781 Shares 4764 views

Struktura mózgu. obciążenia na niektóre elementy funkcjonalne

aktywność ośrodkowego układu nerwowego jest nierozerwalnie związana z mózgiem. Struktura mózgu w dużej mierze decyduje o jego funkcji i właściwości. Miejsce umieścić mózg otaczające powłoki charakter określono w jamie czaszki. Można prześledzić pełnej zgodności wewnętrznej powierzchni sklepienia czaszki z kształtem górnej części brzusznej powierzchni mózgu. Dolna powierzchnia mózgu oparte złożonej topografii i odpowiada czaszkowych zagłębienia na wewnętrznej podstawy czaszki.


Waga mózgu jest już wystarczająco dla dorosłych wynosi od 1100-2000 gramów. Począwszy od 20 lat, w wieku sześćdziesięciu jako masa mózgu i jej objętości pozostają niezmienione, a maksimum dla każdej osoby.

Biorąc pod uwagę strukturę mózgu, wybrać najwybitniejsze elementy tego, co jest, co trzy główne składniki. To w połączeniu półkule, pnia mózgu i móżdżku.

Element, najbardziej obciążone są funkcjonalne mózgowa półkula mózgu człowieka. U dorosłych, jest najpotężniejszym i najważniejszym elementem centralnym układzie nerwowym. Sekcje Półkuli są rozmieszczone tak, że są one w stanie pokryć wszelkie inne składniki mózgu. W celu oddzielenia z prawej i lewej półkuli jest głęboki podłużny rowek prowadzący mózgu, udar osiąga duże skoki lub tzw ciała modzelowatego. W obszarach bocznych wzdłużnej szczeliny osiąga dużą przekrój szczeliny mózgu. Służy do oddzielenia móżdżku półkuli.

Wszystko, co znajduje się poniżej, w uzupełnieniu do móżdżku – części składowej pnia mózgu, są one nazywane: rdzeń przedłużony, tył, środek i podziały pośrednich. Ale to jest bliżej, która bada strukturę ludzkiego rdzenia kręgowego.

Odpowiedzieć na pytania dotyczące charakteru występowania głównych funkcji ośrodkowego układu nerwowego, który zakłócił naukowców i lekarzy, pozwoliło im pracować nad studium ludzkiej fizjologii. Tylko poprzez zrozumienie struktury mózgu, możemy przedstawić wyjaśnienie dla wielu procesów zachodzących w wyniku działalności człowieka. Jako złożony mechanizm, w której różne funkcje odpowiadają dla poszczególnych informacji, jak i w centralnym układzie nerwowym rozkładu obciążenia funkcyjną w ich różnych elementów składowych. Na przykład, odpowiedź na pytanie (lokalizacja) obszarów lokalizacyjnych odpowiedzialnych za wykonywanie najbardziej podstawowych funkcji, biorąc pod uwagę strukturę kory mózgowej.

Kora silnik steruje funkcjami analizatora jednostki odpowiedzialnej za tą funkcją. Znajduje się w przedniej części zakrętu środkowego, naprzeciwko środkowej bruzdy. Obszar ten stał się domem dla komórek nerwowych, których działalność jest odpowiedzialny za nawet najmniejszy ruch ciała.

Duże komórki nerwowe z ich procesów, które znajdują się w korze, jej głębszych warstw, stretch w rdzeniu przedłużonym, w tym miejscu jest skrzyżowanie znacznej jego części, to znaczy, Proces przechodzenia na przeciwnej stronie. Do zakończenia przejścia schodzą wzdłuż rdzenia kręgowego, nie przekroczyła już pozostałą ich fragmenty. W przedniej części rdzenia kręgowego, że kontaktuje się z komórkami nerwowymi, które są zlokalizowane. Sygnał powstające w korze za pomocą przewodów osiągnie neurony motoryczne ich włókien mięśniowych osiągnięcia.

Do wykonywania funkcji słuchowej jest odpowiedzialny obszar słuchowy znajduje się w płacie skroniowym kory rozpatrywane. funkcje wizualne są przypisane do płata potylicznego w korze mózgowej. Uszkodzenie któregokolwiek z powyższych obszarów prowadzi do pewnych zaburzeń OUN.

Struktura mózgu dzieli własność nie tylko elementów. Mózg, podobnie jak z tyłu, otoczona trzema błonami. Dzielą się one na wewnętrzną (miękkie), średniego (WWW) i zewnętrzna (twarda) powłoka. Każdy z nich jest bezpośrednią kontynuacją rdzenia kręgowego.

Pomimo pogłębionej analizy tego ważnego narządu, wszystkie jego tajemnice, że nie spieszy się do ujawnienia. Ale ciężka praca lekarzy i naukowców nie przestają tego dnia. Ich wytrwałość i upór są ukierunkowane na osiągnięcie szlachetne cele w walce o ludzkie zdrowie.