869 Shares 7540 views

Cross-selling – skutecznym narzędziem dla zysku

Sprawność instytucji finansowych zależy od ilości i jakości usług sprzedawanych. Na przykład, w sektorze bankowym – sprzedał kredyty, raty, kredyty i inne usługi dla firm ubezpieczeniowych – jest to ubezpieczenie dla samochodów, nieruchomości, ubezpieczenia na życie. Wdrożenie klienta z niezbędnych towarów i usług, nawet to, co niektórzy nazywają dodatkowych cross-sellingu. Innymi słowy – na usługi Cross-wdrożeniowych lub produktów.


Głównym celem takich metod – zwiększyć udział przychodów organizacji. Często produkty, które są sprzedawane za pośrednictwem takich metod, wysoko wydajnych, ale mniej popularnych, a zatem oferują im w „ciężaru” do innych popularnych towarów.

Rodzaje cross-selling

Tradycyjnie, można je podzielić na sprzedaży usług i towarów. W sektorze usług tego rodzaju sprzedaży są często przedstawiane w działalności bankowej i ubezpieczeniowej.

W odróżnieniu od techniki sprzedaży w różnych obszarach działalności

Cross-selling produktów bankowych – połączenie usług różnią się przeznaczeniem. Na przykład, jeśli dana osoba ma kredytu, można sprzedać więcej mijania i karty płatniczej. Zatem obciążenie klienta jest znacznie wyższa wydajność instytucji – więcej. Inny przykład: firma zwróciła się do banku o linię kredytową. Bank zdecydował się kredytów, ale z otwarciem rachunku bieżącym oraz przeniesienie projektu wynagrodzenia. W tym przypadku widzimy dobrowolnego zmuszony wariant takiej realizacji umowy rachunku bieżącym i płac.

ubezpieczenie cross-selling również zyskał popularność. Niemal każda firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana do kompleksowej obsługi klienta. Oznacza to, że jeśli skontaktować się z firmą ubezpieczeniową aby ubezpieczyć nieruchomość, będziesz mieć pewność, aby zaoferować inne rodzaje ubezpieczeń (życie, samochód, etc.). Sprzedaż innych produktów firmy ubezpieczeniowej wraz z głównym – to jest cross-sprzedaży ubezpieczeń.

techniki handlu i sprzedaży

Cross-selling w handlu nieco różni się od takich działań w sektorze finansowym. Tutaj prezentowane są one raczej, oprócz głównych sprzedaży niż osobny produkt. Na przykład, kupując smartfona lub komputer oferuje za opłatą dodatkowych usług lub oprogramowania. Zatem popularyzacji produktów, które sprzedawane słabo.

Jakie korzyści zapewniają takie metody?

  • Popularyzacja usług sprzedawane słabo.
  • Często zdarza się, cross-selling przynosi wysokie zyski, więc należy używać tej techniki znacząco zwiększa wydajność finansową spółki. Zwiększony zwrot z kapitału, płynności organizacji, co znacznie poprawia wskaźniki statystyczne.
  • Pragnienie, aby przejść do instytucji europejskich jakości współpracy, gdzie znaczna część zysków (do 30 procent) Przedsiębiorstwa otrzymują od usług dodatkowych, które są sprzedawane za pomocą cross-selling.
  • Używając tej techniki pozwala na organizowanie, aby „uniwersalne” żołnierzy z ich menedżerów, jak w praktyce metoda ta jest możliwa tylko z doskonałą znajomością pracowników wszystkich produktów firmy.