190 Shares 7202 views

Najpotężniejsza modlitwa – ten, który pochodzi z serca

W najtrudniejszy moment ludzie odwracają oczy i błagania do Boga. Jakie słowa przychodzą na myśl, która jest najbardziej potężne modlitwy zostaną wysłuchane? Powinno być wspaniałe i zapamiętane modlitwy, czy dana osoba może własnymi słowami przekazać Boga rozpaczy? -5

Jak powinniśmy się modlić?

Takie podejście jest całkiem uzasadnione, ponieważ nie każde słowo jest ważne. Najpotężniejsza modlitwa – jeden, który jest widoczny z serca, z głęboką wiarą. Módlcie się z nadzieją „może” – i nagle pomoże! – to znaczy tracić czasu na próżno. Jeszcze jeden powiedział do ojców: gdy chcesz się modlić, trzeba myśleć tylko o sens jego słów, osoba, która zwraca się do Wszechmogącego, nie możemy być rozproszony, aby powiedzieć słowa mechanicznie, z roztargnieniem.

Czego możemy się modlić?

Wszystko, modląc się dla dobra bliźniego. Nie podoba się Bogu egoistycznych żądań, aby uzyskać więcej bogactwa lub robót, które przynoszą szkody dla nikogo. Wszystko inne niż osoba mieszka w Bożą moc. Człowiek modli się o zdrowie siebie i swoich bliskich, przebaczenia jakiegokolwiek grzechu, o sukcesie w biznesie, ochrona przed złymi ludźmi.

Oczywiście, najpotężniejszy modlitwa – dla dzieci, bo to jest jak żadna inna, jest wymawiane z pasją, z łez, z wielką nadzieją. Matczyna modlitwa może chronić dzieci przed złymi czynów i myśli, ze szkodą od złych ludzi. Dlaczego można czasem usłyszeć, że matka nie pomóc, ale powołując się na boki? Takie oświadczenie jest bluźniercze i głęboko myli. Tutaj możemy porozmawiać o czymś innym. Często matka może szemrali o awarii z ich dziećmi. I nie zawsze matka wie, co jest dla nich dobre, a co złe. A ponieważ modlitwy są więcej skarg, a nawet wymagania. Zamiast tego, trzeba zdać sobie sprawę, że jej dzieci – dzieci Boga i zaakceptować fakt, że on sam może pokazać drogę, ale nie matka lub ojciec. A jednak – trzeba szukać odpowiedzi na moje grzechy, które nękają moje dziecko? I będzie to najmocniejszy modlitwa – uznanie, że wszelkiej woli Bożej.

Jakiego języka się modlić?

Czy ktoś może twierdzić, że jest jeden Bóg? Wszystkie ludy i języki świata przyznano jej imię Boga – to jest tajemnica, której nie można rozwiązać ludzi o wąskich horyzontach, wszcząć wojnę religijną. Każda inna wiara słowa wymawiane są te właśnie dziesięć przykazań. Wszystkie święte księgi opisują te same grzechy śmiertelne. Bóg stworzył wszystkie języki, i że rozumie każde słowo, na każdy z nich. Modlić się do swojego ojczystego języka, zamiast bezmyślnie na pamięć tekstów w obcych językach – to gdzie leży prawda. Rozumie się, że najmocniejszy modlitwa jest matką jej duszy i wymawiać proste słowa, jest to sakrament, że nie ufa nikomu oprócz Boga. I słyszy go.

Jaka jest twoja ulubiona modlitwa?

Tutaj również nie ma tajemnicę: każdy ma swoją ulubioną modlitwę, zrodzonego z własnymi problemami i bóle. Ona jest najpotężniejszą modlitwą. To może być długie, a może się zmieścić w jednym zdaniu. To może być pokuta, pokora, łza – co chcesz, ale będzie to słowa, które może przynieść spokój. Niech każdy zada sobie pytanie: jakie słowa dojrzewają w moim sercu w ciężkiej chwili? Jest to modlitwa i autor tych wierszy, i brzmi to bardzo proste, ale jest – głównym priorytetem: „O Najwyższy, nie przynoszą mi zobaczyć, że moje dzieci źle i nie mam siły, żeby im pomóc. Amen. " I złe chwile przyjść na myśl inne równie proste słowa, które pomagają przetrwać „Boże, daj mi siłę, by to znieść!”