199 Shares 1519 views

filozofii Leibniza – teoria monad

Leibniz – unikalny uczony i matematyk, prawnik i filozof. Urodził się i mieszka w Niemczech. To jest teraz określany jako jeden z najzdolniejszych przedstawicieli nowej ery w dziedzinie filozofii. Uważa się, że filozofia Leibniza jest kierunek racjonalizmu. Opiera się ona na dwóch głównych problemów: Wiedza i substancji.


Kartezjusz i Spinoza

Leibniza filozofii zawiera wiele koncepcji. Przed utworzeniem swoje „dziecko”, Leibniz dokładnie studiował teorię Spinozy i Kartezjusza. Niemiecki filozof doszedł do wniosku, że nie są one doskonałe i całkowicie racjonalne. Tak narodził się pomysł stworzenia własnej filozofii Leibniza.

Leibnitz potwierdzona teorię dualizmowi Kartezjusza, który był oparty na podziale substancji o najwyższym i najniższym. Pierwsze środki niezależne od siebie substancji, to znaczy Bóg i tych, których On stworzył. Niższa podział oznaczało utworzony materialne i duchowe.

Spinoza po podłączeniu wszystkie istoty w jednym, tym samym udowadniając nieścisłości dualizm. Jednak filozofii Leibniza wykazały, że tryby jednej substancji Spinozy nie ma to jak dualizm Kartezjusza.

W ten sposób filozofia Leibniza, który może być nazywany krótko jak następuje: teorię mnogości substancji.

Prostota i złożoność monad

Monada – proste i złożone w tym samym czasie. filozofii Leibniza nie tylko nie wyjaśnia naturę tych sprzeczności, ale także wzmacnia go: absolutna prostota i nieskończona złożoność. W ogóle, monady – istotą, czymś duchowym. To nie może dotknąć ani poczuć. Znamiennym przykładem jest ludzka dusza, która jest prosta, która jest niepodzielna i skomplikowane, że jest bogata i różnorodna.

Istotą monad

Filozofią G. V. Leybnitsa wnosi monada – niezależny substancja, która charakteryzuje się wytrzymałością, przepływ i prędkość. Jednakże każda z tych koncepcji nie może być opisana za pomocą materiału boku, a tym samym sama Monada nie jest materiałem jednostki.

monady indywidualność

Każda monada bardzo indywidualne i oryginalne. filozofii Leibniza zwięźle stwierdza, że wszystkie obiekty mają różnice i różnice. Podstawą teorii monad jest zasada tożsamości nieodróżnialności.

Leibniz po prostu sam to wyjaśnił swoją teorię. W większości przypadków, jako przykład, że jest cytowany zwykłe drzewo z liści i poprosił słuchaczy znaleźć dwa identyczne arkusz. Oczywiście, nie były. Z tego następuje logiczną zawarcia jakościowego podejścia do świata, indywidualność każdego z obiektów, zarówno materialne i psychologiczne.

W oparciu filozofia czasów współczesnych, Leibniz był uderzający jej przedstawicielem, mówiąc o znaczeniu nieświadomości w naszym życiu. Leibniz podkreślić, że są regulowane przez nieskończenie zjawisk, których doświadczamy na poziomie nieświadomości. Z tego logicznie wynika zasadę gradualizmu. Jest to zasada ciągłości, i stwierdza, że przejścia z jednego obiektu lub zdarzenia do drugiego wystąpić monotonicznie i ciągły.

Zamknięcie monad

Leibniz filozofia włączone i koncepcji, takich jak izolacja. Filozof sam często podkreślał, że monada zamknięty w sobie, to znaczy, że nie ma żadnych kanałów, przez które można wejść w coś lub wyjść. Innymi słowy, możliwość kontaktu z żadnym nie monady. I dusza ludzka. To nie ma widocznych kontaktów z wyjątkiem Boga.

lustro wszechświat

filozofii Leibniza podkreślić, że monady jednocześnie jest ograniczona do sumy i jest podłączony do wszystkiego innego. Dwoistość można prześledzić w całej teorii monad.

Leibniz Monada powiedział, że w pełni odzwierciedla to, co się dzieje. Innymi słowy, niewielkie zmiany w ogólnej przeciągnij na bardzo minutowych zmianach i monad. Tak narodził się pomysł wcześniej ustalonej harmonii. Czyli monady – żyjący, a jego bogactwo – jest nieskończenie prosty jedność.

odkrycia

Filozofii Leibniza, jak i każdy z jego niezwykle jasnych zasad, na pierwszy rzut oka i wieloaspektowy jeśli pogłębiać. To jednocześnie wyjaśnia nasze zrozumienie czegokolwiek, a zawartość naszego życia z jej strony psychicznej.

Prezentacja serwowane w formie duchowej, która jest charakter monad. Monady może wywołać dowolny obiekt, ale różnice pojawią się w definicji i jasności prezentacji. Na przykład, kamień – niejasne monada, a Bóg – wszystkie monady Monad.

Nasz świat – jest monada, która składa się z monad. A poza tym nie mają nic innego. Nasz świat – jedyny możliwy i dlatego najlepiej. Każda monada mieszka jego życie zgodnie z programem, który jest osadzony w niej przez Boga Stwórcę. Programy te są zupełnie różne, ale ich konsystencja jest niesamowite. Każde zdarzenie zgodził się na naszej ziemi.

filozofii Leibniza zwięźle stwierdza, że żyjemy w najlepszym z możliwych życie na lepsze świata. Teoria monad, możemy założyć, że są faworytami.