymogi te mają zastosowanie do naturalnych prawny. Regulują one stosunki przedstawicielom natury i jednocześnie ustalonej na poziomie federalnym w aktach ustawodawczych.

normy społeczne

Są częstym modelem, wzory zachowań, które rozwinęły się w społeczeństwie w procesie długotrwałego praktycznej działalności człowieka. W ramach swojego rozwoju, ludzie rozwijają pewne standardy. Określają one, co może i nie może zrobić człowiek tak, że powinien dokonać pewnych czynności behawioralne.

typy

Normy społeczne dzielą się na:

  1. Tradycje i zwyczaje. Niniejszy kodeks postępowania, który stał się obowiązkowy w świetle nawyków. Tradycje i zwyczaje są powtarzane z pokolenia na pokolenie.
  2. Normy moralne. Obejmują one ocenę aktów zachowania pewnej osoby (dość proste) Kryteria :. Good-złe, dobre-złe, itd. W drodze sankcji za naruszenie zasad moralnych na rzecz naganę i potępienia społeczeństwa.
  3. norm prawnych. Są one ustalone w przepisach. Są one wykonywane za pomocą środków przymusu.
  4. normy estetyczne. Obejmują one ocenę skali ludzkiej, „brzydki-atrakcyjny”. Co do zasady, standardy estetyczne są stosowane w analizie krajobrazu naturalnego, sztuce, ludzkich zachowań.
  5. Zasady polityczne. Działają one jako regulatory aktywności człowieka związanego z mocą. Zasady te zawarte są w tych międzynarodowych umów, traktatów, konwencji, czartery, deklaracji.
  6. Normy religijne. są przykazania, które są obecne w kościele powstała Pisma.
  7. standardów korporacyjnych. Są one instalowane wewnątrz Spółki i są rejestrowane w statutach, kody, umów.

rola

Do normy społeczne naprawdę działa na ludzkie zachowanie, ludzie muszą znać zasady i starają się je realizować. Zgodność z wymogami narzuconymi przez społeczeństwo, konieczne jest, aby utrzymać równowagę w związku. W tym sensie, normy społeczne mają takie samo znaczenie jak w przepisach dla kierowców. Jeśli obywatele nie przestrzegać zasad i jechać w przeciwnym pasie lub dostać za pijaka koła, wówczas ruch będzie niemożliwe i bardzo niebezpieczne.

wniosek

Oczywiście, rola obowiązującymi przepisami jest trudny do przecenienia. Mimo niezadowolenia wynikającego sprzeczności, wykonują ważne zadania, regulują stosunki między tematów. Granice między normami społecznymi i technicznymi wystarczająco jasne. Jednak w praktyce, przepisy są często używane w połączeniu. Wymagania techniczne i socjalne zapewniają nie tylko stabilność stosunków społecznych, równowagi w przyrodzie, ale także bezpieczeństwo życia ludności, ekosystemów i mienia. We wszystkich obszarach, w których dana osoba sprawia żadnych dóbr materialnych i duchowych, musi postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasada ta ma zastosowanie do pracowników różnych zawodów. Oni nie są wyjątkiem i prawnicy. Powinny one również być świadome i zgodne zarówno z wymaganiami technicznymi i społecznymi. Od tego w dużej mierze zależy od powodzenia ich działalności.