510 Shares 4416 views

Jak wyznać w kościele i dlaczego chrześcijanie zrobić?

Jak wyznać w kościele? To pytanie jest często zadawane przez tych, którzy idą tylko do świątyni, a ci, którzy są po prostu ciekawi, co jest spowiedź w ogóle. Kwestia , jak wyznajemy w kościele – z naciskiem na „prawo” sposób – jest bardzo istotne, a dla tych, którzy chodzą do kościoła przez cały czas.

Z reguły przygotowanie do spowiedzi odbywa się w kilku etapach. Spowiedź – nie jest to odpust, a nie pozwalać na nowe grzechy. Tylko gdy dana osoba zdaje sobie sprawę, że nieznośnie ciężko nosić na sercu bryłę grzechu. Ona miażdży go miażdży. Jest to pierwszy etap przygotowań do spowiedzi. Człowiek uświadamia sobie swój grzech, odczuwa niemożność kontynuowania żyć jak żył. Dlatego powinien prosić Boga: „Panie, pomóż mi zmienić, pomóc, aby obrócić stronę życia!” Głównym warunkiem, w którym strona może być obracany – to szczera skrucha, żal umysłu i pełnego uznania winy i grzeszności.

Szczera skrucha jest szczera niezgodne ze złości i wszelkiego rodzaju ekscesy. Dlatego spowiedź poprzedzone okresem, gdy dana osoba jest pogodzić z innymi i przebaczyć tym, którzy obrazili go na czczo, może powstrzymać się od cielesnych rozkoszy. Ważną część etapu poprzedzającego spowiedzi, to czytać modlitwy skruchy, lub po prostu modlić się o przebaczenie grzechów.

Czy muszę spisać swoje grzechy i przynieść rachunek szczegółowy z nich? Lub raczej krótkie notatki? Jak? Spowiedź w kościele może być i z pamięci. Ale luteranie, na przykład, całkiem słusznie uważają, że człowiek nie jest w stanie zapamiętać wszystkie moje grzechy i że jest zobowiązany do pominięcia. Prawosławni księża zaleca się pisać dla siebie notatek, dzieląc grzechy rozbitych przykazań. Musimy zacząć od zleceniodawcy – grzech przeciwko Bogu. Potem – grzechy przeciwko swoim sąsiadom w ostatniej instancji są drobne wykroczenia. Ale, oczywiście, nie są ścisłe instrukcje tam – tak więc jest to łatwiejsze do zapamiętania.

To jest po samej spowiedzi i ksiądz upoważnieniem udzielonym przez Chrystusa, pozwolić grzech. Być może on nałożyć jakąś karę – pokutę, która polegałaby na dodatkowe stanowisko, czytanie modlitw i łuki. Dlaczego to zrobił? Często osoba po prostu muszą czuć, że grzech jest bardzo przestarzały, przeszedł odpuszczone. Pokuta nigdy nie jest wieczny.

Zwykle, po spowiedzi, wierzący uczestniczy Świętych Tajemnic Chrystusa. To wzmacnia słaby duch ludzki w decyzji, aby nie grzeszyć więcej.

Gdzie i jak się spowiadać? W kościele? Można też wyznać w domu? Na przykład, poważnie chory jako spowiedź? Kościół też? Ale czasami okoliczności są takie, że dana osoba nie może dostać się do świątyni.

Dopuszcza się wyspowiadać i w domu, konieczne jest jedynie, aby zastrzec ten problem z księdzem. Ponadto, wierzący wyznaje swoje grzechy Bogu za każdym razem w modlitwie.

Odpuszczenie grzechów sam obrzęd odbywa się w różny sposób w prawosławiu, katolicyzm i protestantyzm.

W kapłana cerkiewnej obejmuje wierzący ukradł i czytać modlitwę. W kapłana katolickiego nie widzi twarz spowiedzi, ponieważ znajduje się w specjalnym małym pomieszczeniu – konfesjonale. Ceremonia ta, wiele z nich jest na filmie. Protestanci są nałożone pokuty, ponieważ uważa się, że wszystkie grzechy wydany przez łaskę Bożą.

Spowiedź nie musi być tajemnicą. Pierwsi chrześcijanie otwarte umysły i pokutować ze swoich grzechów publicznie – i wszyscy wierni modlili się razem na odpuszczenie grzeszników. Ten rodzaj spowiedzi istniał, a następnie – na przykład jego praktykowane John Kronshtadtsky. Ale wtedy, spowiedź stała się tajemnicą – w rzeczywistości niektóre grzechy penitenta, może zapłacić i życia. Już w piątym wieku, pojęcie tajemnicy konfesjonału. Ponadto, następnie, w kościołach katolickich i prawosławnych zostały nałożone kary dla księdza, który narusza spowiedzi.

Ale władza świecka, aby wyjątki – na przykład dekretem Piotra I kapłan miał obowiązek zgłosić do władz, chyba że spowiedź staje się świadome przestępstwo przeciwko państwu lub monarchy. W sowieckiej Rosji realizowane braku zgłosić Criminal Intent i nie przewiduje żadnego wyjątku dla kapłanów. Dlatego takie działanie jako „wyznać kościoła”, i zażądał od wiernych i kapłanów znacznej odwagi. Teraz tajemnica spowiedzi chronione przez prawo – Kapłan nie jest zobowiązane do komunikowania się lub złożenia zeznań na temat tego, co stało się znane mu w spowiedzi.

Interesujące jest to, że spowiedź nie jest przywilejem chrześcijaństwa – jest właściwe dla wszystkich religii Abrahama. I judaizmu i islamu są analogi wyznania chrześcijańskiego, modlitwa o przebaczenie grzechów. Ale nie ma takiego systemu ma charakter jak w chrześcijaństwie.