259 Shares 1474 views

Czynsze, formy i zasady obliczania

Wynajem relacje powszechne wśród przedsiębiorców. Wynajmujący (o „wolny”, takich jak własność gruntów lub nieruchomości) za opłatą, stanowi własność do wykorzystania przez drugą stronę – najemcy, i od tego dochodu. Leasingobiorca (ten, który zajmuje nieruchomość do wynajęcia) jest w stanie skorzystać z właściwości innych dla zysku.

Czynsz za leasingu mogą być ustawione w innej formie.

– płatności pewnej stałej, wprowadzone w tym samym czasie lub okresowo.

– W naturze (jako odsetek otrzymanych produktów, owoców i dochodu z ich sprzedaży).

– W postaci świadczenia usług określona najemcy.

– Poprzez poprawę najemcy leasingu (remonty, budownictwo).

– przeniesienie na leasingobiorcę jako zapłatę określonej nieruchomości na własność lub dzierżawy.

Metody te mogą być łączone lub różne. Kodeks cywilny (st.614), regulowane dzierżawy, i wskazał, że czynsz musi być zapłacona w terminie iw formie i wielkości, które są uważane za umowy leasingu. Najczęstszym sposobem – dokonywania regularnych wpłat w gotówce.

W przypadku wynajmu kilku obiektów czynsze można ustawić osobno dla każdego obiektu lub dla całej nieruchomości jako całości. Pierwsza metoda jest korzystne w przypadku decyzji w sporach sądowych powstałych pomiędzy stronami.

Czasami płyta może być ustawiona przez umowy zmienna w zależności od miesięcznych płatności użytkowych. Ale ta metoda nie jest całkowicie zgodne z prawem, które Zjednoczone (st.614, str.3), że klauzula kontrakt, który ustanawia solidne kwoty opłaty albo mechanizm jej ustalenia nie może być zmieniany w ciągu roku. Dlatego, aby wprowadzić prawnie czynsz zmienny, trzeba jasno określić mechanizm jego obliczania (np związany z kursem).

Dzierżawca może żądać obniżenia wielkości płyty wprowadzonej w przypadku znacznego pogorszenia warunków użytkowania przedmiotu leasingu lub stanu okoliczności pozostających poza jego kontrolą. A jeśli właściciel jest niezgodny z przepisami remontu lub przy zawarciu umowy nie są ostrzegani o prawa osób trzecich.

Jeżeli najemca narusza warunki wnoszenia opłat, druga strona może zażądać włączenia wcześniejszej zapłaty, ale nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

spółki rolne często dzierżawy gruntów i nieruchomości (budynki, wyposażenie) od osób, którzy stali się właścicielami akcji (nieruchomości i gruntów) w reorganizacji rolnictwa. dzierżawa gruntów, zgodnie dekretem prezydenckim, nie może być niższa od zalecanej minimalnej. W leasingu udziałów lądowych kwota ta wynosi 1,5% kosztów kierunkowym. Opłata za dzierżawione własności akcji nie powinna być mniejsza niż 1% wartości nieruchomości. Ta ostatnia może również składać się z dwóch części – właściciela własności premium i amortyzacji.

Obliczenie czynszu, który zostanie złożony w naturze, po cenach, które koniecznie musi być uzgodnione przez strony w procesie zawierania umowy. W przypadku dzierżawy gruntów powinny być prowadzone indeksowania jego wartość skorygowana o współczynnik inflacji (o ile nie zaznaczono inaczej w umowie). W przypadku wynajmu nieruchomości, takich indeksacji nie jest obowiązkowe.

Czynsz podlega opodatkowaniu. Jej koszty płatności są włączone do dochodu brutto i opodatkowania. Jeśli płatność odbywa się w naturze, VAT jest naliczany od niego. W przypadku dzierżawy nieruchomości osoby fizycznej, dochód z dzierżawy jest częścią opodatkowania, podatku dochodowego pobranego od niego. Środek podatkowy w tym przypadku jest przedsiębiorstwem-najemca, i jest zobowiązany do wstrzymania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w budżecie z czynszu za jeden z rodzajów dochodu.