771 Shares 4871 views

Co to jest metoda oceny ekspertów


Metoda ewaluacji ekspertów okresowo wykorzystywane do badań w różnych dziedzinach nauki i technologii. W tym celu różnych form informacji eksperckiej. Dzięki zastosowaniu tych metod jest:

· Określenie głównych celów przyszłych badań;

· Ustalenie znaczenia ich pracy w danym okresie czasu;

· Definicja złożoności wybranego tematu;

· Kryteria wyboru badań naukowych;

· Identyfikacja najważniejszych czynników i ich związek;

· Wybór alternatywnych rozwiązań.

Metoda oceny eksperckiej bierze pod uwagę nie tylko opinię jednego konkretnego specjalisty, ale całą grupę pracowników. W pierwszym przypadku, oszacowanie problemu jest przez każdego eksperta oddzielnie, a następnie połączyć poszczególne opinie stosując specjalną odbiera lub metody do ogólnej opinii. W drugim przypadku, niektórzy specjaliści są wspólnie poszukują rozwiązań, analizy i przetwarzania istniejących informacji.

Najbardziej powszechną metodą zbiorowych ocenach ekspertów – techniki burzy mózgów lub ataków. Podczas poszukiwań rozwiązania, naukowcy są podzieleni na dwie grupy. Do pierwszej grupy należą ci, którzy będą szukać możliwych sposobów rozwiązania tego problemu. W drugim upadku tych, którzy będą je krytykować, dodawać i wybrać najbardziej optymalne wyjście z sytuacji.

Podsumowanie opinii niektórych ekspertów do pomocy metody Delphi. Aby to zrobić, wszyscy eksperci są wprowadzane do złożonych problemów, które należy rozwiązać, która jest utworzona przez obiektywnego drzewa. Następnie każdy uczestnik, na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia, oceniano każdego czynnika, w zależności od stopnia ich wpływu na osiągnięcie celów. Wtedy poglądy poszczególnych uczestników w jednym uogólnione za pomocą specjalnej formuły, która obejmuje oceniające względną wagę wyrażoną w punktach, które umieszczone czynniki ekspertów oraz współczynniki rozważa kompetencji eksperta. Od kompetencji uczestnika badań wpływa na ważność odpowiedzi oraz stopień znajomości problemu przedmiotów. Jeśli używasz takiego eksperta metody oceny, konieczne jest, aby upewnić się, że eksperci nie wiedzą innych uczestników i wykluczyć biegłych znających nawzajem odpowiedzi, aby uzyskać wiarygodne dane. Jeśli opinie uczestników zbyt różne, możliwe będzie zapoznanie ich z przeciwnych poglądów bocznych i zasadność powyższych argumentów, eksperci byli w stanie wyjaśnić swoją ocenę. Działania te będą prowadzone tak długo, jak ocena nie będą porównywalne, a ich średnia osiągnie pożądany poziom niezawodności.

Metoda oceny ekspertów mogą być stosowane nie tylko w czasie badań, ale także w procesie rozwiązywania różnorodnych codziennych zadań związanych z wyborem trudności. Rola ekspertów w tym przypadku będzie prowadzić swoich krewnych lub przyjaciół. Nie wiem, co jest lepiej umieścić drzwi, jakie meble kupić, na co specjalnością jest lepiej uczyć się od? Odnoszą się do swoich bliskich, słuchać ich opinii i znalezienia najbardziej odpowiedniego rozwiązania obecnej sytuacji.

Metoda ta może być również stosowana, gdy uczniowie pisać prac semestralnych i projektów dyplomowych, gdy jest to niezbędne, aby wybrać najbardziej odpowiedni sposób rozwiązania problemu. Rola ekspertów w tym przypadku uzyskać profesorów uniwersyteckich, którzy są najbardziej kompetentne w tej dziedzinie.

Tak więc, można powiedzieć, że metoda szacunków ekspertów – jest to metoda, aby pomóc znaleźć rozwiązanie absolutnie żadnego problemu, w oparciu o doświadczenia i wiedzy osób najbardziej kompetentnych w tej dziedzinie.