267 Shares 1659 views

Certyfikacja – Co to jest? Co to jest certyfikacja produktów?

Certyfikacja – termin sformułowany po raz pierwszy w Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej pod nazwą ISO 1982. Przewodnik №2 koncepcja ta ujawnia się jako działania, które w celu poświadczenia zgodności z usługą lub produktem pewien zestaw cech i standardów. Według tej definicji na odpowiedniej certyfikacji. Koncepcja ta zostanie podjęta teraz w systemie GOST R w Rosji.


Co to znaczy?

Narzędzie to zapewnia, że jakość produktu spełnia wymagania, zgodnie z przyjętymi dokumentami. Potwierdza również warunki techniczne i standardy. Ponadto, certyfikacja – jest skutecznym narzędziem do rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych z innymi krajami, promocji produktów i wzmocnienie naszej pozycji w długim czasie.

wystawiać dokumenty

Gwarancja jest realizowana przez dostawcę odpowiedzialnej za wprowadzenie produktu, który nie spełnia standardów. Jednocześnie spełnienie obowiązkowych wymogów dotyczących cech towarów lub usług podlegających certyfikacji. To narzędzie jest niezbędne do produkcji, co zapewnia bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzkiego, a także ochrony środowiska.

Według prawa, następujące dokumenty są różne:

 1. Certyfikat.
 2. Znak zgodności.

Certyfikacja – czynna od dokumentu, który został wydany zgodnie z określonymi zasadami. Potwierdza on, że produkty spełniają wymagania.

Znak zgodności, z kolei, jest zarejestrowanym znakiem zasad, których obecność wskazuje, że produkt lub usługa ma stały zestaw cech.

cele

Certyfikacja jest realizowany w celu osiągnięcia następujących celów:

 1. W celu zapewnienia odpowiednich warunków dla funkcjonowania organizacji i indywidualnych przedsiębiorców na rynku towarowym w kraju, jak również możliwości, aby uczestniczyć we współpracy międzynarodowej i handlu.
 2. konsumenci pomaga wybierać produkty wysokiej jakości.
 3. To chroni je przed haniebnej wykonawcy lub sprzedawcy.
 4. Zapewnia bezpieczeństwo życia, zdrowia, środowiska i mienia.
 5. To potwierdza istnienie cech, które producent deklarowanych.

warunki

Certyfikacja – zestaw działań opartych na badaniach oraz oceny warunków produkcji, jak również regulacja wykonywania pewnych procedur i nadzorowanie ich jakość.

Dokument wydawany jest na czas określony. Maksymalny czas dla których certyfikacja produktów, – trzy lata, a dla pracowników – pięciu lat.

Cały proces jest regulowany przez rząd i organizacje pozarządowe. Pierwszy kontroluje jakość, chroni konsumenta i środowiska, wspieranie produkcji krajowej, chronić przed nadużyciami i dezinformacji.

Procedura obejmuje:

 • zapewnia w produkcji produktów certyfikowanych;
 • Organizuje i prowadzi proces w taki sposób, że wszystkie wymagania zostały spełnione.

zasady

Certyfikacja produktów – to proces oparty na pewnych zasadach. Są to:

 • państwowość, jak prowadzone w interesie publicznym;
 • dobrowolne stosowanie produktów reklamowych;
 • obiektywność organu wykonawczego;
 • dokładność dzięki zastosowaniu niezależnych badaniach;
 • niedyskryminacji produktów krajowych i importowanych;
 • dając organizacjom producentów wyboru prawa dla procesu;
 • Otwartość o pozytywnych lub negatywnych wyników po zabiegu;
 • ustawienie kierownicze osób odpowiedzialnych;
 • Różne metody i formy realizacji Institute.

obiekty

Obiekt nazywany jest produkt lub usługa, do której ustawione specjalne wymagania, a ich realizacja powinna być potwierdzona.

Następujących typów:

 • certyfikacja produktów – to materiały, surowce, energia, składniki i cała produkcja towarów i celów technicznych lub towarów powszechnego użytku;
 • usług dla ludności;
 • za pomocą procesów produkcji, transportu, przechowywania i składowania;
 • skomplikowane przedmioty techniczne i organizacyjne – stosowanie technicznych, które są omówione w postaci układów.

Certyfikacja może mieć zastosowanie do produkcji, procesu i systemu jakości.

zalety

Aktywny Instytut ma szereg istotnych zalet, wśród których są następujące.

 1. Zapewnienie zaufania do jakości.
 2. Uproszczenie poszukiwanie pożądanego produktu.
 3. Informowanie konsumentów o właściwościach towarów lub usług.
 4. Pomagać w realizacji innego produktu i jego konkurencyjności na rynku.
 5. Zmniejszenie importu tego typu.
 6. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się na krajowym rynku produktów niskiej jakości.
 7. Ułatwienie poprawy jakości poprzez instalację odpowiednich wymagań.
 8. Stymulując wzrost poziomu produkcji.

Procedura wydawania

jednostka certyfikująca, która wdraża procedurę wydawania dokumentu systemów jakości, wykonuje następujące czynności.

 1. Działania w przedsiębiorstwie.
 2. Przygotowuje dokumenty.
 3. Opracowanie niezbędnych technik.
 4. Sprawdza jakość.

Obowiązkowa certyfikacja – w …

Procedurę można przeprowadzić w sposób bezwzględny i dobrowolności. W pierwszym przypadku, pewien stan norma została opracowana, który zawiera lub zawiera wymagania dotyczące wykonania, zgodnie z prawem rosyjskim.

Należą do nich bezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi, ich mienia i środowiska, kompatybilności i zamienności, jak również inne przepisy, które są wiążące.

Wymagania te muszą być spełnione przez wszystkich producentów, sprzedaje produkty lub usługi świadczących na terytorium Rosji. Wykaz towarów i usług określa Gosstandart, zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony konsumentów. Przeprowadzenie procedura jest przeprowadzana przez akredytowane organizacje. Głównymi organami są tu:

 • Standard Stan;
 • Ministerstwo Łączności;
 • Gosgortechnadzor;
 • State Building.

Dobrowolna certyfikacja – to …

W tym przypadku jest to kwestia oceny zgodności jakiś zestaw cech. Procedura odbywa się na zasadzie dobrowolności, na warunkach, na których wnioskodawca oraz organ zgadzają się, że realizuje go. Działalność ta ma prawo do każdej organizacji, która zdecydowała się certyfikować towary lub usługi na zasadzie dobrowolności.

To może być realizowane w różnych formach. Niezależnie od firm konsumenckich sami sobie wybity znak zgodności, odpowiedzialnego za konkretnym zestawie cech zastrzeżonych dla niego. Z drugiej strony, certyfikacja może być realizowane przez osobę trzecią, która ocenia bieżące działania. Ale ten aspekt organizacji nie zawsze jest bezpieczne, aby nazwać cel. Po tym wszystkim, to jest często związane z producentów i deweloperów. Dlatego należy upewnić się, że jest w pełni wdrożony inspekcji.

Dobrowolny standaryzacja i certyfikacja – procedury są wdrażane w celu zapewnienia, że wymagania, które spełniają określone standardy. Mogą one zostać zainicjowane przez przedsiębiorstwa w przypadkach, gdy państwo nie świadczą. Muszą one zazwyczaj pojawia się, gdy istnieją obiekty, które nie spełniają określonych standardów i wpływają na interesy gospodarcze, z reguły dużych grupach, przemysłu i usług.

Jeśli jest to dobrowolnej certyfikacji usługi, oznacza to, że nie istnieją żadne obowiązkowe wymogi bezpieczeństwa. To samo odnosi się do towarów. Dzięki niej, jednak zmniejsza liczbę wadliwych produktów, która wchodzi na rynek.

Jednocześnie, jeśli przewidziano obowiązkowej certyfikacji, dobrowolne wygląd nie może zastąpić. Potem wyznaczył tylko jako dodatkowy, aby wygrać walkę o klientów.

Procedura odbywa się na podstawie umowy o pracę, w której organ prowadzący go, zgodnie z wynikami i wystawia certyfikat zgodności pozwala na stosowanie znaku lub przerwać wydawanie lub anuluje go.