522 Shares 4982 views

Dokumenty do rejestracji tymczasowej – Co należy wiedzieć

Nasz rząd postanowił po raz kolejny być aktywna rejestracja obywateli. Po rejestracji bez pokoju było dość problematyczne, ale w ostatnich latach wiele się zmieniło. Można żyć w dowolnym miejscu, w tym przypadku zostać zarejestrowane przez ich głównym adresem.


Ponadto można uznać dość pozytywne doświadczenia, gdy wiele kwestii związanych z rejestracją dokumentów, głosowania, ustawianie rejestracji pojazdów i wiele innych, można zdecydować się na miejscu zamieszkania, nie wydając dużo czasu na sporządzanie dokumentów dla rejestracji tymczasowej. Wszystko, co jest wymagane od Ciebie – to stwierdzenie. Należy jednak zauważyć, że takie udogodnienia są ważne tylko w ramach tego samego podmiotu federacji.

Nowe – nie ten drugi, jak dobrze zapomniane stare. Teraz chcemy zobowiązać ponownie wydać tymczasową rejestrację stale, inaczej kary zostaną nałożone na całą drogę do warunków HOA, mieszka obok tych, którzy nie są zarejestrowani.

Przystępujemy do głównej listy i subtelności wymaganych dokumentów do tymczasowej rejestracji. Tak, przede wszystkim ze potrzebne są dwa oświadczenia. Po pierwsze, kto chce się zarejestrować, a drugi na terytorium którego masz zamiar to zrobić. Naturalnie, właściciel musi dostarczyć dowód ich prawa do mieszkania. Biorąc do dokumentów dla tymczasowej rejestracji, inspektor ma prawo do żądania dokumentu potwierdzającego stopień pokrewieństwa , lub jeśli nie ma żadnego związku, umowa najmu umowa.

Dokonywanie dokumentów do rejestracji tymczasowej musi być przygotowany na to, co będzie musiał dodatkowo uzyskać oświadczenie od osobistych kontach majątkowych. Aby to zrobić, należy odwołać się do spółki zarządzającej HOA lub innego organu zarządzającego, w miejscu przyszłego miejsca zamieszkania.

Należy również zauważyć, że aby dojść do działu ubiegać się o tymczasową rejestrację powinien być wszyscy obywatele dorosłych uczestniczących w operacji. trzeba mieć paszport i kserokopię niego. Jeśli roszczenia do rejestracji i małoletnich dzieci, ich obecność nie jest wymagana, ale dokument i jego kopia musi być złożone przez rodzica lub opiekuna.

Należy również zauważyć, że procedura ta jest możliwa do przekazania do ramion spółki zarządzającej HOA lub innej organizacji obsługujących budynek, który jest oczekiwany mieszkaniowych. Zgodnie z zasadami są zobowiązani do prowadzenia ewidencji obywateli zamieszkujących na terytorium powierzone im. Stąd „Paszport” będzie miał komplet dokumentów, które będą uspokoić kopie i podpisy uszczelek, a następnie inspektor odwiedzić dział FMS dla nich (pasportistov) przeznaczono osobny dzień.

Należy również zauważyć, że w teorii, ubiegać się o tymczasową rejestrację w Moskwie lub, na przykład, w Kałudze, powinna być taka sama procedura. Ale wyjątki nadal. Należy zadbać wcześniej, aby dowiedzieć się o możliwych subtelności i niuansów. Mogą również wymagać, aby poprzeć i uzyskać pozwolenie od gminy. Dopiero po otrzymaniu uchwały można wykonać niezbędne dokumenty.