169 Shares 9478 views

Funkcjonalizm strukturalny T. Parsons i R.Merton

funkcjonalizm strukturalny to wiodący trend w socjologii. To było bardzo starannie zaprojektowane w pracach Talcott Parsons i Robert Merton. Rozważ swoje koncepcje w sposób bardziej szczegółowy.


T. Parsons – Starszy profesor Wydziału Socjologii Uniwersytetu Harvarda wszedł do historii nauki jako twórca nowego kierunku. funkcjonalizm strukturalny w swoich pracach bardzo starannie i dokładnie opracowane. Główne postanowienia, które zostały sformułowane do nich, są następujące.

 1. funkcjonalizm strukturalny twierdzi, że akcja społeczna jest jednością trzech podsystemów: przedmiot działania, pewna sytuacja i przepisy o wartości normatywne jako warunek działania. Rezultatem jest samoorganizujące kompleks, który różni volyuntaristichnostyu, wykonawczych i symbolikę.
 2. W ramach specjalnego systemu analizy działania systemu został opracowany. Rezultatem jest obwód czterofunkcyjny która jest zdolna do analitycznie społeczeństwie podzielonym na cztery podsystemy: Zachowanie tożsamości organizmu, kultury i systemu społecznego.
 3. T. Parsons znaczną uwagę na problem stabilności i trwałości kompleksu. Dla normalnego rozwoju i istnienia sotsisistemy będzie trzeba wykonać określone funkcje. Jest to adaptacja do środowiska; tseledostizheniya; integracja i koordynacja wszystkich elementów; utrzymanie norm, reguł i wzorców.
 4. funkcjonalizm strukturalny Parsons twierdzi, że konieczność dostosowania się do podsystemu gospodarczego. Jego funkcje są tseledostizheniya, integracja z innymi organami i utrzymywaniem systemu norm. Ponadto, znaczenie agencji socjalizacji wykonać.
 5. Liczne stowarzyszenia istniejące w dzień dzisiejszy nie jest pewne przypadkowe gatunki. To – cały system, jego części są odróżniane od siebie, ale jednocześnie są one zintegrowane na podstawie współzależności.
 6. Nowoczesny typ społeczeństwa jest w stanie wystąpić tylko w obszarze ewolucyjnego. W chwili obecnej – jest Zachód.

funkcjonalizm strukturalny R. Merton skupia się na średniej analiza sotssistem. Opiera się ona na kilku innych powodów niż w Parsons koncepcji. Ponieważ ten ostatni skupia się tylko na ich cechy i funkcjonalności systemów i struktur, które zapewniają porządek społeczny. Merton poświęcono również jego zaburzenia uwagi i dysfunkcyjnych, które prowadzą do wzrostu napięć, konfliktów, łamania porządku w społeczeństwie. W tym przypadku mówimy o złej adaptacji swoich głównych struktur.

Centralny do jego koncepcji jest doktryna form wyglądu funkcji – tajnych i jawnych. Pierwszy pojawia się, gdy chodzi o nieświadome i niezamierzone konsekwencje działań społecznych, a drugi – celowe i obiektywne.

Szczególną uwagę przywiązuje się do rozwoju R. Merton teorii anomalii i zachowań dewiacyjnych. Ich wygląd naukowiec uznany jako wynik przejawów kryzysu, choroby, zaburzenia i dysfunkcyjnych systemu społecznego. Czynnikiem decydującym jest ekspansja wartości moralnych i ideałów zakłócenia w indywidualnej i społecznej świadomości. Studiował socjologię w szczegółach zawodów, medycyny i nauki.

Teoria funkcjonalizmu R. Merton wyróżnia pięć rodzajów adaptacji:

 • konformizm, gdy cele społeczne i sposoby osiągnięcia osoba przyjęta w całości;
 • innowacja, kiedy zrozumiana tylko cele społeczne;
 • rytualizm, gdy uznane sposoby osiągnięcia;
 • retritizm zaprzecza to i drugiego;
 • bunt zakłada protest.