661 Shares 5150 views

ESR przez Westergren – co to jest?

Do tej pory, przy czym sposób pomiaru szybkości sedymentacji erytrocytów Westergren stanowi odniesienie. Technika ta została po raz pierwszy użyty w 1926 roku i jest powszechnie stosowana w nowoczesnej medycynie w diagnostyce niektórych chorób, w szczególności do wykrywania ukrytego zapalenia.

Jaki jest odczyn Biernackiego (OB)?

We współczesnej praktyce medycznej, przy czym sposób pomiaru prędkości erytrocytów sedymentacji w pionowej rurze jest najbardziej proste i dostępne metody diagnostycznej. Takie badania pomaga krwi w celu określenia obecności stanu zapalnego, ale należy zauważyć, że liczba ta jest niespecyficzne i mogą się różnić w zależności od wpływu różnych czynników.

Osiadania erytrocytów krwi odbywa się w trzech etapach. Po pierwsze, erytrocyty opuszczony na dno probówki i powoli oddzielić od siebie. W drugim etapie krwinki czerwone agregacji i tworzą tak zwane „kolumny monety” – teraz oni osiedlić się szybciej. W końcowym etapie, utworzone przez dużą liczbę jednostek – ich pierwsze osadzanie zwalnia, a następnie zatrzymuje się w ogóle.

Tak więc, in vitro, utworzone z dwóch warstw – umieszczony na dnie zagregowanych czerwonych krwinek, a w górnej części osocza zebranego przez leukocyty. Westergren na ESR można oszacować mierząc wysokość utworzonego przezroczystą górną warstwę osocza. Mierzona szybkość w mm / h.

Jak jest ESR przez Westergren?

Jak wspomniano, procedura ta jest dostępna i łatwa do przechowywania. Najpierw należy wykręcić specjalnej rurki cylindrycznej 0,5 ml cytrynianu sodu (działa jako środka przeciwkrzepliwego) oraz 2 ml krwi żylnej. Teraz wypełnia rurkę umieszcza się pionowo w statywie i pozostawić na godzinę. Po wyznaczonym czasie, trzeba zmierzyć wysokość warstwy utworzonej przez osocza.

ESR przez Westergren: wskaźniki, które są uważane za normalne?

W istocie, prędkość sedymentacji krwinek czerwonych w zależności od wieku i płci pacjenta. Na przykład, noworodka krwi jest niski w białkach globulin jednak prędkość sedymentacji zwalniania jest o 2 mm na godzinę. Od dwóch lat liczba ta wzrosła do 4-17 mm.

Mężczyźni i chłopcy ponad 10 lat ESR waha się od 2 do 10 mm. Kobiety kwot jest wyższa – 2-15 mm na godzinę. Jeśli mówimy o wynikach badań krwi ludzi w podeszłym wieku, kobiety ESR wynosi od 2 do 53 mm, a przedstawiciele silniejszej płci – 2-38 mm / godzinę.

Dlaczego mierzyć ESR według Westergren zmodernizowane?

Zwiększenie szybkości opadania krwinek czerwonych, zwykle związanego ze zwiększeniem w cząsteczkach białka krwi, w szczególności fibrynogenu określonych grup i paraproteinami globulin. Odpowiednio, dowolną chorobę, które powoduje takie zmiany we krwi może powodować zmiany w ESR. Najczęściej ten występuje z powodu aktywności zakażenia lub zapalenia. Przyczyny mogą obejmować tworzenie struktur złośliwych, anemii, zatrucia niektórych toksyn. ESR zwiększa się zapalenie płuc, zawału, chorób wątroby i nerek, uszkodzenia kości, cukrzycę i inne choroby układu hormonalnego.

ESR przez Westergren zdegradowany: Przyczyny

Na ogół, zmniejszenie szybkości jest związany z pogrubieniem krwi, jak również kilku innych zaburzeń. W szczególności zjawisko to obserwuje się często u pacjentów z sferocytozą, anemii sierpowatej i czerwienicy. Przyczyny obejmują długi szybki, gwałtowny spadek masy mięśniowej, niewydolność krążenia. W dniu rozliczenia kurs może wpływać na odbiór leków steroidowych.