557 Shares 7768 views

Cel i zastosowanie kondensatorów

Wykorzystanie kondensatorów w inżynierii jest dość obszerne. Praktycznie każdy obwód elektryczny lub elektroniczny zawiera te elementy radiowe. Trudno sobie wyobrazić zasilacz, który nie ma kondensatorów. Są one oparte na rezystorach i tranzystorach stanowią podstawę inżynierii radiowej.


A co to jest kondensator? Jest to najprostszy element, z dwoma metalowymi płytami oddzielonymi materiałem dielektrycznym. Zasadą działania tych urządzeń jest zdolność do zachowania ładunku elektrycznego, tj. Ładowania i we właściwym czasie do rozładowania.

W nowoczesnej elektronice wykorzystanie kondensatorów jest bardzo szerokie i uniwersalne. Przeanalizujemy, w jakich obszarach technologicznych iw jakim celu wykorzystywane są te urządzenia:

 1. W urządzeniach telewizyjnych i radiowych – do realizacji obwodów oscylacyjnych, a także ich blokowania i strojenia. Są one również wykorzystywane do oddzielania obwodów o różnych częstotliwościach, w filtrach prostowniczych itp.
 2. W urządzeniach radarowych – w celu tworzenia impulsów dużej mocy.
 3. W telegrafii i telefonii – do rozdzielania obwodów prądu bezpośredniego i naprzemiennego, prądów o różnej częstotliwości, równoważenia kabla, iskry kontaktów i tak dalej.
 4. W telemechanice i automatyce – w celu realizacji czujników o zasadzie pojemnościowej , oddzielania obwodów prądów pulsacyjnych i bezpośrednich, iskry styków, generatorów impulsów tiratronowych itp.
 5. W sferze urządzeń liczących – w specjalnych urządzeniach pamięciowych.
 6. W elektrycznych przyrządach pomiarowych do pobierania próbek pojemnościowych, tworząc pojemności zmienne (zmienne laboratoryjne, urządzenia pojemnościowe, pojemnościowe), tworząc pojemnościowe urządzenia pomiarowe i tak dalej.
 7. W urządzeniach laserowych – tworząc silne impulsy.

Wykorzystanie kondensatorów we współczesnym kompleksie energetycznym jest również bardzo zróżnicowane:

 • Zwiększenie współczynnika mocy, jak również instalacji przemysłowych;
 • Aby utworzyć długoterminową kompensację długodystansowych linii energetycznych oraz dostosować napięcie sieci dystrybucyjnych;
 • Do wyboru energii pojemnościowej z wysokonapięciowych linii przesyłowych oraz do podłączenia do nich specjalnego wyposażenia ochronnego i urządzeń komunikacyjnych;
 • Dla ochrony przed przepięciami sieciowymi;
 • Do stosowania w prądnicach impulsowych dużej mocy, w obwodach napięcia impulsowego;
 • Do spawania elektrycznego odprowadzającego;
 • Aby uruchomić silniki kondensatorów i utworzyć wymagane przesunięcie fazowe dodatkowych uzwojeń silnika;
 • W oprawach oświetleniowych opartych na świetlówkach;
 • Do tłumienia zakłóceń radiowych, które są wytwarzane przez urządzenia elektryczne i transport elektryczny.

Zastosowanie kondensatorów w nieelektrycznych dziedzinach przemysłu i technologii jest również bardzo szerokie. W przemyśle metalowym elementy te zapewniają nieprzerwaną eksploatację urządzeń wysokiej częstotliwości do topienia i obróbki cieplnej metali. Wykorzystanie kondensatorów w górnictwie węgla i metalu pozwoliło na budowę lokomotyw elektrycznych kondensatora. W elektrycznych urządzeniach do piaskowania stosuje się efekt elektrohydrauliczny.

Podsumowując, powiedzmy, że zakres zastosowania kondensatorów jest tak szeroki, że obejmuje wszystkie sfery naszego życia, nie ma takiego kierunku wszędzie tam, gdzie te urządzenia są używane.