666 Shares 6404 views

Science. Społeczne funkcje nauki

działalności człowieka na rozwój nauki i systematyzacji wiedzy nazywa i można uznać za taki tylko wtedy, gdy dokładnie sprawdzony i rzetelnej wiedzy.

Ten rodzaj aktywności ludzkiej jest skierowany na badania i rozumienia różnych przepisów, w tym o istnieniu prawa, do których należą prawa myślenia, społeczeństwa i przyrody. Nauka jest zbiorem wiedzy dyscyplinarnemu i instytucji społecznych.

Nauka rozpoczyna się od analizy faktów, zdarzeń, zjawisk, ich prawa, ustalenie sprawozdania, weryfikowalne.

Nauka polega proces uzyskiwania zupełnie nową wiedzę na temat przedmiotu (zjawiska, zdarzenia), i usystematyzowanie wiedzy. Również nauka opiera się na instytucji społecznej i jest szczególną sferą kultury, że relacje z innymi formami świadomości społecznej.

Problemy każdej nauki, w tym funkcji politologii obejmować ukierunkowane działania w produkcji nowy, gruntownie przetestowane i na podstawie wiedzy. Wiedza zdobyta naukowy sposób różnią się od codziennego (lub form wiedza nienaukowe) jest obecność specyficznych metod, narzędzi i rodzajów wiedzy.

Współczesna nauka, interakcji z innymi obszarami życia ludzkiego, wykonuje pewne funkcje. Społeczne funkcje nauki przedstawiają się następująco:

– kulturowe i ideologiczne funkcje społeczne nauki pojawiły się w feudalnej okresie kryzysu, a opracowane na etapie narodzin stosunków burżuazyjnych, następnie przekształciła kapitalisty. W tym okresie rozwoju funkcji public relations nauki został znaleziony w dziedzinie filozofii, na arenie nauki i teologii.

– W średniowieczu funkcje społeczne nauki polegała na tworzeniu bezpośrednio siły produkcyjnej, gdy teologia stara się zdobyć miejsce w najwyższym sądzie, a ledwo rodzącym nauki były obecne Problem „ziemi”, prywatny charakter.

– nauka jako siły społecznej coraz częściej jest wykorzystywany do rozwiązywania problemów w różnych sferach życia społecznego. Na przykład, dzięki odkryciu Nauki Kopernik zdobył prawo do określenia powstawaniu monopolu świata, podważając go w teologii. Jest to jeden z najczystszych przykładów, w jaki sposób funkcje społeczne nauki za pomocą jego penetracji w sferę działalności człowieka, pokazał pierwsze oznaki infuzji w dziedzinie społecznej.

Społeczne funkcje nauki ciągle się zmieniają, historycznie opracowane w zgodzie z nauką. To jest rozwój funkcji społecznych jest jednym z boków podstawy jakiejkolwiek nauki.

Przedmiotem „Filozofia Nauki” jest stosunkowo młodą dyscypliną wiedzy filozoficznej, przeżywał swój początek teraz z powodu szybkiego rozwoju postępu naukowego i technicznego.

Temat i funkcja filozofii nauki przedstawił różne koncepcje. Jako przedmiot filozofii można uznać ogólne prawa działalności człowieka na produkcję wiedzy naukowej. Proces ten jest badany w ciągłym rozwoju historycznego. Filozofia nauki odnosi się do podstawowych problemów o różnym charakterze: technicznych, przyrodniczych, społecznych, humanitarnych i innych, jak również znaleźć swoje potwierdzenie w filozofii.

Dla każdej nauki jest ważnym stwierdzeniem faktu regularnie jak identyfikacja wzorców sprawia, że jest to możliwe do przewidzenia i wyjaśniać zjawiska zachodzące w różnych dziedzinach życia. Wszelkie nauka nieodłącznym ciągłość codziennego wiedzy do nauki wspólnej krytyki zmysłowej lub racjonalnego myślenia jako myślenia naukowego może powstać tylko na podstawie założeń, które zostały zbudowane zgodnie ze zdrowym rozsądkiem.