195 Shares 1122 views

Retikulum endoplazmatyczne: struktura i funkcja

Retikulum endoplazmatyczne – obowiązkowa organelli komórek eukariotycznych. Okaże się w komórkach roślin, zwierząt i ludzi. Funkcja tego elementu komórki są różne i są głównie związane z syntezą, modyfikacji i transportu związków organicznych.

Po raz pierwszy w retikulum endoplazmatyczne została odkryta w 1945 roku. Amerykański naukowiec K. Porter widział ją z jednym z pierwszych mikroskopów elektrycznych. Od tego czasu zaczął aktywnie badań.

W komórce istnieją dwie wersje tego organelli:

  • Granulowany lub szorstkie retikulum endoplazmatycznego (obj rybosomy wielu).
  • Gładkiej lub gładkim retikulum endoplazmatycznego.

Każdy rodzaj śródplazmatycznej ma pewne cechy i spełnia zupełnie inną funkcję. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Ziarnisty retikulum endoplazmatyczne: struktura. Ten organelli to system zbiornik, pęcherzyki i kanaliki. Jego ściany składa się z membrany bilipidnoy. Szerokość komory może być w zakresie od 20 nm do kilku mikrometrów, – są zależne od aktywności komórek wydzielniczych.

Czy trochę wyspecjalizowane komórki, które charakteryzują się niskim poziomem metabolizmu, EPS złożony z zaledwie kilku rozproszonych zbiorników. Wewnątrz komórki, które jest aktywnie syntezy białka retikulum endoplazmatycznego składa się z wielu zbiorników i rozgałęzionego systemu kanalików.

Typowo, granulowany EPM przez membrany rurowe są połączone z okryć jądrowych – w ten sposób poddawany złożonych procesów syntezy i transportu cząsteczek białkowych.

Ziarnisty retikulum endoplazmatyczne: funkcje. Jak już wspomniano, cała powierzchnia XPS cytoplazmie objęte rybosomów, które wiadomo, że są zaangażowane w syntezę białek. EPS – miejscem syntezy i transportu substancji białkowych.

Ten organelli odpowiedzialny za syntezę błony cytoplazmatycznej integralnych białek. Jednak w większości przypadków przez dalszych cząsteczek białka za pomocą pęcherzyków błonowych są transportowane do aparatu Golgiego, gdzie są one dalej wymaga modyfikacji i dystrybucji komórek, odpowiednio, i tkanek.

Ponadto, występują puste przestrzenie zbiorników EPS i pewnych zmian w białku – przykład przystąpienie składnika węglowodanowego. Tu, przez agregację dużych granulek są utworzone wydzielniczych.

Smooth sieć retikulum: struktura i funkcja. Struktura gładkich EPS ma pewne różnice. Na przykład, to organelle składa się tylko z czołgów i nie ma systemu kanalików. Kompleksy takie EPS, z reguły są mniejsze, ale szerokość zbiornika, a wręcz przeciwnie, więcej.

Siateczce śródplazmatycznej gładkiej nie odnosi się do syntezy składników białkowych, ale jest wyposażony w wiele ważnych funkcji. Przykładowo, poniżej znajduje się syntezę hormonów steroidowych u ludzi i kręgowców. Dlatego wielkość gładkich EPS w komórkach nadnerczy jest dość duży.

W komórkach wątroby EPS wytwarza odpowiednie enzymy biorące udział w metabolizmie węglowodanów, a mianowicie rozkładu glikogenu. Wiadomo jest również, że komórki wątroby są odpowiedzialne za neutralizacji toksyn. W tych organelli zbiorników syntezę składnika hydrofilowego, który jest następnie dołączony do toksyczne cząsteczki zwiększa jej rozpuszczalność w krwi i moczu. To ciekawe, że w hepatocytach, które nieustannie wchodzą pod wpływem toksyny (trucizny, alkohol), niemal wszystkie komórki zajęte przez ciasno rozmieszczonych czołgów gładkie EPS.

W komórkach mięśniowych, jest to szczególny rodzaj gładkich EPS – sarkoplazmatycznej. Działa ona jako magazyn wapnia regulacji przetwarza zatem aktywność i komórkach spoczynkowych.

Jak można zauważyć, EPS funkcje są zróżnicowane i bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania komórek zdrowych.